Khi nói về hệ sinh thái nông nghiệp có bao nhiêu phát biểu đúng

Đánh giá của bạn post

một

Nội dung đúng khi nói về hệ sinh thái nông nghiệp là: I, II, IV.

Nội dung thứ ba không chính xác vì hệ sinh thái nông nghiệp không có lưới thức ăn phức tạp do số lượng loài ít.

Có 3 nội dung đúng

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 440

Câu trả lời là

Nội dung đúng khi nói về hệ sinh thái nông nghiệp là: I, II, IV.

Nội dung thứ ba không chính xác vì hệ sinh thái nông nghiệp không có lưới thức ăn phức tạp do số lượng loài ít.

Có 3 thành phần hợp lệ.

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 1289

Các thành phần quan trọng của hệ sinh thái bao gồm:

Người sản xuất là các sinh vật sống:

Hệ sinh thái nào sau đây có khả năng sản sinh kém nhất?

Các kiểu hệ sinh thái trên Trái đất được phân chia theo nguồn gốc, bao gồm:

Phát biểu nào sau đây về hệ sinh thái tự nhiên là không đúng?

Hệ sinh thái nào sau đây là hệ sinh thái nhân tạo?

Khi nói về hệ sinh thái nông nghiệp, kết luận nào sau đây? sai – sai – sai ?

Điểm giống nhau giữa hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo là:

Sinh vật nào sau đây sống trong đất?

(1) Số lượng loài ít, số lượng cá thể nhiều.

(3) Lưới thức ăn phức tạp.

(4) Không có cơ chế điều chỉnh hoặc quá yếu

một. 3.

B. 2.

c. Đầu tiên.

Tiến sĩ .. 4.

Câu hỏi tương tự

Phát biểu nào sau đây là đúng về hệ thống nông nghiệp?

1. Số lượng loài ít, số lượng cá thể nhiều.

thứ hai. Mối quan hệ giữa các loài chỉ là tạm thời.

Ngày thứ ba. Lưới thức ăn phức tạp.

Thứ tư. Không có cơ chế điều chỉnh hoặc quá yếu

một. 3

B. 2

c. Đầu tiên

Tiến sĩ .. 4

Xem thêm  Bắt giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội

1. Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi di chuyển từ vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao.

3. Tất cả các chuỗi thức ăn trong quần xã sinh vật trên cạn đều bắt đầu bằng tự dưỡng.

5. Chuỗi thức ăn thể hiện mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã.

Dữ liệu chính xác là:

một.5

B.4

c.2

Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật, phát biểu sau:

(i) Cấu trúc của lưới thức ăn trở nên phức tạp hơn khi di chuyển từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao.

(2) Trong chuỗi thức ăn, mỗi mắt xích có thể chứa nhiều loại sinh vật

(3) Chuỗi thức ăn thể hiện mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã.

(4) Chuỗi thức ăn của hệ sinh thái dưới nước thường mở rộng ra ngoài 8 mắt xích

(5) Tất cả các chuỗi thức ăn trong quần xã sinh vật trên cạn đều bắt đầu bằng tự dưỡng

(6) Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì mức độ phức tạp của lưới thức ăn trong quần xã sinh vật càng lớn

Số phát biểu đúng là:

A 5

b 2

c 4

d 3

(1) Quần xã sinh vật có độ đa dạng càng lớn thì lưới thức ăn càng phức tạp.

(iii) Trong lưới thức ăn, một sinh vật có thể tham gia nhiều chuỗi thức ăn.

(iv) Trong chuỗi thức ăn bắt đầu từ sinh vật phân hủy, thực vật có sinh khối lớn nhất.

một. Đầu tiên.

B. 2.

c. 3.

Tiến sĩ .. 4.

(1) Mọi hệ sinh thái đều chứa một hoặc nhiều lưới thức ăn.

(iii) Khi mất liên kết, cấu trúc của lưới thức ăn không thay đổi.

(5) Mỗi ​​bậc dinh dưỡng trong lưới thức ăn chỉ gồm một loài.

(7) Trong quá trình diễn thế sinh thái, lưới thức ăn của quần xã sinh vật sau bao giờ cũng phức tạp hơn lưới thức ăn hình thành trước.

Có bao nhiêu cụm từ? Đúng?

Xem thêm  Cách Cài đặt truyền hình mặt đất

một. 2

B. 3

c. 4

Tiến sĩ .. 5

(1) Mọi hệ sinh thái đều chứa một hoặc nhiều lưới thức ăn.

(iii) Khi mất liên kết, cấu trúc của lưới thức ăn không thay đổi.

(5) Mỗi ​​bậc dinh dưỡng trong lưới thức ăn chỉ gồm một loài.

(7) Trong quá trình diễn thế sinh thái, lưới thức ăn của quần xã sinh vật sau bao giờ cũng phức tạp hơn lưới thức ăn hình thành trước.

Có bao nhiêu câu đúng?

A.2

b 3

c 4

D 5

Sơ đồ dưới đây cho thấy một lưới thức ăn trong hệ sinh thái gồm các sinh vật: A, B, C, D, E, F, H. Trong số các phát biểu sau đây về lưới thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu là số nguyên?

Khi noi ve he sinh thai nong nghiep co bao nhieu phat bieu dung ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9vufd0cue5wxfyzleucg5n

(2) D loài tham gia vào ba chuỗi thức ăn khác nhau.

(4) Nếu loại bỏ loài B ra khỏi quần xã sinh vật thì loại D sẽ bị mất đi.

(6) Có 3 loại dinh dưỡng bậc 5.

Tiến sĩ .. 5

chị gái Sơ đồ dưới đây cho thấy lưới thức ăn trong thế hệ sinh thái của các sinh vật:B, C, D, E, F, H. Trong Phát biểu nào sau đây về lưới thức ăn này là đúng?

Khi noi ve he sinh thai nong nghiep co bao nhieu phat bieu dung ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9wowvcsxq5ehzjtjqucg5n

(2). Các loài D tham gia vào 3 chuỗi thức ăn khác nhau

(4). Nếu loại bỏ loài B ra khỏi quần xã sinh vật thì loại D mất đi

(6). Có 3 loại dinh dưỡng bậc 5

Tiến sĩ .. 6

(1) Mối quan hệ vật chủ – vật ký sinh là yếu tố duy nhất gây ra kiểm soát sinh học.

(iii) Các loài bị thiệt hại luôn chứa nhiều cá thể hơn các loài có lợi.

(5) Cả hai đều giết các thành viên của loài bị nhiễm bệnh.

(7) Theo thời gian, con mồi sẽ dần dần bị kẻ săn mồi tiêu diệt hoàn toàn.

(9) Tất cả các sinh vật kí sinh đều không có khả năng tự kiếm ăn.

Có bao nhiêu câu đúng?

một. 3

B. 4

c. Đầu tiên

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>