Hai điện tích q1, q2 đặt cách nhau khoảng r trong không khí

Đánh giá của bạn post

Hai điện tích điểm q1, q2 khi đặt cách nhau một khoảng r trong không khí thì hút nhau bằng lực F, khi đặt trong dầu có hằng số điện môi ε = 4 và đặt xung quanh r ‘= 0,5r thì lực hấp dẫn giữa họ

A.F = P

Câu trả lời chính xác

B ‘= 0,5 độ F

c = 2F

Tiến sĩ .. F ‘= 0,25 F

xem giải pháp

Hai điện tích điểm q1, q2 khi đặt cạnh nhau một khoảng r trong không khí thì chúng

20 tháng 8, 2020 1.824

Câu hỏi, câu trả lời và giải pháp

Xem thêm  So sánh samsung note 8 và s9

Một câu hỏi:

Hai điện tích điểm q1, q2 khi đặt cạnh nhau một khoảng r trong không khí thì hút nhau một lực F, khi đặt trong dầu có hằng số điện môi.và đặt nó xung quanh r ^ {‘} = \ frac {1} {2} r $ thì lực hút giữa chúng

một. B. c. Tiến sĩ ..

Các câu hỏi thuộc chủ đề: Trắc nghiệm Vật lý 11 – Bài 1: Có trách nhiệm, Định luật Coulomb

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời đúng: A

Hai điện tích điểm q1, q2 khi đặt cạnh nhau một khoảng r trong không khí thì hút nhau một lực F, khi đặt trong dầu có hằng số điện môi.và đặt chúng cách nhau một khoảng r ‘= r / 2 thì lực hút giữa chúng

Hoàng Việt (nhân tạo)

Báo cáo câu trả lời sai

Điều trị…

Cảm ơn về chú thích của bạn.

Vui lòng thử lại sau.

Khi đặt hai điện tích q1 và q2 cách nhau một khoảng r trong không khí thì lực tương tác giữa chúng là F. Độ lớn của lực là?

Hai điện tích q1 và q2 khi đặt cách nhau một khoảng r trong không khí thì lực tương tác giữa chúng là F. Sao cho độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích là F khi đặt trong nước nguyên chất (hằng số điện môi của nước nguyên chất bằng 81) vì vậy khoảng cách giữa chúng phải là

một. Tăng gấp 9 lần

B. gấp 9 lần

c. tăng 81 lần

Tiến sĩ .. gấp 81 lần.

Xem thêm  Nói đi đôi với làm phải nêu gương về đạo đức

Hai điện tích điểm tương tác giữa hai điện tích q1, q2 trái dấu, đặt cách nhau một khoảng r trong chân không. Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích là

Câu hỏi 105003 Hiểu biết

Hai điện tích điểm tương tác giữa hai điện tích q1, q2 trái dấu, đặt cách nhau một khoảng r trong chân không. Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích là

Câu trả lời chính xác: B

phương pháp giải quyết

Cu – Định luật Feather: \ (F = {9.10 ^ 9} \ frac {{\ left | {{q_1} {q_2}} \ right |}} {{{r ^ 2}}} \)

Điện tích – Định luật Coulomb – xem chi tiết

Đặt hai điện tích q1 và q2 trong không khí. Lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích là 2.10-6 Newton. Khi khoảng cách giữa chúng lớn hơn 2 cm thì lực hút là 5.10-7 Newton.

Câu 6382 để điều trị

Đặt hai điện tích q1 và q2 trong không khí. Lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích là 2.10-6 Newton. Khi khoảng cách giữa chúng lớn hơn 2 cm thì lực hút là 5.10-7 Newton.

Câu trả lời chính xác: B

phương pháp giải quyết

Áp dụng biểu thức cho lực tĩnh điện: \ (F = k \ frac {{\ left | {{q_1} {q_2}} \ right |}} {{\ varepsilon {r ^ 2}}} \)

Cách giải các bài tập định luật Coulomb (Phần một) — xem chi tiết

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>