Mẫu giấy ủy quyền công ty cho nhân viên

Đánh giá của bạn post

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc 2022 thay mặt công ty và biểu mẫu sử dụng phổ biến thường do cấp trên ủy quyền thay mặt tại cơ quan, đơn vị để ký các văn bản, giấy tờ và các công việc liên quan do không thể có mặt tại cơ quan đơn vị để xử lý công việc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o-0-o——

 

GIẤY ỦY QUYỀN

 
Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ các văn bản luật liên quan khác;
Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên.   Hôm nay, ngày…. tháng…. năm ……., tại trụ sở Công ty …………………………….…, Chúng tôi gồm:  

BÊN A: BÊN ỦY QUYỀN

Ông (Bà)  ……………………………………………………………………………Sinh ngày:……………………. CMND số:…………………………….do………………………………………cấp ngày…….tháng…….năm………. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………… Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………….

Chức danh/Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………

BÊN B: BÊN NHẬN ỦY QUYỀN Ông (Bà)  ……………………………………………………………………………Sinh ngày:……………………. CMND số:…………………………….do………………………………………cấp ngày…….tháng…….năm………. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………. Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………….

Chức danh/Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………..

Bằng Giấy ủy quyền này, Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc sau:

Điều 1. Công việc ủy quyền …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Điều 2. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có thời hạn kể từ ngày ký cho tới khi Bên B thực hiện xong công việc nêu tại Điều 1 kể trên. Hoặc thời gian kết thúc thời hạn ủy quyền vào ngày…..tháng…..năm………  

Điều 3. Điều khoản cuối cùng

Giấy ủy quyền này gồm 01 (một) trang và được lập thành ……bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ…….. bản và lưu tại Công ty ………………. sổ lượng ……bản. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hai bên đã đọc, hiểu toàn bộ nội dung của Giấy ủy quyền này và cùng ký tên dưới đây.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

Nguồn: Thư viện pháp luật

——————————-

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM>>

Mau giay uy quyen cong ty cho nhan vien

Giấy ủy quyền là một hình thức đại diện, ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định một người khác được đại diện cho mình thực hiện một hoặc một vài công việc trong phạm vi ủy quyền. Dưới đây, Vạn Luật sẽ trình bày một số mẫu giấy ủy quyền thường được dùng hiện nay

XEM THÊM: Tra Cứu Mã Số Thuế (Công Ty, Cá Nhân) chính xác 100%

Mẫu giấy ủy quyền là một văn bạn dạng có tính pháp lý được sử dụng khi tổ chức, lãnh đạo muốn ủy quyền cho cá nhân nào đó thực hiện các nhiệm vụ và nội dung công việc theo sự ủy quyền của người ủy quyền. Giống như các văn bạn dạng pháp lý khác, giấy ủy quyền cũng có mẫu riêng, sau đây là cách viết giấy ủy quyền đúng chuẩn, các bạn cùng tham khảo để áp dụng hiệu quả.

Giấy ủy quyền là mẫu giấy được sử dụng khá phổ biến trong các cơ quan, doanh nghiệp muốn ủy quyền cho các cá nhân hay tập thể nào đó thực hiện công việc được bàn giao.

Giấy này ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định một người khác/tổ chức khác được đại diện cho mình thực hiện một hoặc một vài công việc trong phạm vi ủy quyền.

Theo quy định hiện nay, việc lập giấy ủy quyền không trải nghiệm các nguyên tắc, quy định nghiêm ngặt, không trải nghiệm bên nhận ủy quyền phải đồng ý và không có giá trị bắt buộc bên nhận ủy quyền phải thực hiện các công việc ghi trong giấy. (khác với hợp đồng ủy quyền phải có mặt và sự đồng ý của cả 02 bên, bên nhận ủy quyền phải làm công việc được ủy quyền một cách bắt buộc).

Vì vậy, những công việc được thực hiện bằng Giấy ủy quyền thường có tính chất đơn giản. Nững công việc phức tạp, trải nghiệm bắt buộc phải thực hiện nên sử dụng hợp đồng ủy quyền.

Trong trường hợp cần thực hiện công việc gì đó như đi nhận tiền, lấy lương, ký kết giấy tờ, nhận sổ bảo hiểm… nhưng người thực hiện không thể có mặt được vì lý do nào đó thì các bạn có thể sử dụng mẫu giấy ủy quyền để thực hiện ủy quyền cho cá nhân nào đó nhưng mình tin tưởng đi thực hiện các công việc đó thay mình. Việc làm giấy ủy quyền cần sẽ là cơ sở để đảm bảo trách nhiệm cũng như quyền lợi, nghĩa vụ của nhì bên trước pháp luật.

Mau giay uy quyen cong ty cho nhan vien

Một số mẫu giấy ủy quyền cá nhân, doanh nghiệp vừa đủ nhất!

  • Đăng ký kết hôn, ly hôn
  • Gửi tiền tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng
  • Lập di chúc của mình
  • Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Dưới đây là một số mẫu Giấy ủy quyền thường được sử dụng nhất hiện nay:

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/03/10/mau-giay-uy-quyen-1.docx_1003172936.docCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm  Hướng dẫn cách nấu chè trôi nước

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————– o0o —————–

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ vào các văn bạn dạng hiến pháp hiện hành.

Hôm nay , ngày …… tháng …… năm 20……. ,chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Số CMND:  cấp ngày:    nơi cấp:

Quốc tịch:  …………………………………………………………….

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: ………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………….

Số CMND:  cấp ngày:    nơi cấp:

Quốc tịch:…………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
……………………………………………………………………………………………………………

IV. CAM KẾT

– Nhị bên cam kết sẽ hoàn toàn nhận trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do nhì bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bạn dạng, mỗi bên giữ ……… bạn dạng.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………………………………..

XEM THÊM: Mẫu hợp đồng cộng tác viên mới nhất năm 2020 theo quy định phát luật

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/03/10/mau-giay-uy-quyen-so-2_1003172936.docCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————- o0o ———— 

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

– Căn cứ vào các văn bạn dạng hiến pháp hiện hành.

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ……………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

…………………………….…………………………………………………………

Số CMTND: ………….Ngày cấp: ………………

Nơi cấp: ……………………………………………….

Quốc tịch: …………………………………………………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

Số CMTND: …………………. Ngày cấp: ……………………

Nơi cấp: ……………………………………………….

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Phạm vi Ủy quyền

………………………………………………………………………………………

2. Thời gian Ủy quyền

………………………………………………………………………………………

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền

………………………………………………………………………………………

2. Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

………………………………………………………………………………………

V. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

– Nhị bên cam kết sẽ hoàn toàn nhận trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do nhì bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bạn dạng, mỗi bên giữ ……… bạn dạng.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

………………………………………………………………………………………

Một số mẫu giấy ủy quyền phổ biến nhất năm 2020 (Ảnh minh họa)

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/03/10/giay-uy-quyen-giao-nhan-chung-tu_1003172936.docCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

GIẤY ỦY QUYỀN CHO NHÂN VIÊN GIAO NHẬN CHỨNG TỪ

1. Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………..

2. Người đại diện:……………………………………………………………………………..

3. Chức vụ: ………………………………………………………………………………………

Ủy quyền cho:

– Tên nhân viên: ………………………………………………………………………………

– Chức vụ:…………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………….

– Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: ……………………………………………………

Thực hiện giao và nhận chứng khoán và các công văn, tài liệu với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận đăng ký thành viên lưu ký cho (tên Doanh nghiệp/Ngân hàng)………………và chỉ bị hủy bỏ khi có văn bạn dạng thông báo của Doanh nghiệp/ngân hàng……………..

…………, ngày ………. tháng ……… năm ………..

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/03/10/mau-giay-uy-quyen-quyet-toan-thue-tncn_1003172936.docCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

Năm ……….

Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch :…………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

Năm …………… tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Doanh nghiệp/đơn vị  ……………. Đề nghị Doanh nghiệp/đơn vị (mã số thuế) ………………..thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ……….. với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế  ở nơi khác thì tôi hoàn toàn nhận trách nhiệm trước pháp luật./.

………………, ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XEM THÊM: Thủ tục đăng ký kết hôn cập nhật mới nhất theo quy định pháp luật

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/03/10/mau-giay-uy-quyen-doi-no_1003172936.docCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

­­————-***————

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v thu hồi nợ……..theo hợp đồng số……………..)

Hôm nay, ngày ..tháng….  năm…….., tại địa chỉ: ……………………………………………………………

Bên ủy quyền (Sau đây gọi là Bên A): …………………………………………………..

CMND số : ………………. , ngày cấp…………, nơi cấp…………………

Nơi ĐKHKTT: …………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………

Bên nhận ủy quyền (Sau đây gọi là Bên B): …………………………………………

CMND số : ………………….., ngày cấp………………, nơi cấp………………

Nơi ĐKHKTT    : ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại    : ………………………………………………………………………

Theo biên bạn dạng xác nhận nợ lập ngày …… tháng…  năm……., tại……………………… Ông ……………………. có vay của bà……………………… tiền mặt, nhằm mục đích….., cụ thể như sau:

– Tiền mặt: ……………………………………………………………………………………

– Tài sản:………………………………………………………………………………………

Xem thêm  Trên một cột bên phải cột được chọn

Tổng số tiền còn nợ tới thời điểm hiện tại là: …………………………………………………….

Bằng văn bạn dạng này, ……………………………………. quyền cho …………………………………………….. với nội dung:

1. Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện mọi giao dịch liên quan tới việc thu hồi khoản nợ ……………………………… của ông ………………………. (thông tin cá nhân) có nghĩa vụ thanh toán cho bên A.

2. Bên B cam kết sẽ chỉ thực hiện công việc trong phạm vi do Bên A ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mọi hành vi trái luật hoặc nằm ngoài phạm vi ủy quyền do Bên B nhận trách nhiệm suốt quá trình thực hiện hoạt động ủy quyền.

Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Bên B hoàn thành công việc nhưng Bên A đã ủy quyền. Hợp đồng này được lập thành 02 bạn dạng có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bạn dạng./.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/03/10/mau-giay-uy-quyen-ky-hop-dong_1003172936.docCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–*****—–

GIẤY  UỶ QUYỀN

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Doanh nghiệp ………………………..;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……….. Nghị quyết số …/….. ngày …./…./….của Hội đồng quản trị Doanh nghiệp Cổ phần ……….;

Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/….. của Tổng Giám đốc Doanh nghiệp Cổ phần ……… về việc phân công, ủy quyền cho ……;

NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông (bà):……………………………………………………………..

Giám đốc ……………………………….. Doanh nghiệp Cổ phần ………………….………..

Số CMTND: ………………….., ngày cấp ………….……, nơi cấp ……………..……

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông (bà):……………………………………………………..

Phó giám đốc …………………………… Doanh nghiệp Cổ phần ……………………………

Số CMTND: ………..…., ngày cấp ………………..…, nơi cấp ………………………

Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà ….. – Phó Giám đốc …….như sau:

1. Được quyền quyết định và ký các văn bạn dạng quản lý phục vụ hoạt động của ………….. theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……………ban hành kèm theo Nghị quyết số …/….của Hội đồng quản trị Doanh nghiệp Cổ phần ………….. (sau đây gọi tắt là Quy chế).

2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ …………

3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Doanh nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền của Doanh nghiệp chấp thuận.

4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, chỉnh sửa các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …………, kinh doanh dịch vụ ………;

5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Sàn ……theo quy định của Quy chế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho tới khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Quản lý ……….. bị cách chức, dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Điều 3: Ông/ Bà ……………………. và các bộ phận liên quan của ………… có trách nhiệm thi hành Quyết định này

  • Phải viết vừa đủ thông tin 02 bên: ủy quyền và nhận ủy quyền để làm căn cứ cho người được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền;
  • Bắt buộc ghi rõ thời gian thực hiện ủy quyền để tránh việc lạm dụng ủy quyền ở thời điểm khác;
  • Ghi rõ nội dung ủy quyền để người được ủy quyền không lạm dụng Giấy ủy quyền nhưng thực hiện công việc khác;
  • Nên thỏa thuận rõ trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tranh chấp;
  • Nếu có căn cứ ủy quyền thì nên trình bày cụ thể để làm căn cứ hợp lý cho việc ủy quyền;

#Mẫu giấy ủy quyền tổ chức,
#Mẫu giấy ủy quyền tổ chức cho cá nhân,
#Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc,
#Làm giấy ủy quyền ở đâu,
#Mẫu giấy ủy quyền giải quyết tại nạn giao thông,
#Cách viết giấy ủy quyền lấy lương,
#Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền,
#Mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc,

Mọi thông tin cụ thể quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email:

hoặc có thể tới trực tiếp tới Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>