Giải đáp Dịch công chứng ở đâu

Đánh giá của bạn post
Bản dịch công chứng ở đâu?

Chứng nhận và chứng thực tài liệu ở đâu? (Làm rõ)

1. Phân biệt giữa xác thực và xác thực

được ghi lại Có nghĩa là công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính đúng đắn, hợp pháp của hợp đồng bằng văn bản, giao dịch dân sự khác (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp và không trái với đạo đức xã hội của việc dịch tài liệu, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà pháp luật có quy định phải được công chứng hoặc phải có công chứng thì cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

(Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng 2014)

Xác thực Bao gồm các trường hợp sau:

+ Chứng thực bản sao là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng minh bản sao là trùng với bản chính.

Chứng thực chữ ký là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng thực.

+ Công chứng hợp đồng, giao dịch là việc cơ quan có thẩm quyền xác nhận thời gian, địa điểm thực hiện hợp đồng, giao dịch; Năng lực định đoạt dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký, điểm chỉ của các bên trong hợp đồng, giao dịch.

(Khoản 2, 3, 4 Điều 2 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP)

2. Tài liệu và chứng nhận ở đâu?

2.1. Lập hồ sơ hợp đồng và giao dịch?

Điều 44 Luật Công chứng 2014 quy định như sau:

Việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở chính của tổ chức hành nghề công chứng, trừ trường hợp sau đây được thực hiện ngoài trụ sở chính của tổ chức hành nghề công chứng:

+ Đối tượng xin cấp giấy tờ là người cao tuổi, không đi lại được.

+ Người yêu cầu cung cấp giấy tờ đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang chấp hành hình phạt tù;

+ Người yêu cầu công chứng có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở chính của tổ chức hành nghề công chứng.

Theo quy định tại Chương III Luật Công chứng 2014, tổ chức hành nghề công chứng bao gồm Văn phòng công chứng và Văn phòng công chứng.

Như vậy, học viên có thể công chứng hợp đồng, giao dịch tại văn phòng công chứng, văn phòng công chứng hoặc ngoài văn phòng công chứng, văn phòng công chứng nếu thuộc các trường hợp trên.

2.2. Các tài liệu được ghi lại ở đâu?

Tùy theo loại hồ sơ, tài liệu cần chứng nhận mà tổ chức chứng nhận sẽ quy định khác nhau, cụ thể:

Phân chia tư pháp thành quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Có thẩm quyền và trách nhiệm:

+ Bản sao có chứng thực các giấy tờ, văn bản gốc do cơ quan, tổ chức có liên quan của Việt Nam cấp; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; Cơ quan, tổ chức Việt Nam có thẩm quyền liên kết với cơ quan, tổ chức nước ngoài có liên quan để cấp hoặc chứng nhận;

+ Chứng thực chữ ký trên giấy tờ, tài liệu.

+ Chứng thực chữ ký của người dịch trên giấy tờ, tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

+ Lập hồ sơ các hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản.

+ Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản thừa nhận động sản.

Ủy ban nhân dân thành phố, sở, thị xã Có thẩm quyền và trách nhiệm:

+ Bản sao có chứng thực các giấy tờ, tài liệu gốc do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng thực;

+ Công chứng chữ ký trên giấy tờ, tài liệu, trừ trường hợp công chứng chữ ký của người dịch;

+ Lập hồ sơ các hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản.

+ Văn bản hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Bộ luật đất đai;

+ Giấy tờ hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Bộ luật nhà ở;

+ Các điều răn Răn.

+ Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế.

+ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản kê khai di sản là động sản quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP.

Xem thêm  Giải đáp Mộ của bác hồ ở đâu

Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài Có thẩm quyền và trách nhiệm chứng nhận những điều sau:

+ Bản sao có chứng thực các giấy tờ, văn bản gốc do cơ quan, tổ chức có liên quan của Việt Nam cấp; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; Cơ quan, tổ chức Việt Nam có thẩm quyền liên kết với cơ quan, tổ chức nước ngoài có liên quan để cấp hoặc chứng nhận;

+ Chứng thực chữ ký trên giấy tờ, tài liệu.

+ Chứng thực chữ ký của người dịch trên giấy tờ, tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

Công chứng viên Có thẩm quyền và trách nhiệm chứng nhận những điều sau:

+ Bản sao có chứng thực các giấy tờ, văn bản gốc do cơ quan, tổ chức có liên quan của Việt Nam cấp; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; Cơ quan, tổ chức Việt Nam có thẩm quyền liên kết với cơ quan, tổ chức nước ngoài có liên quan để cấp hoặc chứng nhận;

+ Chứng thực chữ ký trên giấy tờ, tài liệu, trừ trường hợp phê chuẩn chữ ký của người dịch.

Như vậy, tùy theo loại giấy tờ, tài liệu … mà người yêu cầu hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu … có thể đến Phòng Tư pháp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố, sở, ban, ngành, thị xã; Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài; Văn phòng công chứng, văn phòng công chứng chứng thực.

(Điều 5 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP)

>>> Xem thêm: Lệ phí làm hồ sơ giữa Phòng công chứng và Cục hộ tịch có khác nhau không? Cùng một loại hợp đồng giao dịch cho thuê nhà nhưng giá công chứng khác nhau?

Những người yêu cầu xác thực có thể chọn nơi xác thực diễn ra không? Những trường hợp không thể chọn nơi diễn ra xác thực là gì?

Giá trị của thời hạn công chứng, văn bản công chứng là bao nhiêu? Bản sao y chứng thực có giá trị như bản chính không?

lờ mờ của tôi

Dịch thuật công chứng 24/24 (Trans24H) ⭐ Dịch thuật và tài liệu nhanh chóng, lấy ngay trong ngày với giá rẻ – chỉ từ 25 nghìn Dịch thuật công chứng uy tín hàng đầu tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM …

Khi bạn có hồ sơ mong muốn Dịch công chứng Để nộp cho lãnh sự quán, đại sứ quán hoặc cơ quan chức năng, câu hỏi đặt ra là ở đâu Bản dịch công chứng ở đâu? Bản dịch thuật công chứng mất bao lâu?

Hôm nay Trans24H mời các bạn cùng tìm hiểu:

bạn có thể làm điều đó Dịch công chứng Ở các công ty dịch thuật, văn phòng công chứng tư nhân, văn phòng tư pháp địa phương hoặc văn phòng công chứng số 1-7 (nhà nước), các trung tâm dịch thuật.

Thời gian dịch tài liệu:

 • Các Phòng Tư pháp Quận / Huyện hoặc Phòng Công chứng số 1-7 (Bang): Thời gian hoàn thành một bản dịch công chứng thường từ 3 đến 5 ngày, và công đoạn mất nhiều thời gian nhất chính là dịch thuật, vì nó không có trên -site dịch.
 • Các trung tâm dịch thuật, công ty dịch thuật: thời gian dịch tài liệu rất nhanh, tuy không trực tiếp dịch tài liệu nhưng với sự kết nối hợp tác lâu dài thì quá trình này cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tổng thời gian cho một bản dịch thuật công chứng thường là một ngày.
 • Với Dịch thuật Công chứng Trans24H, bạn sẽ nhận được bản dịch thuật công chứng ngay trong ngày nếu giao tài liệu gốc trước 09:00 AM.

nhu cầu Dịch công chứng Thương mại quốc tế gia tăng thông qua quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Ngay cả các công ty và công ty dịch vụ Dịchđược ghi lại Cũng hình thành vô số. Tuy nhiên, bạn sẽ luôn hỏi Bản dịch công chứng ở đâu? Tốt? Quy trình lập hồ sơ có phức tạp không? Địa chỉ công ty dịch thuật uy tín gần bạn là gì? Dịch thuật công chứng ở đâu giá rẻ, nhanh chóng, chất lượng? …

Dịch thuật công chứng ở đâu uy tín, nhanh chóng, giá rẻ?

Bản dịch công chứng ở đâu?

Dịch thuật công chứng ở đâu nhanh và rẻ?

Có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ dịch thuật công chứng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, và ở các tỉnh thành khác có hàng chục công ty dịch thuật lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, cùng với tính linh hoạt này, chất lượng cũng sẽ khác nhau giữa các đơn vị. Là người sử dụng Dịch vụ, bạn phải lựa chọn đơn vị uy tín, giàu kinh nghiệm để hồ sơ dịch thuật công chứng của bạn được hoàn hảo về ngôn ngữ, định dạng tài liệu và dịch thuật nhanh chóng. Đúng hạn, hợp pháp và dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp.

Xem thêm  Giải đáp Mua chó giống to ở đâu

Để đạt được tiêu chuẩn chất lượng cơ bản này, đơn vị dịch thuật và tài liệu phải có kinh nghiệm chuyên môn cao và đội ngũ chuyên gia ngôn ngữ chuyên nghiệp.

Có thể bạn quan tâm:

 • Bản dịch trực tuyến có công chứng
 • Dịch trang web doanh nghiệp – Công ty

Dịch thuật công chứng tại Trans24H

 • Đội ngũ chuyên gia, biên dịch viên nhiều năm kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao tâm huyết với nghề dịch thuật tài liệu.
 • Hệ thống cộng tác viên trải dài khắp cả nước cũng như trên thế giới, đặc biệt là các nước Châu Âu, chúng tôi có các phiên dịch viên bản ngữ.

Chúng tôi đảm bảo một trình độ vượt trội trong ngành dịch thuật:

 • Cung cấp bản dịch chính xác nhất, đảm bảo hoàn tiền nếu có sai sót 10%.
 • Hoàn thành hồ sơ dịch thuật công chứng nhanh nhất có thể, giao hồ sơ đúng hẹn.
 • Dịch thuật công chứng nhanh hầu hết các loại giấy tờ lấy ngay trong ngày.
 • Gói dịch vụ hỗ trợ đầy đủ cho khách hàng doanh nghiệp.
 • Là đối tác lâu năm với các Cục Văn thư – Tư pháp nên dịch vụ chúng tôi cung cấp có giá rẻ hơn tất cả các dịch vụ. Giá dịch thuật công chứng trung bình thấp hơn 10-15%.
 • Bản dịch hợp pháp đảm bảo, phong cách dịch phù hợp.
 • Hỗ trợ trực tuyến miễn phí 24/7.

Bản dịch công chứng Bạn cần bản gốc?

Về nguyên tắc, bản dịch thuật công chứng bắt buộc phải lấy bản gốc để đối chiếu và dịch chính xác nội dung; Tránh trường hợp một số người lợi dụng việc dịch thuật, kiểm chứng sai sự thật để trục lợi.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt khách hàng không cung cấp được bản gốc thì vẫn có thể thực hiện dịch thuật. Nhưng việc chứng thực về mặt pháp lý thì phải đợi đến khi văn bản, tài liệu gốc có đủ các yếu tố hợp pháp, hợp lệ theo quy định của pháp luật thì bản dịch mới được công chứng tại Bộ Tư pháp.

Bản dịch công chứng ở đâu?

Dịch thuật công chứng ở đâu Uy tín?

Dịch thuật công chứng không cần bản gốc tại Trans24h

Đối với một số trường hợp đặc biệt như:

 • Bản gốc bị mất, bị mất, bị hỏng đang được phát hành lại
 • Bản gốc khi đang di chuyển (gửi qua đường bưu điện)
 • Chưa có bản gốc, nó sẽ có trong tương lai gần

Bạn sẽ rất khó hoặc không thể thực hiện dịch thuật công chứng tại Sở Tư pháp (thường là nhà nước) nhưng bạn sẽ thường chọn dịch thuật tại các văn phòng công chứng tư nhân.

Tại Trans24H, dịch thuật công chứng không cần bản gốc vẫn được thực hiện để kịp tiến độ của khách hàng. Tuy nhiên, xác thực bản dịch sẽ chỉ được thực hiện ở hai cấp độ:

 • Được công chứng chứng thực 24h | Trans24h (có chức năng dịch thuật)
 • Bản dịch có chứng thực của công chứng viên – thuộc văn phòng công chứng tư nhân.

Với hai cấp độ này, chỉ văn bản dịch mới được duyệt nội dung tương đương với nội dung trong tài liệu / giấy do khách hàng cung cấp. Công chứng viên và công ty dịch thuật ký tên và đóng dấu vào bản dịch; Chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch đúng với phiên bản đã nhận (thường có bản scan đính kèm). Nhưng với sự cương quyết của công chứng viên, văn phòng dịch thuật không chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, hợp pháp của tài liệu dịch. Đơn vị tiếp nhận và sử dụng các bản dịch này sẽ có trách nhiệm xem xét hồ sơ của khách hàng nếu cần thiết.

Nếu bạn đang gặp khó khăn và cần thêm thông tin dịch thuật công chứng, vui lòng liên hệ trực tiếp hotline của Trans24H: 0948 944222

Luôn kiểm tra các bản dịch được chứng nhận

Sau khi nhận được hồ sơ dịch thuật công chứng, bạn nên dành thời gian để kiểm tra tính chính xác của bản dịch như họ tên, ngày tháng năm sinh và các số liệu trên tài liệu; Ngoài ra, nếu bạn thông thạo ngoại ngữ, bạn cũng có thể kiểm tra nội dung đã chính xác hay chưa? Vì hiện nay nhiều công ty tập trung vào dịch máy và mắc phải những sai lầm đáng tiếc khiến ứng viên vừa mất tiền, vừa mất công, trường hợp nghiêm trọng có thể bỏ sót phí nộp hồ sơ và bị từ chối vì những lý do không chính đáng.

Tiêu đề Trans24h Bản dịch có công chứng

Trụ sở: Công ty Dịch thuật Công chứng 24h | Trans24h

E-mail:

đường dây nóng: 0948 944222

Trang web: dichthuatsieunhanh.com

Địa chỉ: Chung cư Bộ Công An, 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Chỉ đường trên GoogleMap

Các video liên quan

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Ở đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>