Giải đáp Vì sao trồng kỹ thuật chiết cành cần phải cạo hết phần vỏ giữa thân và cành chiết

Tại sao
Đánh giá của bạn post

cau hoi ly thuyet nghe lam vuon

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây  (177.61 KB, 10 trang )

CÂU HỎI ÔN TẬP NGHỂ LÀM VƯỜN

CHƯƠNG I – THIẾT KẾ VƯỜN1. Thiết kế vườn cần đảm bảo yêu cầu nào :A. Sản xuất trên cấu trúc nhiều tầng B. Tăng cường hoạt động của vi sinh vật trong đấtC. Tính đa dạng sinh học D. Cả A,B,C đúng2.Vì sao không nên thiết kế vườn độc canh ?A. Dễ thực hiện B. Tận dụng được đất trồng. C. Tận dụng được ánh sáng D. Dễ phát sinh sâu bệnh3.Muốn đạt được mục đích cải tạo vườn tạp, công việc nào sau đây đúng :A. Trồng thuần một loại cây B. Trồng càng nhiều loài cây càng tốtC. Trồng những cây có giá trị kinh tế cao, bền vững D. Cả A, C đúng 4.Đặc điểm nào dưới đây là của vườn sản xuất ở đồng bằng Nam bộ:A. Mực nước ngầm cao, mưa dễ bị úng. B. Mực nước ngầm thấp, cần có biện pháp chống hạnC. Thường có bão, gió mạnh. D. Đất cát, thường bị nhiễm mặn.5.Đặc điểm của vườn tạp ở nước ta :A. Sử dụng giống chọn lọc B. Cơ cấu cây trồng tùy tiệnC. Chỉ trồng một loại cây D. Cho hiệu quả kinh tế cao6.Công việc đầu tiên khi muốn cải tạo, tu bổ vườn tạp là :A. Xác định mục đích cải tạo. B. Xác định hiện trạng, phân loại vườn tạp.C. Lập kế hoạch cải tạo vườn. D. Điều tra các yếu tố liên quan đến cải tạo vườn.7.Cải tạo vườn tạp nhằm mục đích gì :A. Tăng giá trị của vườn B. Tăng số cây trên đơn vị diện tíchC. Trồng được nhiều loại cây D. Cả A,B,C đúng8.Nguyên tắc cải tạo vườn tạp là :A. Làm tăng giá trị của vườnB. Sử dụng triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiênC. Phải đảm bảo những yêu cầu cơ bản và điều kiện cụ thể của chính khu vườn.D. Cả A,B,C đúng9. Đặc điểm nào dưới đây không phải là của vườn sản xuất ở đồng bằng Nam bộ :A. Khí hậu có 2 mùa rõ rệt B. Tầng đất mặt mỏng, tầng dưới thường nhiễm mặn, phènC. Mực nước ngầm cao, mưa dễ bị úng D. Thường có gió, bão mạnh.

10. Đảm bảo tính đa dạng sinh học trong vườn cây nghĩa là gì ?A. Trồng thật nhiều loài cây trong vườn B. Trồng thuần một loài câyC. Xây dựng vườn cây nhiều tầng, mỗi tầng là một loài cây D. Cả A,B,C sai.CHƯƠNG II – VƯỜN ƯƠM VÀ PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG CÂY11. Vườn ươm cố định có nhiệm vụ gì ?A. Chọn lọc và bồi dưỡng giống B. Nhân giống C. Lai tạo giống D. A,B đúng12 .Nhiệm vụ chủ yếu của vườn ươm tạm thời là :A. Chọn lọc giống B. Nhân giống C. Lai tạo giống D. A,B đúng13. Loại đất nào phù hợp cho vườn ươm ?A. Đất cát pha B. Đất thịt nhẹ C. Đất sét D. A,B đúng14. Loại đất nào không phù hợp làm vườn ươm cây giống:A. Đất cát pha B. Đất thịt nhẹ C. Đất thịt nặng D. Đất phù sa15.Những căn cứ để lập vườn ươm :A. Nhu cầu của gia đình B. Điều kiện sinh thái của vườn ươmC. Điều kiện cụ thể của chủ vườn D. Cả A,B,C đúng16.Lập vườn ươm ở vùng đồi núi cần chú ý điều gì sau đây :A. Gần đường giao thông B. Gần vườn sản xuất C. Gần khu nhà ở D. Gần nguồn nước tưới.17. Địa điểm lập vườn ươm cần phải :A. Gần đường B. Gần nguồn nước tưới C.Gần vườn sản xuất D. Cả A,B,C đúng18.Thông thường vườn ươm cây giống được thiết kế thành những khu nào ?A. Khu cây giống, khu ra ngôi, khu luân canh.B. Khu cây giống, khu nhân giống, khu luân canh.C. Khu gieo hạt, khu ra ngôi, khu nhân giống.D. Khu gieo hạt, khu cây giống, khu nhân giống.119.Khu cây giống của vườn ươm là :A. Khu trồng cây cung cấp sản phẩm cho thị trường.B. Khu trồng giống cây quý làm cành ghép, mắt ghép,lấy hạtC. Khu gieo hạt làm cây giống, tạo gốc ghép, ra ngôi cành chiết.D. Khu trồng rau, đậu để cải tạo đất.

20. Khu nhân giống của vườn ươm là :A. Khu trồng cây cung cấp sản phẩm cho thị trường.B. Khu trồng giống cây quý làm cành ghép, mắt ghép,lấy hạtC. Khu gieo hạt làm cây giống, tạo gốc ghép, ra ngôi cành chiết.D. Khu trồng rau, đậu để cải tạo đất.21. Khu luân canh của vườn ươm là :A. Khu trồng cây cung cấp sản phẩm cho thị trường.B. Khu trồng giống cây quý làm cành ghép, mắt ghép,lấy hạtC. Khu gieo hạt làm cây giống, tạo gốc ghép, ra ngôi cành chiết.D. Khu trồng rau, đậu để cải tạo đất.22.Nơi nào của vườn ươm ra ngôi cành giâm, cành chiết :A. Khu cây giống B. Khu nhân giống C. Khu luân canh D. Xung quanh vườn.23. Nơi nào trong vườn ươm được sử dụng để trồng các giống cây quý cung cấp cành ghép, mắt ghép, cành chiết, cành giâm, lấy hạt ?A. Khu cây giống B. Khu nhân giống C. Khu luân canh D. Xung quanh vườn24.Ưu điểm của nhân giống bằng hạt :A. Cây sinh trưởng khỏe, bộ rễ ăn sâu, tuổi thọ cây cao B. Cây sớm ra hoa, kết quảC. Cây con giữ được các đặc tính, tính trạng của cây mẹ. D. Cây thường thấp, dễ chăm sóc, thu hoạch.25. Nhược điểm của nhân giống bằng hạt :A. Dễ bị già hóa B. Phát sinh nhiều biến dị do thụ phấn chéoC. Dễ bị nhiễm virut D. Lâu ra hoa, kết quả, tuổi thọ cây thấp.26.Ở nước ta gieo hạt trong điều kiện thích hợp nhất là :A. Nhiệt độ 15  260C , ẩm độ 50  60% B. Nhiệt độ 15  260C , ẩm độ 70  80%C. Nhiệt độ 23  350C , ẩm độ 70  80% D. Nhiệt độ 23  35

0C , ẩm độ 50  60%27.Đối với hạt giống có vỏ cứng trước khi gieo phải xử lý :A. Hai sôi , ba lạnh B. Ba sôi , hai lạnh C. Hai sôi , hai lạnh D. Ba sôi , ba lạnh28. Để lựa chọn hạt giống tốt phải trải qua các khâu nào :A. Chọn hạt tốt -> chọn quả tốt -> chọn cây mẹ tốtB. Chọn quả tốt -> chọn cây mẹ tốt -> chọn hạt tốtC. Chọn cây mẹ tốt -> chọn hạt tốt -> chọn quả tốtD. Chọn cây mẹ tốt -> chọn quả tốt -> chọn hạt tốt29.Các khâu kỹ thuật gieo hạt trên luống theo trình tự nào sau đây :A. Làm đất , xử lý hạt trước khi gieo, gieo hạt.B. Làm đất, lên luống, bón phân lót đầy đủ, gieo hạt.C. Làm đất, bón phân lót đầy đủ, lên luống, xử lý hạt trước khi gieo, gieo hạt.D. Làm đất, lên luống, bón phân lót đầy đủ, xử lý hạt trước khi gieo, gieo hạt.30. Khi muốn lai tạo giống mới hoặc phục tráng giống cần nhân giống bằng pp nào ?A. Bằng hạt B.Chiết cành C. Giâm cành D. Ghép cành31.Những giống cây nhân giống bằng giâm cành thường có đặc điểm ;A. Dễ ra rễ B. Có thân gỗ cứng C.Khó ra rễ D. Cả A,B đúng32.Ưu điểm của phương pháp giâm cành :A. Cây sinh trưởng khỏe, bộ rễ ăn sâu, tuổi thọ cây cao.B. Cây con giữ được các đặc tính, tính trạng của cây mẹ.C. Cây ra hoa, kết quả theo mùa.D. Cây thường cao để hấp thu ánh sáng, cho năng suất cao.33.Nhược điểm của phương pháp giâm cành :A. Dễ bị già hóa B. Phát sinh nhiều biến dị do thụ phấn chéoC. Dễ bị nhiễm virut D. Lâu ra hoa, kết quả, tuổi thọ cây thấp.34.Cách cắm cành giâm vào giá thể :A. Thẳng đứng B. Nằm ngang C. Cắm nghiêng D. Cắm cách nào cũng được235.Cách gieo hạt nào có tỷ lệ sống cao, dễ chăm sóc, vận chuyển ?

A. Gieo sạ B. Gieo trên luống C. Gieo trong bầu D. B,C đúng36.Để cành giâm mau ra rễ cần nhúng bộ phận nào vào chất kích thích sinh trưởng ?A. Ngọn cành B. Gốc cành C. Cả cành D. Cả A,B,C đúng37. Phương pháp nhân giống nào giúp cây con vẫn giữ được đặc tính tính trạng của cây mẹ, sớm ra hoa kết quả., nhưng nếu qua nhiều thế hệ không thay đổi nguồn gốc cây mẹ dễ dẫn đến hiện tượng già hoá .A. Giâm cành B. Chiết cành C. Ghép mắt D. Gieo hạt38.Kiểm tra độ ẩm của giá thể làm bầu chiết bằng cách lấy tay nắm chặt chất độn :A. Không thấy nước chảy ra là tốt. B. Nước chảy ra thành giọt là đủ ẩm.C. Nước hơi chảy (rịn) qua kẻ tay là được. D. Càng ướt càng mau ra rễ.39.Ưu điểm của phương pháp chiết cành :A. Cây sinh trưởng khỏe, bộ rễ ăn sâu, tuổi thọ cây cao.B. Cây con giữ được các đặc tính, tính trạng của cây mẹ.C. Cây ra hoa, kết quả theo mùa.D. Cây thường cao để hấp thu ánh sáng, cho năng suất cao.40.Nhược điểm của phương pháp chiết cành :A. Dễ bị già hóa B. Phát sinh nhiều biến dị do thụ phấn chéoC. Dễ bị nhiễm virut D. Lâu ra hoa, kết quả, tuổi thọ cây thấp.41. Khi chiết cành ,cắt vỏ như thế nào là tốt nhất :A. Chiều dài của khoanh vỏ càng dài càng tốtB. Chiều dài của khoanh vỏ càng ngắn càng tốtC. Chiều dài của khoanh vỏ bằng 1,5 lần đường kính cành chiếtD. Chiều dài của khoanh vỏ bằng 2,5 lần đường kính cành chiết.42. Các tỉnh phía Nam nên chiết cành vào thời vụ nào ?A. Vụ xuân ( tháng 3  4) B. Vụ thu ( tháng 8  9) C. Mùa khô D. Đầu mùa mưa43. Chất nào sau đây giúp cành chiết mau ra rễ :A. IBA B. DAP C. NPK D. Phân vi sinh44. Điều nào sau đây không đúng khi chọn cành chiết :A. Cành có lá đang trong thời kỳ bánh tẻ. B. Cành đang mang hoa, mang quả.C. Cành có mầm ngủ đã tròn mắt cua. D. Cành ở giữa tầng tán, phơi ra ánh sáng45. Tuổi thọ của vườn cây trồng bằng cành chiết không cao là do :

A. Cây giống không có rễ cọc ăn sâu. B. Cây mẹ mất sức do bị chiết nhiều cành.C. Tỷ lệ ra rễ thấp. D. Cây hay bị nhiễm virut.46. Khi chiết cành nếu không cạo sạch lớp tượng tầng trên lõi gỗ thì :A. Cành ra nhiều rễ B. Cành chết C. Cành liền vỏ D. Cành khô47. Cách chọn cành ghép :A. Cành ghép nhỏ, có nhiều mầm ngủ. B. Cành bánh tẻ , có mang mầm ngủ.C. Cành nằm phía trong tán cây, có vỏ mỏng. D. Cành mang nhiều trái.48. Thao tác mở miệng gốc ghép ( ghép mắt cửa sổ ) là :A. Cách mặt đất ( hoặc bầu ) 15  20 cm, vạch 2 đường thẳng song song cách nhau 2cm, dài 3cm.B. Cách mặt đất ( hoặc bầu ) 35  40 cm, vạch 2 đường thẳng song song cách nhau 1cm, dài 2cm.C. Cách mặt đất (hoặc bầu) 15  20 cm, vạch 2 đường thẳng song song cách nhau 1cm, dài 2cm.D. Cách mặt đất ( hoặc bầu ) 35  40 cm, vạch 2 đường thẳng song song cách nhau 2cm, dài 3cm.49. Khi quấn dây nylon lên vị trí ghép, phải thực hiện :A. Quấn kín từ trên xuống B. Quấn kín từ dưới lênC. Quấn từ dưới lên rồi từ trên xuống. D. Quấn thế nào cũng được.50. Cách ghép nào có tỷ lệ sống cao nhưng hệ số nhân giống thấp :A. Ghép áp cành B. Ghép mắt C. Ghép đoạn cành D. Ghép rời51. Mắt ghép còn để lại cuống lá trong cách ghép nào :A. Ghép chữ T B. Ghép áp cành C. Ghép cửa sổ D. Ghép mắt nhỏ có gỗ.52. Thao tác kỹ thuật ghép phải đảm bảo :A. Mắt ghép hay cành ghép phải nhỏ hơn gốc ghép.B. Mắt ghép hay cành ghép phải lớn hơn gốc ghép.C. Đặt mắt ghép hay cành ghép vào gốc ghép sao cho tượng tầng của chúng tiếp xúc nhau.D. Chỉ cần buộc chặt mắt ghép hay cành ghép vào gốc ghép.353. Cách lấy mắt ghép trong ghép mắt cửa sổ :A. Mắt ghép còn để lại cuống lá và có 1 lớp gỗ phía trong.B. Mắt ghép còn để lại cuống lá và không có 1 lớp gỗ phía trong.C. Mắt ghép chỉ nhìn thấy vết sẹo cuống lá và có 1 lớp gỗ phía trong.D. Mắt ghép chỉ nhìn thấy vết sẹo cuống lá và không có 1 lớp gỗ phía trong ( nhưng có mầm ngủ)

Xem thêm  Giải đáp Vì sao nh y mà mh2o 1 2 18 y

54. Cách lấy mắt ghép trong ghép mắt nhỏ có gỗ :A. Mắt ghép còn để lại cuống lá và có 1 lớp gỗ phía trong.B. Mắt ghép còn để lại cuống lá và không có 1 lớp gỗ phía trong.C. Mắt ghép chỉ nhìn thấy vết sẹo cuống lá và có 1 lớp gỗ phía trong.D. Mắt ghép chỉ nhìn thấy vết sẹo cuống lá và không có 1 lớp gỗ phía trong 55. Cách lấy mắt ghép : Mắt ghép chỉ nhìn thấy vết sẹo cuống lá, không có lớp gỗ phía trong ( nhưng có mầm ngủ ). Đây là cách ghép gì ?A. Ghép mắt nhỏ có gỗ B. Ghép chữ T C. Ghép cửa sổ D. Ghép áp cành56. Trong pp ghép áp cành, khi nào cắt ngọn gốc ghép và cắt chân cành ghép :A. Ngay sau khi ghép B. Sau khi ghép 1 tháng C. Sau khi ghép 6 tháng D. Sau khi ghép 1 năm57. Ghép áp cành cải tiến có đặc điểm :A Cắt ngọn gốc ghép trước B. Cắt ngọn cành ghép trướcC. Cắt chân cành ghép trước D. Cắt ngọn cành ghép và gốc ghép.58. Nhân giống chuối bằng phương pháp nào :A. Gieo hạt B. Tách chồi C. Chắn rễ D. Ghép đoạn cành59. Nhân giống cây dứa bằng phương pháp nào ?A. Tách chồi B. Chắn rễ C. Gieo hạt D. Ghép đoạn cành60. Nhược điểm của pp tách chồi :A. Hệ số nhân giống thấp, cây con không đồng đều, không sâu bệnh.B. Hệ số nhân giống cao, cây con đồng đều, dễ mang mầm mống sâu bệnhC. Hệ số nhân giống thấp, cây con không đồng đều, dễ mang mầm mống sâu bệnhD. Hệ số nhân giống cao, cây con đồng đều, không sâu bệnh.61. Nên tiến hành chắn rễ vào thời kỳ nào của cây là thích hợp :A. Thời kỳ cây sinh trưởng mạnh. B. Thời kỳ cây ngừng sinh trưởng.C. Thời kỳ cây con D. Cả A,B,C sai.62. Trong quy trình nuôi cấy mô, khi nào thì cấy cây vào môi trường thích ứng :A. Khi chồi đạt kích thước cần thiết B. Khi chồi cây đã ra rễ.C. Khi cây phát triển bình thường. D. Cả A,B,C sai.63. Phương pháp nào sau đây là nhân giống vô tính :A. Tách chồi B. Chắn rễ C. Giâm, chiết , ghép D. Cả A,B,C đúng

64. Phương pháp nào sau đây là nhân giống hữu tính :A. Gieo hạt B. Giâm cành C. Chiết cành D. Tách chồi65. Nhược điểm của pp nuôi cấy mô :A. Cây giống sạch bệnh B. Cây giống có độ đồng đều rất caoC. Hệ số nhân giống rất cao D. Giá thành caoCHƯƠNG III. KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ CÂY ĐIỂN HÌNH TRONG VƯỜN CÂY ĂN QUẢ66. Không nên trồng cam quýt trên đất nào :A. Đất bạc màu B. Đất cát già C. Đất cát pha D. Đất thịt nặng67. Rễ lông hút của cam quýt mọc yếu và cạn nên khi chăm sóc cần phải :A. Bồi liếp và mô hàng năm bằng bùn mương vườnB. Xới gốc bón nhiều phân đạmC. Phun thuốc trừ cỏ vườn nhiều lần để tránh cạnh tranh dinh dưỡng.D. Thường xuyên giữ ẩm cho gốc rễ68. Cành ra mùa xuân ở cây có múi :A. Chủ yếu ra hoa quả. B. Chủ yếu ra lá C. Không ra hoa quả D. Dễ bị sâu bệnh tấn công.69. Thời vụ trồng cây có múi đối với các tỉnh phía Nam là:A. Sau khi kết thúc mùa mưa bão B. Đầu và cuối mùa mưaC. Tháng 2  3 D. Tháng 9  10470. Bón phân cho cây cam thời kỳ sau thu hoạch ở vùng đất đồi theo pp nào ?A. Bón nông B. Bón rãnh theo hình chiếu tán câyC. Bón lên lá D. Bón hố theo hình chiếu tán cây.71. Hiện tương rụng quả, nứt quả trên cây cam quýt là do :A. Nắng nhiều B. Gió toC. Nhiệt độ không khí cao, ẩm độ kk lớn D. Đất xấu, thiếu dinh dưỡng.72.Giống lai giữa cam và quýt là :A. Cam giây B. Cam sành C. Cam mật D. Quýt xiêm73. Sâu non đục biểu bì ăn thịt lá tạo nên đường ngoằn ngoèo trên lá , là sâu gì ?A. Sâu vẽ bùa B. Sâu đục cành C. Bọ xít D. Câu cấu xanh

74. Trên cam quýt, bệnh gì làm lá có màu vàng, gân xanh, lá nhỏ cứng, mọc chụm, cây lụi dần rồi chết?A. Bệnh loét B. Bệnh vân vàng lá ( vàng lá gân xanh )C. Bệnh thán thư D. Bệnh sương mai.75. Loại côn trùng nào là tác nhân lây truyền vi khuẩn gây bệnh vân vàng lá ở cây có múi:A. Nhện đỏ B. Rệp muội C. Rầy nâu D. Rầy chổng cánh.76. Hạt xoài đa phôi có :A. 1 phôi hữu tính và 1 phôi vô tính B. Nhiều phôi hữu tính và 1 phôi vô tính C. 1 phôi hữu tính và nhiều phôi vô tính D. Nhiều phôi hữu tính và nhiều phôi vô tính77. Nhờ đặc điểm nào mà cây xoài có khả năng chịu hạn:A. Rễ cái ăn sâu, có nhiều rễ phụ B. Rễ hút cách gốc 2m ở tầng đất 1,2mC. Có nhiều rễ cái, rễ phụ, rễ hút D. A,B đúng78. Xoài ra hoa nhiều nhưng có tỷ lệ đậu quả thấp vì :A.Thời gian tiếp nhận hạt phấn của nhụy rất ngắn B. Thời kỳ ra hoa gặp mưaC. Thời gian chín của nhụy sớm hơn thời gian hoa đực thụ phấn D. A,B,C đúng79. Xoài cát Hòa Lộc khi chín vỏ quả có màu gì?A. Xanh B. Vàng chanh C. Vàng đậm D. Xanh vàng phớt hồng80. Vùng đất thấp trước khi trồng xoài phải:A. Để đất khô hạn B. Bón nhiều phân hữu cơ C. Lên liếp D. A,B,C đúng81. Trước khi ra hoa 2-3 tháng, cây xoài cần:A. Có thời gian khô hạn B. Tưới nhiều nước C. Tỉa cành D.Làm cỏ82. Vùng đất cao cây xoài được trồng theo kiểu nào:A. Trồng nổi B. Trồng chìm C. Trồng nửa chìm nửa nổi D. A,B,C sai83. Rệp sáp trên cây xoài phá hại chủ yếu ở:A. Mặt trên lá B. Mặt dưới lá C. Hoa D. Quả84. Thời kỳ xoài cho thu hoạch, bón phân đợt 3 nhằm mục đích gì:A.Nuôi quả B. Hạn chế rụng quả non C. Tăng chất lượng quả D. A,B,C đúng85. Thời kỳ xoài cho thu hoạch, bón phân đợt 2 nhằm mục đích gì:A.Nuôi quả B. Hạn chế rụng quả non C. Tăng chất lượng quả D. A,B,C đúng86. Trên quả xoài vết bệnh có đốm đen tròn, lõm xuống, gây rụng trái, đó là bệnh gì?A. Bệnh nấm phấn trắng B. Bệnh thán thư C. Bệnh loét D. Bệnh vân vàng lá

87. Giòi gặm thịt quả xoài, làm thịt quả bị thối rửa là ấu trùng của :A. Ruồi xanh B. Ruồi trâu C. Ruồi đục quả D. Sâu đục quả88. Trên cây nhãn loại cành nào yếu, ít có giá trị cần phải có biện pháp hạn chế:A. Cành Xuân B. Cành Hè C. Cành Thu D. Cành Đông89. Hoa nhãn có những loại nào :A. Hoa đực, hoa cái B.Hoa lưỡng tính, hoa dị hìnhC. Hoa đực, hoa lưỡng tính, hoa cái D. Hoa lưỡng tính, hoa dị hình, hoa đực, hoa cái90. Thời kỳ thu hoạch nhãn, bón phân lần 3 có tác dụng gì:A.Thúc hoa B. Bổ sung dinh dưỡng cho quả C. Giúp cây hồi sức D. A,B,C đúng91. Nhãn xuồng cơm vàng có đặc điểm gì dưới đây? A.Vỏ quả có màu vàng sáng, nhiều nước B. Cùi quả màu vàng C. Trên vỏ hạt có đường nứt D. A,B đúng92. Vùng đất có mực nước ngầm cao nên trồng nhãn theo phương pháp nào:A. Trồng chìm B. Trồng nổi C. Nửa chìm nửa nổi D. B,C đúng93. Công việc đào hố để trồng nhãn cần phải hòan thành trước khi đặt cây con xuống hố bao lâu ?5A. 15 ngày B. 30 ngày C.45 ngày D.10 ngày94. Nguyên nhân gây nên bệnh tổ rồng:A. Virut, rệp B. Virut, nhện C. Bọ xít, nhện D. Bọ xít, rầy95. Cách bón phân chuồng cho cây nhãn:A. Đào rãnh xung quanh hình chiếu tán câyB. Xới đất trong phạm vi tán cây, rải phân đều lên mặt đất, lấp 1 lớp đất mỏngC. A,B đúng D. A,B sai96. Trên cây nhãn, chùm hoa ở vị trí nào nở trước :A.Chùm hoa ở đỉnh tán B. Chùm hoa giữa tầng tán C. Chùm hoa ở gốc tán D. B, C đúng97. Trên cây nhãn, chùm hoa ở vị trí nào nở sau cùng:A. Chùm hoa ở đỉnh tán B. Chùm hoa giữa tầng tán C. Chùm hoa ở gốc tán D. Cả B,C đúng98. Thời kỳ thu hoạch nhãn, bón phân lần 2 có tác dụng gì:A/Thúc hoa B/ Bổ sung dinh dưỡng cho quảC/ Giúp cây hồi sức D/ A,B,C đúng

HOA , CÂY CẢNH VÀ RAU99. Những cây có sẵn trong thiên nhiên, tự bản thân nó được dùng để trang trí A. Cây dáng B. Cây thế C. Cây cảnh tự nhiên D. Cây hoa lưu niên100. Người ta chọn loại cây như thế nào để có thể tạo cây thế:A. Tự bản thân nó có thế sẵn B. Cây có dáng mềm mạiC. Cây sống lâu,thân cành dẻo dai D. Cây nào cũng có thể chọn được.101. Bonsai là dạng:A. Cây hoa thời vụ B.Cây hoa lưu niên C. Cây thế trồng chậu D. Cây cảnh tự nhiên 102. Vùng chuyên canh hoa nổi tiếng của ĐBSCL là:A. Long Xuyên B. Cần Thơ C. Mỹ Tho D. Sa Đéc103. Cây dáng là loại cây:A. Có dáng cứng rắn B. Có dáng mềm mại thướt thaC. Cao vút hình tháp hoặc phân tầng cành lá D. A , B và C đúng. 104. Cây hoa hồng có thể nhân giống theo phương pháp nào?A. Gieo hạt B. Giâm, chiết cành C. Ghép cành D.Cả B,C đúng105. Sau 2 – 3 năm trồng cây hoa hồng được chăm sóc như thế nào:A. Tỉa hết lá B. Đốn trẻ lại C.Đốn phớt D.A, C đúng106. . Sau mỗi năm trồng cây hoa hồng được chăm sóc như thế nào?A. Tỉa hết lá B. Đốn trẻ lại C. Đốn phớt D. Cả A, B đúng107. Nên thu hoạch hoa hồng khi nào ?A. Khi nụ đã lớn B. Khi hoa đã nở to C. Khi hoa vừa hé nở D. Cả A, C đúng108. Chọn chậu trồng cây cảnh phải dựa vào đặc điểm nào ?A. Loại cây B. Tính thẩm mỹ C. Ý tưởng tạo dáng D. Cả A,B,C đúng109. Phương pháp nhân giống hoa cúc chủ yếu là ;A. Giâm chồi B. Chiết cành C. Ghép cành D. Nuôi cấy mô110. Kỹ thuật quan trọng để cây hoa cúc phát triển nhánh là:A. Tưới nhiều nước B. Bấm ngọn C. Xới đất D. Phun thuốc trừ sâu111. Bón phân cho cây cảnh trồng trong chậu theo cách nào:

A. Bón thúc vào đất B. Phun lên lá C. A,B đúng D. A, B sai112. Tỷ lệ phân NPK thường áp dụng để bón cây cảnh trồng trong chậu là :A. 16-16-8 B. 20-20-15 C. 1-3-1 D. 3-1-1113.Để kìm hãm sự sinh trưởng của cây, người ta cắt tỉa cành, lá và rễ khi nào?A. Trong thời kỳ cây sinh trưởng mạnh B. Trong thời kỳ cây ngừng sinh trưởng C. Khi thay đất, thay chậu D. Cả A, C đúng114. Để có một cây cảnh lùn có thể áp dụng các kỹ thuật nào sau đây:A. Sử dụng sự chiếu sáng của mặt trời B. Cắt phần ngọn của thân câyC. Cắt tỉa cành lá và rễ D. Cả A,B,C đúng115.Cắt tỉa cành lá trên cây có tác dụng gì?A. Tạo dáng, thế cho cây B. Làm cho bộ rễ sinh trưởng chậm lạiC. Giúp cây mau ra hoa quả D. Cả A,B đúng6116. Kỹ thuật nào được áp dụng để tạo cây cảnh lùn :A. Tạo sẹo B. Bón phân, tưới nước C. Lột vỏ D. Uốn dây kẽm117. Những công việc cần làm khi cắt tỉa cành lá:A. Cắt những cành mọc không đúng vị trí B. Tỉa bớt lá cho cây thoáng C. Cắt bớt những cành sinh trưởng mạnh ( 1/3 đến ½ cành) D. Cả A,B,C đúng118. Canxi có tác dụng gì đối với cây rau:A. Kích thích sự phát triển của bộ rễ, vận chuyển chất dinh dưỡng trong câyB. Thúc đẩy quá trình quang hợp và phát triển của lá, kéo dài tuổi thọ của láC. Thúc đẩy quá trình quang hợp , tham gia tổng hợp protein, lipit, tinh bộtD.Trung hoà axit trong cây, thúc đẩy vi sinh vật trong đất phát triển119.Vai trò của lân là :A. Thúc đẩy quá trình quang hợp và phát triển của lá, kéo dài tuổi thọ của láB. Kích thích sự phát triển của rễ, quá trình chín của quả, hạtC. Thúc đẩy quá trình quang hợp , tham gia tổng hợp protein, lipit, tinh bộtD. Giảm ion H+trong đất , giúp VSV đất hoạt động

Xem thêm  Giải đáp Tại sao gọi là ma thiên lãnh

120. Cây rau dễ bị rụng hoa, rụng nụ khi thiếu hoặc thừa nước ở thời kỳ nào ;A. Nẩy mầm B. Sinh trưởng sinh dưỡng C. Cây con D. Sinh trưởng sinh thực121. Loại rau nào khi trồng phải tránh ánh sáng trực xạ :A. Rau diếp, xà lách B. Bí, dưa hấu C. Cải xanh, củ cải D. Rau ngót, cải cúc122. Cây rau cần nhiệt độ cao nhất ở thời kỳ nào :A. Nảy mầm B. Cây con C. Sinh trưởng sinh dưỡng D. Sinh trưởng sinh thực123. Để hạn chế sâu bệnh , biện pháp tiến tiến là trồng rau :A. Trong nhà kính B. Trong nhà lưới C. Trồng bằng màng phủ PE D. Cả A,B,C đúng124. Biện pháp thủ công trong phòng trừ sâu bệnh hại cho rau là :A. Bón phân cân đối, có chế độ tưới tiêu hợp lý.B. Tiêu diệt cỏ dại, tiêu huỷ cây bị sâu bệnh.C. Tìm bắt sâu, ngắt bỏ cành lá bị sâu bệnh.D. Trồng những giống có khả năng chống chịu sâu bệnh125. Trong trồng rau, làm cho đất vỡ vụn quá nhỏ sẽ dẫn đến hậu quả gì?A. Đất dễ bị trôi theo dòng nước tướiB. Đất dễ bị kết váng và dính chặt sau khi tưới nướcC. Đất dễ bị cằn cỗi sau nhiền lần bón phân và tưới nướcD. Đất nhanh chóng khô lại sau mỗi lần tưới nước126. Nếu bón thừa phân đạm cho cây rau sẽ dẫn đến hậu quả gì?A.Cây sinh trưởng kém, quả hạt chín chậm, lá có màu tímB. Cây sinh trưởng, phát triển kém, năng suất, chất luợng giảmC. Thời gian sinh trưởng của thân lá kéo dài, thân chứa nhiều nướcD. Cây yếu mềm, các chất hoà tan giảm, hương vị kém, chất lượng giảm127. Rau sạch phải đảm bảo chất lượng như thế nào?A. Không gây độc hại cho con ngườiB.Cung cấp đủ khoáng chất, vitamin và các hợp chất hữu cơ cần thiết cho con người.C. Là nguồn thức ăn phong phú cho con người và gia súcD. Có giá trị dinh dưỡng cao, không gây hại đến sức khoẻ con người.128. Kỹ thuật cắt tỉa rễ cây cảnh :A. Cắt bỏ rễ cọc, cắt bỏ các rễ bên mọc quá dài

B. Cắt bỏ 1/3 chiều dài rễ cọc, cắt bỏ các rễ bên mọc quá dài.C. Cắt bỏ 2/3 chiều dài rễ cọc, cắt bỏ các rễ bên mọc quá dài.D. Chỉ cần cắt bỏ các rễ bên mọc quá dài.129. Nên chọn cây nguyên liệu nào để uốn thân cành :A. Cây được gieo từ hạt B. Cây từ cành giâm, cành chiết.C. Cây có dáng cơ bản như cây định uốn. D. Cả A,B,C đúng130. Điều nào sau đây là sai khi uốn dây kẽm cho cây cảnh ;A.Không quấn dây kẽm khi mới vừa thay chậu cho câyB. Nên quấn dây kẽm khi vừa tưới nước cho câyC. Nên quấn dây kẽm nơi râm mát7D. Quấn dây theo đường xoắn ốc từ gốc cành ra đầu cành.131.Cách làm nào sau đây sẽ tạo cho cây có dáng vẻ cổ thụ :A. Cắt phần ngọn của cây B. Lột vỏ ở một số vị trí trên thân.C. Cắt tỉa cành , lá D. Uốn dây kẽm quanh thân.132. Công việc cần làm sau khi thay chậu và đất cho cây cảnh là:A.Đặt cây nơi thoáng, nơi có ánh sáng trực xạ B. Tưới nước thường xuyên trong 20- 45 ngàyC. A, B đúng D. A, B sai133. Kali có tác dụng gì đối với cây rau:A. Kích thích sự phát triển của bộ rễ, vận chuyển chất dinh dưỡng trong câyB. Thúc đẩy quá trình quang hợp và phát triển của lá, kéo dài tuổi thọ của láC. Thúc đẩy quá trình quang hợp , tham gia tổng hợp protein, lipit, tinh bộtD. Trung hoà độ chua của đất, thúc đẩy vi sinh vật trong đất phát triển134.Kỹ thuật nào sau đây tạo sẹo trên thân cây cảnh ;A. Dùng thuốc ức chế sinh trưởng B. Tỉa cành ,láC. Tạo vết thương cơ giới. D. Lột vỏ ở một số vị trí trên thân135. Biện pháp nào được áp dụng để nuôi rễ khí sinh cho cây cảnh :A. Dùng thuốc kích thích ra rễ B. Bó bầu để tạo rễC. Vun cao gốc để rễ phát triển D. Cả A,B,C đúng136. Kỹ thuật nào được sử dụng để lão hóa cho cây cảnh :

A. Kỹ thuật lột vỏ B. KT uốn dây kẽm C. KT nuôi rễ khí sinh D. Cả A,B,C đúng137. Kỹ thuật nào được sử dụng để tạo hình cho cây cảnh :A. KT lột vỏ B. KT uốn dây kẽm C. KT tạo sẹo D. Cả A,B,C đúng138. Loại phân nào bón cho cây cảnh làm cây sinh trưởng chậm nhưng cành lá vẫn xanh khỏe :A. Đạm B. Lân C. Kali D. Vôi139.Loại rễ khí sinh nào cần được bảo vệ và chăm sóc :A. Loại rễ mọc lơ lửng không chạm đất B. Loại rễ mọc dài tới đấtC. Rễ nấm D. Cả A, B đúng140.Cây ăn quả nào có rễ nấm :A. Cam, quýt, xoài B. Cam , quýt, nhãnC. Xoài , nhãn D. Cam, quýt141. Cây cảnh nào sau đây có khả năng tạo rễ khí sinh :A. Nguyệt quế B.Bồ đề C. Mai chiếu thủy D. MaiCHƯƠNG IV : ỨNG DỤNG CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC142. Sử dụng chất điều hòa sinh trưởng như thế nào sẽ có tác dụng ức chế sinh trưởng ?A. Nồng độ thấp B. Nồng độ cao C. Cả A,B đúng D. Cả A,B sai143. Điểm lưu ý khi sử dụng chất điều hòa sinh trưởng để tăng chiều cao và sinh khối cây trồng là:A. Phun nồng độ thấp và bón đầy đủ phân B. Phun thuốc và không cần bón phân.C. Phun thuốc nhiều lần với nồng độ cao. D. Cả B,C đúng.144. Cách sử dụng chất điều hòa sinh trưởng :A. Tiêm vào cây B. Phun lên cây C. Bôi lên cây D. Cả A,B,C đúng145. Chất nào sau đây có tác dụng điều chỉnh sự đóng mở khí khổng :A. Xitokinin B. ABA C. Ethylen D. CCC146. Chất IAA thuộc nhóm chất nào sau đây :A. Gibberellin B. Xitokinin C. Axit Abxixic D. Auxin147. Loại chế phẩm nào không được dùng trên cây dâu tằm :A. Lân hữu cơ vi sinh B. Chế phẩm BeauveriaC. Chế phẩm từ nấm Trichoderma D. Chế phẩm BT148. Phân phức hợp hữu cơ vi sinh gồm các thành phần nào ?

A. Phân vi sinh vật B. Phân hữu cơ, phân vô cơ C. Phân vi lượng D. Cả A,B,C đúng149. Chế phẩm hỗn hợp virut + BT xâm nhập vào cơ thể sâu hại bằng cách nào ?A. Bằng đường hô hấp B. Bằng đường tiêu hóa C. Qua tiếp xúc trực tiếp D. Cả A,B,C đúng150. Cách sử dụng phân lân hữu cơ vi sinh ;A. Bón lót B. Bón thúc8C. Tẩm vào hạt giống trước khi gieo hạt D. Pha với nước phun lên cây151. Nguyên liệu chính của bã sinh học diệt chuột là :A. Vi khuẩn Bacillus Thuringensis B. Vi khuẩn IsachenkoC. Nấm Trichoderma D. Tất cả đều sai152. Khi phun chất điều hòa sinh trưởng lên cây phải chú ý điều kiện gì :A. Nhiệt độ không khí dưới 300CB. Không nắng, không mưa, nhiệt độ không khí trên 300CC. Có nắng nhẹ, không mưa.D. Cả A,C đúng153. Chất nào có tác dụng kích thích quá trình chín của quả?A. Axit Abxixic B. Xitokinin C. Ethylen D. Chlor cholin chlorid154. Để phá vở thời gian ngủ, nghỉ và kích thích hạt nẩy mầm phải sử dụng chất gì ?A. Gibberellin B. Auxin C. Axit abxixic D. Xitokinin155. Chất nào được sử dụng để kích thích ra hoa ?A. Gibberellin B. Chlor cholin chlorid C. Axit abxixic D. A, B đúng.156. Để tăng chiều cao và sinh khối cây phải sử dụng chất gì ?A. Xitokinin B. Gibberellin C. Axit abxixic D. EthylenCHƯƠNG V : BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN SẢN PHẨM RAU QUẢ157. Khi vận chuyển trái cây đi xa, người ta để vào trong các sọt, thùng gỗ là hạn chế hư hỏng do :A. Cơ học B. Phản ứng sinh hóa C. Do vi sinh vật D. Do thời tiết

158. Hiện tượng cải chua dễ bị khú là do :A. Quá trình thủy phân protopectin B. Quá trình thủy phân pectinC. Quá trình thủy phân prototinaza D. Cả A,B,C sai159. Thanh trùng sản phẩm đóng hộp ở nhiệt độ :A. 50  800C B. 80  1000C C. 100  1500C D. 180  2000C160. Để khắc phục hiện tượng rau quả muối chua dễ bị khú phải làm gì ?A. Cho thêm muối B. Cho thêm đường C. Cho thêm nước lạnh. D. Cho thêm nước cứng.161. Hiện tượng rau quả muối chua bị khú nghĩa là gì ?A. Bốc mùi hôi B. Mềm nhũn C. Quá chua D. Đổi màu162. Rau quả sấy bằng dụng cụ nào thời gian sấy lâu, nhưng giữ được hương vị tự nhiên và màu sắc của sản phẩm :A. Lò sấy 1 tầng B. Lò sấy nhiều tầng C. Lò sấy gián tiếp D. Cả A, B đúng.163. Nhiệt độ tốt nhất khi sấy rau là :A. 30  350C B. 40  450C C. 50  550C D. 60  650C

164. Nhiệt độ tốt nhất khi sấy quả là :A. 70  750C B. 40  450C C. 50  550C D. 60  650C165. Mứt quả đông được làm từ :A. Nước quả B. Xirô quả ngâm đường C. Mứt quả D. Quả tươi.***********************************************************************************9ĐÁP ÁN – CÂU HỎI LÝ THUYẾT NGHỀ LÀM VƯỜNSTT ĐAP ÁNSTT ĐÁP ÁNSTT ĐÁP ÁNSTT ĐÁP ÁNSTT ĐÁP ÁN1 D 34 C 67 A 100 C 133 C2 D 35 C 68 A 101 C 134 C3 C 36 B 69 B 102 D 135 D4 A 37 A 70 B 103 D 136 A5 B 38 C 71 C 104 D 137 B

6 B 39 B 72 B 105 B 138 B7 A 40 C 73 A 106 C 139 B8 C 41 C 74 B 107 C 140 A9 D 42 D 75 D 108 D 141 B10 C 43 A 76 C 109 A 142 B11 D 44 B 77 D 110 B 143 A12 B 45 A 78 D 111 C 144 D13 D 46 C 79 B 112 C 145 B14 C 47 B 80 C 113 D 146 D15 C 48 C 81 A 114 D 147 D16 D 49 B 82 B 115 D 148 D17 D 50 A 83 B 116 B 149 B18 B 51 A 84 A 117 D 150 A19 B 52 C 85 B 118 D 151 B20 C 53 D 86 B 119 B 152 D21 D 54 C 87 C 120 D 153 C22 B 55 C 88 D 121 A 154 A23 A 56 B 89 D 122 C 155 D24 A 57 A 90 C 123 D 156 B25 B 58 B 91 B 124 C 157 A26 C 59 A 92 D 125 B 158 A27 B 60 C 93 B 126 C 159 B28 D 61 B 94 B 127 D 160 D29 C 62 B 95 A 128 B 161 B30 A 63 D 96 B 129 D 162 C31 A 64 A 97 A 130 B 163 D32 B 65 D 98 B 131 B 164 A33 A 66 B 99 C 132 B 165 B10

Video liên quan

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.