Khi nói về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây không đúng

Đánh giá của bạn post

Phát biểu nào sau đây về sự hình thành loài mới là đúng?

(1) Trong cùng một khu vực địa lý, luôn có sự hình thành loài mới do sự phân cách địa lý.

(ii) Hình thành loài mới bằng cách lai xa và đa bội hóa không liên quan đến chọn lọc tự nhiên.

(3) Quá trình hình thành nhóm thích nghi luôn gắn liền với quá trình hình thành loài mới.

(iv) Trong quá trình hình thành loài bằng con đường sinh thái không cần cách ly địa lý.

Trang chủ

id sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

Câu trả lời : Loại bỏ

Giải thích:

Tôi đã sai. Quá trình hình thành tập hợp thích ứng Nó luôn dẫn đến sự hình thành các loài mới.

thứ hai. sai – sai – sai cô lập địa lý Nó tất yếu dẫn đến sự hình thành các loài mới.

Ngày thứ ba. Đúng. Các loài mới không chỉ mang một mà nhiều đột biến.

Thứ tư. Đúng. Quá trình hình thành nhóm thích nghi không nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Bánh Solite dành cho bé mấy tuổi
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>