Giải đáp Phương pháp chiếu góc thứ nhất có vị trí mặt phẳng hình chiếu đứng như thế nào so với vật thể

Như thế nào
Đánh giá của bạn post

Hiển thị nội dung của phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.

Tiêu đề

Hiển thị nội dung của phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.

Giải thích chi tiết

* Phương pháp góc chiếu thứ nhất

– Vật được đặt giữa người quan sát và mặt phẳng chiếu.

– Vật thể chiếu được đặt một góc gồm các mặt phẳng của hình chiếu đứng, hình chiếu phẳng và hình chiếu bằng lần lượt vuông góc với nhau.

– Mặt phẳng hình chiếu bằng mở xuống, mặt phẳng hình chiếu cạnh mở sang phải sao cho các hình chiếu cùng nằm trên mặt phẳng thẳng đứng với mặt phẳng hình vẽ.

– Hình chiếu phẳng được đặt bên dưới hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh được đặt ở bên phải hình chiếu đứng.

* Phương pháp chiếu góc thứ ba

Mặt phẳng chiếu được đặt giữa người quan sát và vật.

– Mặt phẳng hình chiếu đứng, mặt phẳng hình chiếu bằng, mặt phẳng hình chiếu bên lần lượt trực giao với nhau.

– Mở mphc phẳng, mở mphc cạnh sang trái sao cho các hình chiếu này nằm trên cùng một mặt phẳng thẳng đứng với mặt phẳng hình vẽ.

– Hình chiếu phẳng được đặt trên hình chiếu đứng, và hình chiếu cạnh được đặt ở bên trái hình chiếu đứng

Loigiaihay.com

Câu trả lời:

Vì vật thể có mặt phẳng hình chiếu bằng nên không có mặt phẳng hình chiếu nào ở trên và trước nó

Xem thêm  Giải đáp Cá độ bóng đá bị phạt như thế nào

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

c. Sau vật thể Vì vật thể là mặt phẳng hình chiếu bằng nên không có mặt phẳng hình chiếu nào cao hơn và trước

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.