Giải đáp Tại sao có hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Tại sao
Đánh giá của bạn post

Để trả lời câu hỏi này chúng ta cùng tìm hiểu về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc tới và góc khúc xạ, tia tới là gì? Qua bài viết dưới đây.

1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

1. Sự khúc xạ ánh sáng là gì?

Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị đứt gãy ở mặt phân cách giữa hai môi trường gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

2. Khái niệm góc tới, góc khúc xạ, tia tới của tia khúc xạ

i – điểm truy cập, SI – tia tới

IK – chùm khúc xạ

Đường thẳng NN ‘vuông góc với mặt phân cách là đường bình thường tại điểm truy cập

là góc tới, ký hiệu là i

là góc khúc xạ, ký hiệu là r

Mặt phẳng chứa tia tới SI và pháp tuyến NN ‘là mặt phẳng tới.

II. Sự khúc xạ của tia sáng khi chuyển từ nước sang không khí và ngược lại

Khi ánh sáng truyền từ không khí sang nước:

Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới

Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí

Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới

Góc khúc xạ lớn hơn góc tới

Ngày thứ ba. Bài tập cho ứng dụng

* Câu C7 trang 110 SGK Vật Lý 9:Phân biệt giữa khúc xạ và phản xạ ánh sáng

Xem thêm  Giải đáp Vì sao nối đất chống tĩnh điện

* câu trả lời:

Phản xạ ánh sáng:

Một tia tới gặp mặt phân cách giữa hai phương tiện trong suốt sẽ phản xạ trở lại phương tiện trong suốt cũ

Góc phản xạ bằng góc tới

Khúc xạ ánh sáng:

Tia tới gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt bị phá vỡ tại mặt phân cách và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

Góc khúc xạ không bằng góc tới.

* Câu C8 trang 110 SGK Vật Lý 9:Giải thích hiện tượng được đề cập trong phần mở đầu: khi ta đưa mặt dọc theo chiếc đũa trực tiếp từ đầu trên, chúng ta không thể nhìn thấy đầu dưới của chiếc đũa. Giữ nguyên vị trí mắt, đổ nước vào bát, bạn có thể nhìn thấy đầu đũa dưới đáy không?

* câu trả lời:

+ Khi không đổ nước vào bát, chúng ta không nhìn thấy đầu dưới (A) của đũa.

Trong không khí, ánh sáng chỉ có thể truyền theo đường thẳng từ A đến mắt. Nhưng các điểm trên thanh thẳng đã chặn đường truyền này nên chùm tia sáng này không đến được mắt.

+ Giữ nguyên vị trí của mắt và đũa. Đổ nước vào bát đến một vị trí nào đó, ta lại thấy A.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.