Hoàn cảnh lịch sử trước năm 1975

Đánh giá của bạn post

Trọn bộ câu hỏi ôn tập về bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến thế kỉ XX văn học chọn lọc và rất hay với điểm 12. Với bộ câu hỏi này tìm hiểu khái quát về văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng 8 năm 1945 đến thế kỉ XX, Các em học sinh sẽ ôn tập và nắm vững kiến ​​thức Ngữ Văn 12 để đạt điểm cao trong các bài thi Ngữ Văn 12.

Một câu hỏi: Trình bày vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá của văn học Việt Nam từ 1975 đến hết thế kỉ XX?

Câu trả lời:

Sau chiến thắng năm 1975, lịch sử đã mở ra một kỷ nguyên mới – độc lập, tự chủ và thống nhất. Từ năm 1975 đến năm 1985, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thiệt hại về kinh tế sau chiến tranh.

Sau năm 1986, với công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, nền kinh tế chuyển dần sang nền kinh tế thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho văn hóa giao lưu, tiếp xúc với nhiều nước. Một đất nước đổi mới và phát triển thúc đẩy văn học cũng phải đổi mới.

Cách đây 45 năm, theo tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi Người ra đi dưới sự lãnh đạo của Đảng với cuộc Tổng khởi nghĩa mùa Xuân và Tổng tiến công năm 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta; Hoàn thành nhiệm vụ giải phóng miền nam và thu thập núi sông trong một thời kỳ.

Xem thêm  Một hình lập phương có tổng diện tích xung quanh và diện tích toàn phần là 490 cm vuông

Về sự kiện lịch sử trọng đại này, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng ngày 14 – 20/12/1976 đã khẳng định: “Năm tháng sẽ qua đi, thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến, chống Mỹ cứu nước. còn mãi ”. Nó đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, là biểu tượng sáng ngời về thắng lợi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ nhân loại, đi vào lịch sử thế giới như một thành tựu vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có ý nghĩa quốc tế và ý nghĩa lịch sử sâu sắc. ”

45 năm qua, từ trang sử vẻ vang ấy, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiếp tục đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi công cuộc Đổi mới đưa đất nước thoát khỏi hiện trạng. Đói nghèo và lạc hậu. Giờ đây, dũng khí và trí tuệ Việt Nam tiếp tục tỏa sáng trong khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tôi xin giới thiệu với các bạn một infographic về tiến trình lịch sử và thành tựu 45 năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 (tóm tắt)

Infographic được thực hiện theo đơn đặt hàng của Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn thông tin về đảng, chính quyền, cơ quan thông tấn, báo chí chính thống. Phí thông tin này chưa được trả cho nhà thiết kế, vui lòng ghi có Thái Triển khi tham gia. Cảm ơn bạn!

Hoan canh lich su truoc nam 1975

Bạn nghĩ gì về bài báo?

Xem thêm  Quần the ngẫu phối đạt trạng thái cân bằng di truyền khi cấu trúc di truyền của quần the ở dạng

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>