Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song

Đánh giá của bạn post

Thực hành: đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch song song

tóm tắt lý thuyết

1. Quy trình thực nghiệm

1.1 Đo vôn kế

 • Một vôn kế được dùng để đo hiệu điện thế giữa hai điểm.
 • Chốt vôn kế (+) được nối với cực dương của nguồn điện

1.2 Đo dòng điện bằng ampe kế

 • Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện
 • Mắc nối tiếp ampe kế vào đoạn mạch sao cho chốt (+) của nó mắc vào cực dương của nguồn điện.

2. Mắc song song 2 bóng đèn:

Chọn đồng thời hai bóng đèn

Hieu dien the giua hai dau cac den mac song song

C1:

Hai điểm là giao điểm chung của các loại đèn?

 • Điểm M, N là hai điểm nối chung của đèn.

Những hình tròn nào là những hình tròn chi tiết? Xin cho biết mạch chính là gì?

 • mạch M12N; M34N là mạch ghi đè
 • Mạch chính gồm: M nối với điện cực dương và nối N bằng cách chuyển sang điện cực âm.

3. Đo hiệu điện thế của một đoạn mạch song song

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn mắc song song như nhau và bằng hiệu điện thế giữa các mối nối chung:

yo12 = U34 = UMN

4. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

Hieu dien the giua hai dau cac den mac song song

Đình chỉ:

Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song thì cường độ dòng điện qua mạch chính bằng tổng các dòng điện rẽ qua.

I = I1 + I2

bài tập ảnh

Bài 1:

Cho đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ_1 và Đ_2 mắc song song vào nguồn điện 6 vôn, cường độ dòng điện qua đèn Đ_1 là 0,35A và cường độ dòng điện qua mạch điện là 0,5A. Tính toán:

một. Hiệu điện thế giữa các cực của mỗi đèn là bao nhiêu?

B. Dòng điện qua đèn là \ (D_2 \).

hướng dẫn giải pháp:

Hieu dien the giua hai dau cac den mac song song

một. Ta có: U = U1 = U2 = 6 V

Vậy hiệu điện thế giữa các đầu của mỗi đèn là 6 vôn.

B. Ta có: I = I1 + I2 = 0,5A

I2 = I – I1 = 0,5 – 0,35 = 0,15A

Vậy cường độ dòng điện qua bóng đèn 2 là 0,15A

Bài thực hành 28 Vật lý 7

đi qua Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song Ở đây bạn cần đạt được một số mục tiêu mà bài học đưa ra như:

 • Nêu mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song.
 • Mắc đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song và vẽ sơ đồ tương ứng.
 • Xác định mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song bằng thực nghiệm.
Xem thêm  Giá thuê khu nhà xưởng 2000 kg/m2

bài tập sách giáo khoa

Chú thích Hình 28.1a và 28.1b để nhận biết hai bóng đèn mắc song song:

Hieu dien the giua hai dau cac den mac song song

C1:

Hai điểm là giao điểm chung của các loại đèn?

Đoạn mạch nối mỗi đèn với hai điểm chung là mạch uốn. Những vòng tròn đó là gì?

Đoạn mạch nối hai điểm chung với nguồn điện là đoạn mạch chính. Vui lòng chọn mạch chính.

C2:

Đóng công tắc và lưu ý độ sáng của đèn.

Tháo bóng đèn và tắt công tắc. Quan sát độ sáng còn lại của đèn và nhận xét độ sáng trước đó của nó.

c 3: Trình bày cách mắc vôn kế vào bóng đèn 1 và bóng đèn 2.

Hướng dẫn giải bài tập C1:

 • Điểm M và N là giao điểm chung của các đèn LED
 • Mạch xoay là: M12N và M34N
 • Mạch điện chính gồm đoạn mạch nối điểm M với cực dương và đoạn mạch nối tiếp điểm N qua công tắc sang cực âm của nguồn điện.

Hướng dẫn giải bài tập C2:

Đình chỉ: Khi bỏ song song một đèn thì đèn còn lại sáng hơn (so với khi sáng cả hai đèn).

Hướng dẫn giải bài tập C3:

Vôn kế được mắc song song với LED 1 và LED 2.

Các bài viết gợi ý:

Câu 40: Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai bóng đèn giống nhau mắc nối tiếp có giá trị nào?

A. bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

B. Dưới đây là tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

C. Bằng hiệu điện thế trên mỗi đèn.

D. lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

Câu 41: Có 3 nguồn điện 4,5V; 6 vôn; 9 vôn và hai đèn giống nhau ghi 6 vôn, cần mắc song song hai đèn này vào một trong ba nguồn điện trên. Nguồn điện phù hợp nhất là gì?

A 9 vôn

với 6 vôn

4,5 vôn

D. Nguồn điện nào cũng được

Câu 42: Với nguồn điện 12 vôn và hai bóng đèn giống nhau ghi 6 vôn. Để mỗi đèn LED sáng bình thường thì phải mắc mạch điện như thế nào?

một. Nối lần lượt hai cực của mỗi đèn vào các cực của nguồn.

B. Hai đèn mắc song song với các cực của nguồn.

c. Hai bóng đèn mắc nối tiếp vào các cực của nguồn.

D. Không có cách nào để cả hai đèn đều sáng bình thường.

Câu 43: Cho mạch điện hình 28.1 dưới đây, hãy trình bày sơ đồ hai bóng đèn mắc song song.

a – b – d

A – B – C – E

a B C

a – b – e

Câu 44: Cho một mạch điện như sơ đồ sau:

Phát biểu nào sau đây là đúng đối với hai bóng đèn mắc nối tiếp trong đoạn mạch này?

một. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 lớn hơn cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 và mắc đèn Đ1 gần cực dương của nguồn điện nên dòng điện chạy qua đèn này trước.

Cường độ dòng điện chạy qua hai bóng đèn có thể khác nhau tùy thuộc vào việc các dây nối với mỗi điện cực của nguồn điện giống nhau hay khác nhau.

Xem thêm  Viết lại các tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng

c. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 lớn hơn cường độ dòng điện qua đèn Đ1 vì đèn Đ2 được nối gần catốt nên có nhiều êlectron chạy vào hơn.

d- Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn như nhau

Câu 45: Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối quan hệ nào?

một. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế trên mỗi đèn.

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

c. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế qua mỗi đèn.

d- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

Câu 46: Trong mạch điện có đồ thị như hình vẽ bên. Các đồng hồ đo có các số tương ứng như trên hình là I1, I2, I3. Mối quan hệ nào sau đây giữa các số này?

một. I1> I2> I3

B. I1

c. I1 = I2 = I3

D. I1 = I2 I3

Câu 47: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Khi khóa K đóng, vôn kế V chỉ U = 2,5V, vôn kế V1 chỉ U1đ = 1,5V. Giá trị đọc U2d của vôn kế V2 khi đó là?

2,5 vôn

b 1 vôn

c 4 vôn

2 vôn

Câu 48: Phát biểu nào sau đây không đúng?

TL: Cơ thể người và động vật là vật dẫn điện.

B. Cơ thể người và động vật không cho phép dòng điện chạy qua.

C. Sẽ không có dòng điện chạy qua người nếu chẳng may chạm vào dây điện Nếu chân đi dép nhựa, đứng trên bàn (cách điện với nền nhà).

Tiến sĩ .. Không đến gần đường dây điện cao thế.

Câu 49: Điền vào chỗ trống những từ thích hợp: Dòng điện …… qua cơ thể người khi nó tiếp xúc với mạch điện tại một điểm …… trong cơ thể.

có thể, bất kỳ

Hộp, tay và chân

C. Di chúc, trên đầu tóc

D. không thể bằng cách nào đó

Câu 50: Mạng điện có thể ngừng đập bằng bao nhiêu vôn?

A từ 60 vôn trở lên

B. từ 40V trở lên

C. từ 100V trở lên

D. từ 220V trở lên

Câu 51: Hiện tượng đoản mạch xảy ra là gì?

một. Hiệu điện thế không đổi.

B. Hiệu điện thế tăng vọt.

C. Chuyển đổi nguồn điện.

D. Dòng điện không đổi.

CÂU 52: Làm thế nào để tránh tác hại của dòng điện đối với cơ thể con người?

A. Không sử dụng điện.

b- Sống xa nơi sản xuất điện.

c- Tuân thủ các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.

Tiến sĩ .. Chỉ sử dụng một cường độ dòng điện nhỏ.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>