Giải đáp Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên

Tại sao
Đánh giá của bạn post

Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí tài nguyên thiên nhiên?

Câu 2: Trang 177 – SGK Sinh học 9

Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí tài nguyên thiên nhiên? một nhiệm vụ:

  • Tài nguyên thiên nhiên là vô tận
  • Vì vậy, chúng ta cần sử dụng kinh tế và hợp lý, đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại và đảm bảo bảo tồn tài nguyên lâu dài cho các thế hệ mai sau.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Giải đáp Vì sao nước đậu đen nấu bị chát

Leave a Reply

Your email address will not be published.