Khoa học tự nhiên lớp 6 trang 14

Đánh giá của bạn post

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 14 sách Góc nhìn Khoa học Tự nhiên lớp 6. Bài 3: Nội quy an toàn trong phòng đào tạo. Giới thiệu về dụng cụ đo lường – sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học

Một câu hỏi: Hoàn thành quy trình đo bằng cách nhập số bước chính xác vào bảng sau

Khoa hoc tu nhien lop 6 trang 14

Câu trả lời: Nhập các số vào bảng:

  • Bước 2: Chọn dụng cụ đo thích hợp
  • Bước 1: Ước tính số lượng cần đo
  • Bước 5: Đọc và ghi kết quả mỗi lần
  • Bước 3: Hiệu chỉnh dụng cụ đo với các dụng cụ đo cần thiết
  • Bước 4: Thực hiện phép đo
    Thể loại:

Quảng cáo

câu trả lời:

Để đo khối lượng của tảng đá, hãy làm theo các bước sau:

+ Bước 1: Ước lượng khối lượng cần đo (khoảng 50g).

+ Bước 2: Chọn cân phù hợp (GHD: 200g, NCNN: 0,01g).

+ Bước 3: Đặt thang đo về 0.

+ Bước 4: Tiến hành đo (Đặt viên đá lên cân).

+ Bước 5: Đọc và ghi kết quả hiển thị.

Để đo thể tích của một tảng đá, hãy làm theo các bước sau:

+ Bước 1: Ước lượng thể tích cần đo (khoảng 50 ml).

+ Bước 2: Chọn cốc chia độ phù hợp (cốc GHD: 200ml, CNN: 10ml).

+ Bước 3: Đổ nước vào cốc chia độ và đo thể tích của nước (Thể tích V1).

+ Bước 4: Thả viên đá vào cốc chia độ và đo thể tích nước khi đó (Thể tích V2).

+ Bước 5: Khối lượng đá = Khối lượng nước tăng dần = V2 – V1.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Bài 2 trang 17 SGK khoa học tự nhiên lớp 6: Cho các dụng cụ sau trong phòng tập: lực kế, nhiệt kế, đồng hồ chia độ, thước dây. Vui lòng chọn dụng cụ thích hợp để đo

Xem thêm  Chọn ra đáp án sai trong các đáp án sau đối với quá trình giữ nhiệt khi nhiệt luyện

a) Nhiệt độ của cốc nước.

b) khối lượng của viên bi sắt.

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 1 năm 2022 128

Hình thành kiến ​​thức mới 7 trang 15 SGK Khoa học lớp 6: Khi dùng kính lúp, vật thay đổi kích thước như thế nào so với lúc không dùng?

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 1 năm 2022 116

Đầu trang 11 sgk Khoa học lớp 6: Tại sao phải tuân theo các quy định về an toàn trong phòng tập? Làm thế nào để bạn đo thể tích, khối lượng và nhiệt độ … của một vật? Chúng ta sử dụng công cụ nào để giám sát những thứ rất nhỏ và nhỏ bé?

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 1 năm 2022 115

Vở tập 3 trang 16 SGK khoa học tự nhiên lớp 6: Thực hành các bước sử dụng kính hiển vi quang học.

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 1 năm 2022 105

Bài tập 1 trang 14 sgk Khoa học lớp 6: Hoàn thành quy trình đo bằng cách điền số bậc theo mẫu bảng sau cho phù hợp:

Khoa hoc tu nhien lop 6 trang 14

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 1 năm 2022 104

Tạo Kiến Thức Mới 2 Trang 12 Sách Khoa Học Lớp 6: Chú ý các dấu hiệu cảnh báo trong hình 3.2 và cho biết ý nghĩa của từng biểu tượng.

Khoa hoc tu nhien lop 6 trang 14 ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20va2hvys1ob2mtdhutbmhpzw4tni1jdc9pbwfnzxmvymfpltmtcxv5lwrpbmgtyw4tdg9hbi10cm9uzy1wag9uzy10ahvjlwhhbmgtz2lvas10agllds1tb3qtc28tzhvuzy1jds1kby01ntuyni5wbmc=

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 1 năm 2022 92

câu trả lời:

Quy trình đo lường

Nội dung

Bước 2

Chọn dụng cụ đo phù hợp

Bước 1

Ước tính số lượng cần đo

Bước thứ năm

Đọc và ghi kết quả mỗi lần

Bước 3

Hiệu chỉnh dụng cụ đo với các dụng cụ đo cần thiết

Bước 4

Thực hiện phép đo

Xem thêm  Tổng của hai số tự nhiên liên tiếp nhau chia hết cho 5 là 485 tìm hai số đó

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Bài 2 trang 17 SGK khoa học tự nhiên lớp 6: Cho các dụng cụ sau trong phòng tập: lực kế, nhiệt kế, đồng hồ chia độ, thước dây. Vui lòng chọn dụng cụ thích hợp để đo

a) Nhiệt độ của cốc nước.

b) khối lượng của viên bi sắt.

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 1 năm 2022 128

Hình thành kiến ​​thức mới 7 trang 15 SGK Khoa học lớp 6: Khi dùng kính lúp, vật thay đổi kích thước như thế nào so với lúc không dùng?

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 1 năm 2022 116

Đầu trang 11 sgk Khoa học lớp 6: Tại sao phải tuân theo các quy định về an toàn trong phòng tập? Làm thế nào để bạn đo thể tích, khối lượng và nhiệt độ … của một vật? Chúng ta sử dụng công cụ nào để giám sát những thứ rất nhỏ và nhỏ bé?

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 1 năm 2022 115

Vở tập 3 trang 16 SGK khoa học tự nhiên lớp 6: Thực hành các bước sử dụng kính hiển vi quang học.

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 1 năm 2022 105

Vở bài tập sgk Khoa học lớp 6 trang 14: Thực hành đo khối lượng và thể tích của một hòn đá bằng cân và cốc chia độ.

Khoa hoc tu nhien lop 6 trang 14 ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20va2hvys1ob2mtdhutbmhpzw4tni1jdc9pbwfnzxmvymfpltmtcxv5lwrpbmgtyw4tdg9hbi10cm9uzy1wag9uzy10ahvjlwhhbmgtz2lvas10agllds1tb3qtc28tzhvuzy1jds1kby01ntuyoc5wbmc=

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 1 năm 2022 105

Tạo Kiến Thức Mới 2 Trang 12 Sách Khoa Học Lớp 6: Chú ý các dấu hiệu cảnh báo trong hình 3.2 và cho biết ý nghĩa của từng biểu tượng.

Khoa hoc tu nhien lop 6 trang 14

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 1 năm 2022 92

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>