Giải đáp Đề bài – các đặc điểm của người lao động có tác động như thế nào đến kinh tế-xã hội nhật bản.

Như thế nào
Đánh giá của bạn post

Là một đất nước còn nhiều khó khăn, hạn chế về điều kiện tự nhiên, chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, Nhật Bản đã vượt qua và nhanh chóng vươn lên trở thành cường quốc kinh tế lớn trên thế giới. Để đạt được thành tích trên, vai trò của người Nhật là quan trọng nhất: đó là tinh thần tự lực, tính kỷ luật cao, khát vọng vươn lên, chăm chỉ, có chất xám tốt. Vì vậy, có thể nhấn mạnh rằng, con người là động lực quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Nhật Bản.

Tiêu đề

Tác động của đặc điểm công nhân đối với nền kinh tế và xã hội Nhật Bản là gì?

Phương pháp giải – xem chi tiết

Giải thích chi tiết

– Đặc điểm công việc của người Nhật: chăm chỉ, tích cực trong công việc, tự giác và có tinh thần trách nhiệm cao, coi trọng trình độ học vấn.

Là một đất nước còn nhiều khó khăn, hạn chế về điều kiện tự nhiên, chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, Nhật Bản đã vượt qua và nhanh chóng vươn lên trở thành cường quốc kinh tế lớn trên thế giới. Để đạt được thành tích trên, vai trò của người Nhật là quan trọng nhất: đó là tinh thần tự lực, tính kỷ luật cao, khát vọng vươn lên, chăm chỉ, có chất xám tốt. Vì vậy, có thể nhấn mạnh rằng, con người là động lực quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Nhật Bản.

Xem thêm  Giải đáp Village đọc như thế nào

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.