Vi sao phai phat trien cong nghe sinh hoc

Giải đáp Vì sao phải phát triển công nghệ sinh học

Tại sao
Đánh giá của bạn post

Công nghệ sinh học là một lĩnh vực liên ngành sáng tạo có tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm nông nghiệp, công nghiệp, y học, môi trường, hóa chất … phát thải carbon và giải quyết những thách thức quan trọng trong Đời sống như bảo vệ sức khỏe, sản phẩm thực phẩm và tiết kiệm năng lượng, cũng như bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng, và được công nhận là một trong những ngành công nghệ quan trọng để sản xuất bền vững trong tương lai.

Các lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học trên thế giới

Vào đầu thế kỷ XX, sự phát triển mạnh mẽ của sinh học phân tử đã khai sinh ra các lĩnh vực khoa học mới như gen, proteomics, khoa học hệ thống, chuyển hóa. Từ đó kéo theo sự bùng nổ của các ứng dụng công nghệ sinh học.

Các ứng dụng này tạo ra các phân ngành như công nghệ sinh học y tế, công nghệ sinh học công nghiệp, công nghệ sinh học nông nghiệp, công nghệ sinh học thực phẩm, công nghệ sinh học môi trường và tin sinh học. Ở Châu Âu, công nghệ sinh học được sử dụng trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau như y tế con người, dược phẩm, thú y, nông nghiệp, dệt may, hóa chất, nhựa, giấy, nhiên liệu, thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

Những lợi ích của công nghệ sinh học giúp tăng trưởng nền kinh tế EU, tạo ra nhiều việc làm mới cho người dân và hỗ trợ phát triển bền vững vì sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường. Thị trường dịch vụ công nghệ sinh học toàn cầu đang tăng từ 142,92 tỷ USD vào năm 2019 lên 150,06 tỷ USD vào năm 2020 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 5,0%. Lĩnh vực công nghệ sinh học dự kiến ​​sẽ tăng trưởng ổn định trong 5 năm tới và sẽ tiếp tục nhận được nhiều đầu tư hơn vào nghiên cứu và phát triển (R&D) trên toàn thế giới.

Hình 1 cho thấy dữ liệu thống kê về quy mô của thị trường công nghệ sinh học toàn cầu, số lượng công ty và việc làm trong năm 2019. Sự phát triển mạnh mẽ hiện nay của công nghệ sinh học chủ yếu là do sự bùng phát COVID-19 đã dẫn đến sự gia tăng các hoạt động nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là trong các lĩnh vực y tế, sản xuất và thử nghiệm vắc xin. Thị trường dự kiến ​​sẽ phát triển hơn nữa, đạt 210,96 tỷ đô la vào năm 2023 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 12,03%.

Dịch vụ công nghệ sinh học là một lĩnh vực đang bùng nổ do sự gia tăng của các hoạt động nghiên cứu và phát triển. Công nghệ sinh học giúp giảm lượng khí thải và sử dụng nhiên liệu hóa thạch, cung cấp các loại cây nông nghiệp mới và cải tiến, đồng thời giúp tăng cường an ninh lương thực cho dân số toàn cầu ngày càng tăng. Công nghệ sinh học đã trở thành trung tâm của phát triển khoa học, công nghệ và chính sách. Vì vậy, các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước có nền khoa học tiên tiến vẫn tiếp tục đầu tư và phát triển công nghệ sinh học trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Xu hướng phát triển công nghệ sinh học trên thế giới

Tại sao phải phát triển công nghệ sinh học?

Hình 1. Quy mô thị trường và số lượng doanh nghiệp và việc làm công nghệ sinh học trong năm 2019 trên toàn thế giới.

Tốc độ tăng trưởng công nghệ sinh học trên toàn thế giới từ năm 2015 đến năm 2020 là 1,3%. Thị trường công nghệ sinh học toàn cầu đạt 752,88 tỷ USD vào năm 2020, trong đó lĩnh vực y tế chiếm tỷ lệ cao nhất (48,64%) về ứng dụng; Về công nghệ, công nghệ mô và tái tạo mô, công nghệ thoái hóa chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp theo là các xét nghiệm dựa trên tế bào, công nghệ lên men, công nghệ nano, sắc ký và công nghệ PCR.

Xem thêm  Giải đáp Tại sao nhà Trần lại duy trì chế độ quân chủ quý tộc

Theo dự báo giai đoạn 2021-2028, tốc độ tăng trưởng đạt 15,83%, về ứng dụng, tin sinh học có tốc độ tăng nhanh nhất là 21,2%; Về mặt công nghệ, công nghệ nano đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 16,8%. Thị trường công nghệ sinh học vào năm 2020 chủ yếu tập trung ở Bắc Mỹ (chiếm 44,19%), tuy nhiên, khu vực Châu Á Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ tăng trưởng nhanh nhất với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 16,8% trong giai đoạn 2021-2028.

Công nghệ sinh học được ứng dụng mạnh mẽ trong nông nghiệp, y tế, môi trường, an ninh quốc phòng, đặc biệt là công nghiệp chế biến. Ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến là công nghệ mũi nhọn của phát triển kinh tế trong tương lai, tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng và sản phẩm quy mô công nghiệp, cung cấp số lượng lớn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của cá nhân.

Định hướng phát triển công nghiệp sinh học ở Việt Nam

Ngày 4 tháng 3 năm 2005, Tổng Bí thư ban hành Chỉ thị số 50 CT / TW về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nắm bắt được nhu cầu thực tế trong nước cũng như xu hướng phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học của các nước trong khu vực và trên thế giới, Chính phủ và các cơ quan Trung ương đã tập trung xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. ở Việt Nam trong tình hình mới.

Tại sao phải phát triển công nghệ sinh học?

Công nghệ sinh học đang phát triển nhanh chóng trên khắp thế giới

Các quy định ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển công nghệ sinh học của Việt Nam đến năm 2030 bao gồm: định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 23-NQ / TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng); Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030 (Quyết định số 553 / QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ); …

Các văn bản này chỉ ra định hướng chung về phát triển công nghệ sinh học là tập trung nguồn lực đầu tư phát triển công nghệ sinh học, đổi mới cơ chế, chính sách, thụ hưởng hợp tác và hỗ trợ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học trong các ngành công nghiệp. Các lĩnh vực của nó đã và đang trở thành một ngành kinh tế – kỹ thuật quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phục vụ dân sinh, bảo vệ xã hội, bảo vệ môi trường bền vững và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Bên cạnh đó, các Bộ như Nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Tài nguyên và Môi trường đã và đang khẩn trương xây dựng các đề án phát triển công nghiệp sinh học trên các lĩnh vực. Đến nay, một số chương trình, dự án đã được xây dựng và phê duyệt triển khai thực hiện như: Đề án phát triển công nghiệp sinh học nông nghiệp đến năm 2030 (Quyết định 429 / QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án phát triển công nghiệp sinh học phục vụ công nghiệp và thương mại đến năm 2030 (Quyết định 1600 / QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ);….

Xem thêm  Giải đáp Vì sao tiếng Anh dễ học

Các lĩnh vực công nghệ cao của CNSH cũng đã được Việt Nam xây dựng và triển khai thông qua các văn bản chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ như: Một số chủ trương, chính sách tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Nghị quyết số . 52-NQ / TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Cục Chính trị); Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao khuyến khích phát triển (Quyết định số 38/2020 / QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ); Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để tham gia tích cực vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Quyết định số 2117/2020 / QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ); …

Trong lĩnh vực này, các bộ, ngành cũng đã đề ra các chiến lược, định hướng phát triển ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như: Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quyết định số 339/2020 / QĐ -Tg ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Chủ nhiệm); Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 (Quyết định số 1520/2020 / QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 2146/2020 / QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ); Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Nghị quyết 150 / QĐ-TTg, ngày 28/01/2022); vân vân…

Ngoài ra, để tuyên truyền có hiệu quả việc phát triển CNSH trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ngày 22/3/2021, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Văn bản số 322-CV / VPTW chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ để tiếp quản vị trí hàng đầu. Chịu trách nhiệm và phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng đề án, quyết định của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học vì mục tiêu phát triển bền vững. Nhà nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai

phần kết luận

Có thể nói, CNSH đóng vai trò quan trọng trong việc phục vụ phát triển kinh tế, xã hội bền vững theo hướng giảm thiểu, không phát thải các-bon và giải quyết những thách thức quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, cung cấp lương thực và thực phẩm an toàn cho con người. sản phẩm, năng lượng, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Cùng với xu thế phát triển chung của công nghệ sinh học và ứng dụng công nghệ sinh học trong các lĩnh vực trên thế giới, Việt Nam đã chủ động xây dựng các chiến lược toàn diện để tiếp cận đường cong và luôn dẫn đầu. Đồng thời, có quyền tự chủ trong quá trình nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học trong nước trên cơ sở thực tế phát triển của công nghệ sinh học trong quá khứ cũng như đáp ứng các xu hướng phát triển công nghệ sinh học ở các nước, các quốc gia và khu vực trên thế giới.

Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 47 – Tháng 12 năm 2021

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.