Vi sao nam 1870 phap tuyen chien voi tho

Giải đáp Vi sao năm 1870 Pháp tuyên chiến với thổ

Tại sao
Đánh giá của bạn post

Năm 1870, Pháp tuyên chiến với Phổ để giảm bớt mâu thuẫn nội bộ và ngăn chặn sự thống nhất của Đức.

Câu trả lời là d.

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 40

Tại sao Pháp tuyên chiến với Phổ vào năm 1870?

Giảm bớt xung đột nội bộ và ngăn chặn sự thống nhất của Đức. Hiện thực hóa tham vọng bá chủ Châu Âu. Đất lấn chiếm. Mở rộng lãnh thổ và giảm xung đột nội bộ.

Câu 10: Vì sao Pháp tuyên chiến với Phổ năm 1870? *

1 điểm

một. Giảm thiểu các xung đột nội bộ.

b- Xâm lấn biên giới lãnh thổ.

C. để ngăn cản sự thống nhất của Đức.

D. Cả A + C đều đúng.

Câu hỏi tương tự

Để xoa dịu mâu thuẫn nội bộ và ngăn chặn sự thống nhất của nước Đức, chính phủ Pháp đã có những hành động gì?

Để xoa dịu mâu thuẫn nội bộ và ngăn chặn sự thống nhất của nước Đức, chính phủ Pháp đã có những hành động gì?

luôn luôn ghi nhớ để cảm ơnGiọng nói 5 * Nếu câu trả lời là hữu ích, xin vui lòng!

Tại sao năm 1870 pháp tuyên chiến trên bộ?
  chiukiuxiu

  Tại sao năm 1870 pháp tuyên chiến trên bộ?

  Ngày 13 tháng 3 năm 2020

  Tại sao năm 1870 pháp tuyên chiến trên bộ?

  Xin cảm ơn 5

Tại sao năm 1870 pháp tuyên chiến trên bộ?
  namgoodsbrough

  Tại sao năm 1870 pháp tuyên chiến trên bộ?

  Câu trả lời hay nhất!

  Tại sao năm 1870 pháp tuyên chiến trên bộ?

  Ngày 13 tháng 3 năm 2020

  Tại sao năm 1870 pháp tuyên chiến trên bộ?

  Xin cảm ơn 3

  Tại sao năm 1870 pháp tuyên chiến trên bộ?

  Báo cáo bạo lực

Xem các bài giải bài tập SGK ngữ văn lớp 8 – tại đây

luôn luôn ghi nhớ để cảm ơnGiọng nói 5 * Nếu câu trả lời là hữu ích, xin vui lòng!

Tại sao năm 1870 pháp tuyên chiến trên bộ?
  buihuy5

  Tại sao năm 1870 pháp tuyên chiến trên bộ?

  29 tháng 10 năm 2021

  Tại sao năm 1870 pháp tuyên chiến trên bộ?

  Xin cảm ơn 4

  Tại sao năm 1870 pháp tuyên chiến trên bộ?

  Báo cáo bạo lực

Tại sao năm 1870 pháp tuyên chiến trên bộ?
  Shenv

  Tại sao năm 1870 pháp tuyên chiến trên bộ?

  29 tháng 10 năm 2021

  Tại sao năm 1870 pháp tuyên chiến trên bộ?

  Cảm ơn 1

  Tại sao năm 1870 pháp tuyên chiến trên bộ?

  Báo cáo bạo lực

Xem các bài giải bài tập SGK ngữ văn lớp 8 – tại đây

Tại sao năm 1870 pháp tuyên chiến trên bộ?

đặt một câu hỏi

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Giải đáp Tại sao chó bị mắc lẹo

Leave a Reply

Your email address will not be published.