Gieo một con súc sắc 6 mặt cân đối sự kiện nào sau đây chắc chắn không thể xảy ra

Đánh giá của bạn post
3

khách thăm quan

Vui lòng nhập câu hỏi của bạn ở đây

Câu hỏi liên quan

Với lời giải bài 6 Trang 120 SGK Toán 6 Tập 2, sách Chân Trời Sáng Tạo được biên soạn với lời giải chi tiết sẽ giúp các em biết cách làm bài tập môn Toán 6.

Giải bài 6 Trang 120 SGK Toán 6 Tập 2: Lăn một con xúc xắc cân đối sáu mặt. Đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, không thể xảy ra hoặc có thể xảy ra.

a) Mặt xuất hiện một số điểm chia hết cho 7.

b) Mặt có số chấm nhỏ hơn 10.

c) Mặt có số chấm lớn hơn 5.

câu trả lời:

Xúc xắc có 6 mặt tương ứng với điểm # 1; 2; 3; 4; 5; 6.

Vì vậy, các khả năng là:

số điểm: 1; 2; 3; 4; 5; 6.

a) Vì không có khả năng nào trong 6 khả năng trên chia hết cho 7 nên biến cố “Mặt xuất hiện một số điểm chia hết cho 7” là không thể xảy ra.

b) Vì cả 6 khả năng trên đều có số điểm nhỏ hơn 10 nên chắc chắn xảy ra biến cố “xuất hiện mặt với điểm nhỏ hơn 10”.

c) Trong 6 khả năng, mặt xuất hiện có số điểm lớn hơn 5 nên số điểm trên mặt đó là 6. Do đó có thể xảy ra biến cố “Mặt xuất hiện có số điểm lớn hơn 5”. .

Tiêu đề

Xem thêm  Cách kiểm tra ai đã unfriend

Lăn một con xúc xắc cân đối sáu mặt. Đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, không thể xảy ra hoặc có thể xảy ra.

a) Mặt có một số chấm xuất hiện chia hết cho 7

b) Mặt xuất hiện điểm dưới 10

c) Mặt xuất hiện các chấm lớn hơn 5

Phương pháp giải – xem chi tiết

Bước 1: Liệt kê số điểm có thể xuất hiện khi bạn tung xúc xắc cân đối sáu mặt.

Bước 2: Kiểm tra xem sự kiện này có nằm trong kết quả vừa liệt kê hay không.

Giải thích chi tiết

Xúc xắc có 6 mặt tương ứng với các số 1,2,3,4,5,6.

Vì vậy, các khả năng là:

Số điểm: 1,2,3,4,5,6.

a) Vì không có khả năng nào trong 6 khả năng trên chia hết cho 7 nên biến cố “Mặt xuất hiện một số điểm chia hết cho 7” là không thể xảy ra.

b) Vì cả 6 khả năng trên đều có số điểm nhỏ hơn 10 nên chắc chắn xảy ra biến cố “xuất hiện mặt với điểm nhỏ hơn 10”.

c) Trong 6 khả năng, có khả năng số chấm xuất hiện là 6 (> 5) nên biến cố “Mặt xuất hiện có số chấm lớn hơn 5” là có thể xảy ra.

Tập hợp các kết quả có thể có của thử nghiệm tung đồng xu là

Viết tập hợp các kết quả có thể có để tung xúc xắc lục giác

Sử dụng khái niệm số nguyên tố, bình phương, số nguyên và dấu chia \ (9)

Xem thêm  Bài tập cho người huyết áp thấp

Lưu ý: Chúng tôi trả lời bằng các khuôn mặt \ (6 \) được đánh dấu bằng dấu chấm từ \ (1 \) đến \ (6 \)

Câu 17. Lăn một con xúc xắc cân đối có 6 mặt Biến cố nào sau đây chắc chắn không xảy ra a. Mặt có chấm là số nguyên tố B. Mặt có số chấm chia hết cho 9 C. Mặt có chấm là hình vuông hoàn thiện D. Mặt có chấm là số chia hết cho 5

Câu hỏi tương tự

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>