Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không tăng 2 lần thì độ lớn lực cu-lông

Đánh giá của bạn post

Khi giảm khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không đi hai lần thì độ lớn của lực đẩy Cu

một. Tăng 4 lần.

Câu trả lời chính xác

B. tăng 2 lần

c. Giảm 4 lần

Tiến sĩ .. giảm 4 lần.

xem giải pháp

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Tìm m để có nghiệm duy nhất
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>