Một ống dây hình trụ dài gồm 1000 vòng dây diện tích mỗi vòng dây 100cm2

Đánh giá của bạn post

Một dây dẫn hình trụ dài có 1000 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây S = 100 cm 2. Cuộn dây có điện trở R = 16 Ω, hai đầu mắc nối tắt và đặt trong từ trường đều có từ trường. vectơ cảm ứng song song với trục của cuộn dây và có tốc độ tăng đều 10-2 T / s. Nhiệt dung của cuộn dây là:

A 6, 25. 10-3 W

B 6, 25. 10-4 W

C 0, 01 Watt

D 2, 5. 10-3 W

Câu hỏi cuối cùng

xem thêm ” xem thêm ”


Trang 2

Câu hỏi cuối cùng

xem thêm ” xem thêm ”

Một cuộn dây hình trụ dài gồm N = 1000 vòng dây, diện tích vòng dây S = 100 cm2. Cuộn dây chứa R = 16Ω, hai đầu nối tiếp ngắn mạch và được đặt trong một hệ thống thống nhất. từ trường: véc tơ cảm ứng từ B → song song với trục của tang trống và có hằng số tăng 0,04 T / s. Tính nhiệt dung trong cuộn dây.

một. 0,01 W

B. 0,1 W

c. 1 watt

Tiến sĩ .. 10 watt

Các câu hỏi nóng về cùng một chủ đề
LIVESTREAM 2K4 Kỳ thi trúng tuyển quốc gia năm 2022 مراجعة

Giá trị cốt lõi và bài tập rõ ràng – Phát trực tiếp 2K5 LÝ THÁI TUYỂN

Vật lý

Học phần 1 – Ôn tập Toàn diện về Thuốc (buổi 2) – 2k5 Live Stream bằng tiếng Anh Cô Quinn Trang

Tiếng anh (mới)

https://www.youtube.com/watch?v=9N3-WMajN88

Phát trực tiếp bài toán trong hàm số cực đại – 2k5 – QUANG HUY Mathematics

Toán học

Học sớm 12 – Đặc điểm – Sản xuất ESTE – 2K5 – Truyền hình trực tiếp Hoa Huyền

Xem thêm  Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn trên máy tính

hoá học

KIỂM TRA ĐÔNG ĐÔNG – Công ty – Danh pháp ESTE – 2K5 – Livestream Hoa Huyền

hoá học

Xem thêm …

Một kênh hình trụ dài gồm 1000 vòng dây, diện tích vòng dây là 100 cm2, cuộn dây có điện trở 16Ω, hai đầu ống dây nối ngắn mạch và đặt trong từ trường đều có một vectơ cảm ứng từ song song với trục của cuộn dây và có tốc độ tăng đều 4,0.10-2 T / h. Xác định nhiệt dung trong kênh dẫn này .. Bài 24.8 Trang 61 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 – Bài 24: Suất điện động cảm ứng

Một kênh hình trụ dài gồm 1000 vòng dây, diện tích vòng dây là 100 cm2, cuộn dây có điện trở 16Ω, hai đầu ống dây nối ngắn mạch và đặt trong từ trường đều có vectơ điện cảm \ (\ overrightarrow B \) song song với trục của cuộn dây và có độ lớn 4,0.10 tăng theo cấp số nhân Đồng nhất -2 T / s. Xác định nhiệt dung trong kênh dẫn này.

Từ thông qua kênh gồm N vòng dây tại \ (\ Phi \) = NBS. Khi cảm ứng từ B tăng, từ thông tăng \ (\ Phi \) sao cho: Δ \ (\ Phi \) = NSΔB.

Áp dụng phương trình định luật Faraday, ta có thể xác định được độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vật dẫn:

\ (\ left | {{e_c}} \ right | = \ left | {{{\ Delta \ Phi} \ over {\ Delta t}}} \ right | = N \ left | {{{\ Delta B} \ Trên {\ Delta t}}} \ right | S = {1000.4,0.10 ^ {- 2}} {. 100.10 ^ {- 4}} = 0,40V \)

Từ đó suy ra độ lớn dòng điện cảm ứng chạy trong kênh:

Quảng cáo

Xem thêm  Để phát triển nông nghiệp Trung Quốc không áp dụng biện pháp nào sau đây

\ ({i_c} = {{\ left | {{e_c}} \ right |} \ over R} = {{0,40} \ over {16}} = 25mA \)

Áp dụng định luật Thấu kính Jun, ta có thể tính được nhiệt dung trong kênh:

P = Ric2 = 16. (25.10-3) 2 = 10 MW

Tiêu đề

Một kênh hình trụ dài gồm 1000 vòng dây, diện tích vòng dây là 100 cm2, cuộn dây có điện trở 16Ω, hai đầu ống dây nối ngắn mạch và đặt trong từ trường đều có vectơ điện cảm \ (\ overrightarrow B \) song song với trục của cuộn dây và có độ lớn 4,0.10 tăng theo cấp số nhân Đồng nhất -2 T / s. Xác định nhiệt dung trong kênh dẫn này.

Phương pháp giải – xem chi tiết

+ Áp dụng công thức cho định luật Faraday: \ (\ left | {{e_c}} \ right | = | \ dfrac {\ Delta \ Phi} {\ Delta t} | \)

+ Áp dụng định luật Jun – Lenz, ta tính được nhiệt dung trong kênh: \ (P = Ri_c ^ 2 \)

Giải thích chi tiết

Từ thông qua kênh gồm N dịch chuyển trong \ (\ Phi = NBS \). Khi cảm ứng từ B tăng, từ thông tăng \ (\ Phi \) sao cho: \ (Δ \ Phi = NSΔB. \)

Áp dụng phương trình định luật Faraday, ta có thể xác định được độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vật dẫn:

\ (\ left | {{e_c}} \ right | = | \ dfrac {\ Delta \ Phi} {\ Delta t} | = N | \ dfrac {\ Delta B} {\ Delta t} | S = {1000.4, 0,10 ^ {- 2}} {. 100.10 ^ {- 4}} = 0,40 vôn \)

Từ đó suy ra độ lớn dòng điện cảm ứng chạy trong kênh:

\ ({i_c} = \ dfrac {| e_c |} {R} = \ dfrac {0,40} {16} = 25mA \)

Áp dụng định luật Thấu kính Jun, ta có thể tính được nhiệt dung trong kênh:

\ (P = Ri_c ^ 2 = 16. (25.10 ^ {- 3}) ^ 2 = 10 MW \)

Loigiaihay.com

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>