Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catốt là 0,66 tính công thoát của kim loại dùng làm catốt

Đánh giá của bạn post

Giới hạn quang điện tử của đồng là 300 nm. Công thực hiện của êlectron rời khỏi đồng là:

Theo thuyết lượng tử, phát biểu nào sau đây là không đúng?

Phát biểu nào sau đây là đúng về quang phổ của nguyên tử hiđrô?

Phát biểu nào sau đây không đúng về tính dẫn quang?

Trang chủ Kiểm tra và thi lớp 12 Vật lý 40 Bài tập trắc nghiệm về Lượng tử ánh sáng ôn thi THPT Quốc gia 2019

một.

6,625 vôn.

B.

2,21 vôn.

c.

1,16 vôn.

Tiến sĩ ..

4,14 vôn.

Vậy câu trả lời đúng là d.

 • Các quang điện tử ló ra khỏi bề mặt kim loại khi tiếp xúc với ánh sáng, nếu:

 • Điều nào sau đây không phù hợp với thuyết lượng tử ánh sáng? .

 • Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catốt là λ0 = 0,3 μm. Kim loại dùng làm catot có tác dụng gì?

 • Bề mặt catốt của tế bào quang điện nhận năng lượng chiếu sáng P = 5 mW từ chùm bức xạ có bước sóng λ = 0,45 μm. Số phôtôn mà catốt nhận được trong một giây là:

 • Giới hạn quang điện của đồng là 0,33 µm. Nếu h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108m / s thì êlectron rời khỏi tấm kim loại kẽm có công gì?

 • Độ âm điện của nhôm là 3,45 eV. lấy h = 6,625.10-34Js; c = 3.108 m / s. Để êlectron bật ra khỏi bề mặt tấm nhôm thì ánh sáng kích thích phải có bước sóng.

 • Suất thực hành đối với kim loại Na là 2,48eV. Ném chùm bức xạ có bước sóng 0,36 mm vào một tế bào quang điện có catốt làm bằng Na. Vận tốc ban đầu cực đại của quang điện tử là:

 • Bóng đèn sợi đốt dùng để chiếu sáng tiêu thụ điện năng 25 watt. Trong một phút, đèn phát ra 2,081020 phôtôn trong vùng ánh sáng nhìn thấy và năng lượng trung bình của các phôtôn này bằng năng lượng của một phôtôn màu vàng có bước sóng.

  Gioi han quang dien cua kim loai dung lam catot la 066 tinh cong thoat cua kim loai dung lam catot

  . Hiệu suất điện của bóng đèn gần nhất với giá trị nào sau đây?

 • Sự phát quang kích thích bởi ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm thì phát ra ánh sáng màu lục có bước sóng 0,5 μm. Cho rằng công suất của chùm sáng màu lục bằng 10% công suất của chùm sáng màu tím. Tỉ số giữa một phôtôn được chiếu sáng với số phôtôn ánh sáng bị kích thích trong cùng một khoảng thời gian là:

 • Các quang điện tử bị đẩy ra khỏi bề mặt kim loại khi tiếp xúc với ánh sáng nếu

  Xem thêm  Việt phương thoa và chí thành

 • Giới hạn quang điện của đồng là 0,30

  Gioi han quang dien cua kim loai dung lam catot la 066 tinh cong thoat cua kim loai dung lam catot

  . Trong khoảng không, anh ta chiếu một ánh sáng đơn sắc vào một tấm đồng. Hiệu ứng quang điện sẽ xảy ra nếu ánh sáng có bước sóng:

 • Các quang điện tử ló ra khỏi bề mặt kim loại khi tiếp xúc với ánh sáng nếu:

 • Điện thế hãm của tế bào quang điện là 1,5 vôn. Hai đầu cực dương (A) và cực âm (K) của tế bào quang điện được đặt vào một hiệu điện thế xoay chiều:

  Gioi han quang dien cua kim loai dung lam catot la 066 tinh cong thoat cua kim loai dung lam catot

  . Dòng điện chạy trong tế bào này trong thời gian hai phút đầu tiên là bao lâu?

 • Nguồn sáng 2W phát ra chùm ánh sáng có bước sóng

  Gioi han quang dien cua kim loai dung lam catot la 066 tinh cong thoat cua kim loai dung lam catot

  Nó tỏa ra đồng đều theo mọi hướng. Một người đứng từ xa quan sát nguồn sáng. Biết rằng con ngươi có đường kính khoảng 4 mm và mắt vẫn nhìn được nguồn sáng khi có ít nhất 80 phôtôn phát ra từ nguồn đó đi vào con ngươi mỗi giây. Bỏ qua sự hấp thụ ánh sáng của khí quyển. Nơi xa nhất mà người đó có thể nhìn thấy nguồn sáng:

 • Nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có công suất 1 oát, mỗi giây phát ra 2,51019 phôtôn. Cho h = 6,625.10-34Js; c = 3.108 m / s. Bức xạ do đèn phát ra là:

 • Giới hạn quang điện của kim loại là 0,37 µm. Công bứt êlectron ra khỏi kim loại bằng:

 • Bài tập về kim loại A là 3,86 V; của kim loại B là 4,34eV. bức xạ tần số bức xạ

  Gioi han quang dien cua kim loai dung lam catot la 066 tinh cong thoat cua kim loai dung lam catot

  Trên một quả cầu kim loại làm bằng hợp kim AB đặt cách ly, quả cầu được tích điện với thế năng cực đại

  Gioi han quang dien cua kim loai dung lam catot la 066 tinh cong thoat cua kim loai dung lam catot

  . Để bóng bay càng xa càng tốt

  Gioi han quang dien cua kim loai dung lam catot la 066 tinh cong thoat cua kim loai dung lam catot

  Khi đó bước sóng của bức xạ điện từ đập vào quả cầu xấp xỉ bằng

 • Khi chiếu một ánh sáng đơn sắc vào một tấm kim loại cách điện thì hiệu điện thế cực đại của tấm kim loại đó là 0,4 vôn. Nếu dùng hết một êlectron (m = 9,1 10-31kg, e = – 1,6. 10-16C) với vận tốc bằng vận tốc ban đầu cực đại của êlectron bật ra khỏi tấm kim loại nói trên thì thả nó bay. Vuông góc với từ trường đều B = 0,2T thì bán kính quỹ đạo của êlectron?

 • Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc lên tấm kẽm có giới hạn quang điện là 0,25

  Gioi han quang dien cua kim loai dung lam catot la 066 tinh cong thoat cua kim loai dung lam catot

  . Hiệu ứng quang điện sẽ không xảy ra khi bước sóng của bức xạ là:

 • Xem thêm  Đồ ăn để ngăn đá được bao lâu
 • Nguồn sáng có công suất P = 2 (W), phát ra ánh sáng có bước sóng

  Gioi han quang dien cua kim loai dung lam catot la 066 tinh cong thoat cua kim loai dung lam catot

  Nó tỏa ra đồng đều theo mọi hướng. Nếu ta coi đường kính đồng tử là 4 (mm) và mắt vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng khi có ít nhất 80 phôtôn truyền vào mắt trong 1 (giây). Bỏ qua sự hấp thụ photon của môi trường. Khoảng cách xa nhất mà mắt có thể nhìn thấy được từ nguồn sáng là bao nhiêu?

 • Một tế bào quang điện làm catốt của asen có công thoát êlectron là 5,15 V. Chiếu vào catốt một chùm bức xạ điện từ có bước sóng

  Gioi han quang dien cua kim loai dung lam catot la 066 tinh cong thoat cua kim loai dung lam catot

  và kết nối tế bào quang điện với nguồn điện một chiều. Cứ mỗi giây catốt nhận được năng lượng của chùm

  Gioi han quang dien cua kim loai dung lam catot la 066 tinh cong thoat cua kim loai dung lam catot

  thì độ bão hòa ánh sáng là

  Gioi han quang dien cua kim loai dung lam catot la 066 tinh cong thoat cua kim loai dung lam catot

  . Hiệu suất lượng tử?

 • Giới hạn quang điện của kim loại đồng là 300 nm. Công của công thoát êlectron khỏi kim loại này là gì?

 • Khi xảy ra hiệu ứng quang điện trong tế bào quang điện, phát biểu nào sau đây là sai?

 • Năng lượng tối thiểu cần thiết để bứt một êlectron ra khỏi bề mặt kim loại là 2,2 eV. Kim loại này có giới hạn quang điện

 • Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng bao gồm các hạt:

 • Nó phát ra hai bức xạ có bước sóng

  Gioi han quang dien cua kim loai dung lam catot la 066 tinh cong thoat cua kim loai dung lam catot

  Gioi han quang dien cua kim loai dung lam catot la 066 tinh cong thoat cua kim loai dung lam catot

  Tại Công ty TNHH tấm kẽm PV

  Gioi han quang dien cua kim loai dung lam catot la 066 tinh cong thoat cua kim loai dung lam catot

  . Bức xạ nào gây ra hiệu ứng quang điện?

 • Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

  Blog khác

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.

  You may use these HTML tags and attributes:

  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>