Mặt phẳng (P) đi qua 3 điểm A(1;0;0), B(0;2;0;C(0;0;3 có phương trình là))

Đánh giá của bạn post

Trong không gian Oxyz, mặt phẳng qua ba điểm A (-1; 0,0), B (0; 2; 0), C (0,0; -3) o có phương trình là

Mat phang p di qua 3 diem a100 b020c003 co phuong trinh la
Mat phang p di qua 3 diem a100 b020c003 co phuong trinh la
Mat phang p di qua 3 diem a100 b020c003 co phuong trinh la

Câu trả lời chính xác

Mat phang p di qua 3 diem a100 b020c003 co phuong trinh la

xem giải pháp

Về cuốn sách này


Trang 2

Về cuốn sách này

Trong không gian \ (Oxyz \), mặt phẳng đi qua 3 điểm \ (a \ left ({1; 0; 0} \ right), \, \, b \ left ({0; 2; 0} \ right), \, \, C \ left ({0; 0; 3} \ right) \) có phương trình là:

một.

\ (\ dfrac {x} {1} + \ dfrac {y} {2} + \ dfrac {z} {3} = 1 \)

B.

\ (\ dfrac {x} {1} + \ dfrac {y} {2} + \ dfrac {z} {3} = 0 \)

c.

\ (\ dfrac {x} {1} + \ dfrac {y} {2} + \ dfrac {z} {3} = – 1 \)

Tiến sĩ ..

\ (\ dfrac {x} {1} + \ dfrac {y} {1} + \ dfrac {z} {3} = 1 \)

Trong không gian Oxyz, mặt phẳng đi qua 3 điểm A (1; 0; 0), B (0; 2; 0), C (0; 0; 3) Phương trình của nó là:

một. x 1 + y 2 + h 3 = 1

B. x 1 + y 2 + h 3 = 0

c. x 1 + y 2 + h 3 = – 1

Tiến sĩ x 1 + y 1 + h 3 = 1

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A (1; 0; 0), B (0; 2; 0), C (0; 0; 3), phương trình nào sau đây là phương trình mặt phẳng.

một. x + y / 2 + h / 3 = 1

B. 6 x + 3 y + 2 g + 6 = 0

c. 6 x + 3 y + 2 g 6 = 0

Tiến sĩ .. 12h + 6h + 4h + 12 = 0

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A (1; 0; 0), B (0; 2; 0), C (0; 0; 3). Mặt phẳng đi qua điểm B, C và tâm mặt cầu nội tiếp tứ diện OABC là ax + by + cz-6 = 0. Giá trị của biểu thức a + b + c là

một. -4.

Loại bỏ. -18.

c. 4.

Tiến sĩ .. 18.

Trong không gian Oxyz, mặt phẳng qua ba điểm A (-1; 0; 0), B (0; 2; 0), C (0,0; -3) có phương trình là

a – x – 1 + y 2 + z – 3 = – 1

b – x – 1 + y 2 + h 3 = 1

c- x – 1 + y 2 + z – 3 = 1

Tiến sĩ .. x 1 + y 2 + z – 3 = 1

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A (1; 0; 0), B (0; 2; 0), C (0; 0; 3), D (2; -2; 0). Mỗi đường đi qua 3 trong 5 điểm O, A, B, C, D có tất cả bao nhiêu bậc phân biệt?

Xem thêm  Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với mặt gương một góc 15 độ góc phản xạ bằng

một. 7

B. 5

c. 6

Tiến sĩ .. mười

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng nào sau đây là mặt phẳng qua ba điểm A (-1; 0; 0), B (0; 2; 0), C (0; 0; -3).

một. x 1 – y 2 + h 3 = – 1

Loại bỏ. x1 – y2 + h3 = 1

. x 1 + y 2 + h 3 = – 1

dễ. x 1 + y 2 + h 3 = 1

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A (1; 0; 0), B (0; 2; 0), C (0; 0; 3), D (2; -2; 0). Mỗi đường đi qua 3 trong 5 điểm O, A, B, C, D. có tất cả bao nhiêu bậc phân biệt?

một. 7

B. 5

c. 6

Tiến sĩ .. mười

Tung độ đi qua 3 điểm M1; 0; 0, N0; −1; 0, P0; 0; 2 có phương trình

một. 2 x – 2 y + h 2 = 0

B. 2 x + 2 y + h – 2 = 0

c. 2 x – 2 y + h = 0

Tiến sĩ .. 2 x + 2 y + h = 0

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời:một

câu trả lời:câu trả lời
Câu trả lời là
Phương trình dọc giao tuyến đi qua 3 điểm M1; 0; 0, N0; −1; 0, P0; 0; 2 là
x1 + y – 1 + z2 = 1⇔2x – 2y + z – 2 = 0

Câu hỏi từ kỳ thi tiếp theo. Bạn có muốn kiểm tra không?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Cấp độ Phương trình bằng giao điểm – Toán 12 – Bài toán 5

Làm bài tập về nhà đi

Có liên quan

Một số câu hỏi khác từ cùng một kỳ thi.

 • Mat phang p di qua 3 diem a100 b020c003 co phuong trinh la

  được:

Một số câu hỏi khác mà bạn có thể quan tâm.

 • Những nguyên nhân nào làm cho thiên nhiên Việt Nam khác với các nước cùng vĩ độ ở Tây Á, Đông Phi và Tây Phi?

 • Xu hướng quốc tế hoá và khu vực hoá nền kinh tế thế giới diễn ra trên diện rộng và với tốc độ cao là điều kiện để:

 • Những trở ngại chính đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của nước ta đối với tài nguyên thiên nhiên là:

 • Các nguồn lực chiếm vị trí quan trọng nhất ở Việt Nam hiện nay là:

 • Các nguồn lực có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam hiện nay là:

 • Tài nguyên nào sau đây bị suy thoái nhiều nhất:

 • Để phát triển kinh tế đất nước bạn cần phải;

 • Những lý do chính khiến Việt Nam có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và phong phú là;

 • Tài nguyên đất của Việt Nam rất phong phú, thuộc loại sung túc nhất;

 • Điểm khác nhau cơ bản giữa đất phù sa Đồng bằng sông Hồng và đất phù sa Đồng bằng sông Cửu Long là:

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Phần mềm chụp ảnh chuyên nghiệp cho iPhone
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>