Giải đáp Các triều đại phong kiến phương Bắc đã thực hiện chính sách cai trị đối với người Việt như thế nào

Như thế nào
Đánh giá của bạn post

Câu hỏi số 1 : Chính quyền phong kiến ​​phương Bắc thực hiện chính sách cai trị vàChính trị của nhân dân việt nam :

Sau khi chiếm được Ao Lak, các triều đại phong kiến ​​phương Bắc chia thành các vùng và sáp nhập vào đất Trung Hoa. Các triều đại phong kiến ​​phương Bắc bắt người Hán cai trị người Việt theo những luật lệ hà khắc.

Câu 2 Trong thời kỳ Bắc thuộc, người đứng đầu các làng xã là tộc trưởng người Việt.

Câu 3 Dưới thời Bắc thuộc, các triều đại phong kiến ​​phương Bắc đã thực hiện các chính sách bóc lột kinh tế đối với người Việt như sưu cao thuế má, triều cống, độc quyền về sắt và muối.

Các triều đại phong kiến ​​phương bắc đã thực hiện đường lối chính trị của người Việt như thế nào? (2,5 điểm)

Người Hán đã đem đến cai trị người Việt bằng những luật lệ hà khắc của người Hán.

Để người Việt đứng đầu các tỉnh.

Xây dựng trường học, đào tạo đội ngũ tín đồ.

Mọi người bị bức hại dưới nhiều hình thức

5 Trong thời kỳ Bắc thuộc, những người đứng đầu làng xã là: (2,5 điểm).

Hán sử.

Nhân dân tệ của Trung Quốc là Hán.

Lãnh đạo Việt Nam.

Khí chất của đồ sứ Việt Nam.

6 Dưới ách bá quyền phương Bắc, các triều đại phong kiến ​​phương Bắc đã thực hiện những chính sách gì về kinh tế bóc lột đối với người Việt: (2,5 điểm)

Mua thực phẩm, lâm sản và gia vị có giá trị.

Thu thuế, cống nạp sản xuất, độc quyền trồng lúa.

Nạo vét sản phẩm, bắt người ta đi làm và độc quyền buôn bán rượu.

Thu thuế cắt cổ, bắt nhân dân ta phải cống nạp, độc chiếm muối sắt.

7 Nhận định nào sau đây không đúng khi đánh giá về chính sách cai trị của các triều đại phong kiến ​​phương Bắc: (2,5 điểm)

Độc ác, độc ác, hiểm độc.

Được tiến hành trong tất cả các lĩnh vực.

Thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nước ta.

Để thôn tính vùng đất của chúng tôi và hấp thụ người dân của chúng tôi.

8 dưới sự kiểm soát của phương Bắc, ở nước ta, người đứng đầu đơn vị hành chính là Triệu (2,5 điểm).

Một sĩ quan quân đội người Hán.

Nhân dân tệ của Trung Quốc là Hán.

Lãnh đạo Việt Nam.

Phó Sử ký nhà Hán.

9 Nội dung nào sau đây không thể hiện chính xác cơ sở kinh tế của các triều đại phong kiến ​​phương Bắc: (2,5 điểm)

Chiếm các vùng đất hoặc cánh tay để tạo ra các làng và trại nhỏ.

Áp đặt chính sách thuê và thuế cắt cổ.

Cho phép người dân bản địa sản xuất muối và sắt.

Người dân chúng tôi buộc phải tôn vinh những sản vật quý giá trên rừng và trên biển.

Xem thêm  Giải đáp Cúng mùng 5 tháng 5 như thế nào

10 Sản vật Quý hiếm mà Người Việt Nam phải kính nể khi Bắc thuộc: (2,5 điểm)

Muối.

cơm.

Sắt oud.

11- Những nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta thời Bắc thuộc: (2,5 điểm)

Công nghiệp điêu khắc gốm

Đúc đồng.

thủ công giấy.

Nghề gốm sứ.

12 Mục đích của việc đưa người Hán vào sinh sống lâu dài trên đất nước ta là: (2,5 điểm)

Xóa bỏ thói quen cũ của người Việt Nam.

Buộc dân ta phải theo phong tục của họ.

Xây dựng trường dạy chữ Hán ở các vùng.

Hãy gạt bỏ những hủ tục thâm căn cố đế của người Việt và bắt dân ta phải theo hủ tục của người Hán.

13- Cuộc intifada lần thứ nhất nổ ra trong thời kỳ bá chủ phương Bắc dưới bàn tay của: (2,5 điểm).

Bà ba.

Chào Bá Trọng.

Trình diễnTâm là nhị phân.

My Thok Loan.

14 Lý do khởi nghĩa Ba Ba: (2,5 điểm)

Trước tôn giáo độc tài, cai trị tàn ác của mình khiến dân chúng phẫn uất.

Họ Ngô áp đặt nhiều thứ thuế và bắt hàng ngàn thợ giỏi phải chuyển từ nước ta sang Trung Quốc.

Nhà Ngô siết chặt cai trị khiến người Việt càng khốn đốn.

Thấm thía chính sách thuế má, nhà Đường làm quan khó.

15- Cuộc khởi nghĩa Abba Trio nổ ra ở: (2,5 điểm).

năm 246.

năm 247.

năm 248.

năm 249.

16 Nhận xét nào sau đây không đúng về Khởi nghĩa Hai Bà Trọng: (2,5 điểm)

Làm chủ Mê Linh, hạ thành Cổ Loa, tấn công làm chủ thành Luy Lâu (Bắc Ninh).

Ông khai quốc công thần Trưng Trắc, đóng đô ở Mei Lin.

Nhân dân vùng Giao Chỉ không đồng lòng nổi dậy, sức yếu.

Chính phủ phong tặng các danh tướng có công, giảm thuế cho dân.

17 của vị anh hùng đã từng hùng hồn nói: “Ta muốn cưỡi gió lớn, cưỡi sóng dữ, chặt những con orcas ở ao phía đông, thay vì bắt chước người ta cúi đầu, khom lưng làm vợ lẽ”? (2,5 điểm)

Phụng Hồng.

Ngô Quinn.

My Thok Loan.

Bà ba.

18 Fan Xuan sụp đổ có phải do một cuộc xâm lược? (2,5 điểm)

Nhà Đường

nhà lương

nhà cùng nhau

Nhà Triệu

19 Ý nghĩa lịch sử của cuộc nổi dậy Mai Thok và Phung Hong Hee: (2,5 điểm)

Đó là sự tiếp nối truyền thống đấu tranh kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Đã tạo nên một bước ngoặt trong lịch sử dân tộc vào đầu thế kỉ X.

Đó là cuộc nổi dậy đầu tiên trong thời kỳ đô hộ phương Bắc.

Đồng chí đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu về tinh thần kháng chiến bền bỉ và chiến tranh du kích sáng tạo cho lịch sử mai sau của dân tộc Việt Nam.

Xem thêm  Giải đáp Giải thích việc kết hôn sớm có hại như thế nào đối với bản thân gia đình và xã hội

20 Địa danh gắn liền với cuộc kháng chiến Theo chiến thuật du kích mà Triệu Quang Phục đã sử dụng để chống lại quân Lương Hỉ? Người đọc trung thực (2,5 điểm)

Hang Khowat Lao.

đến cửa sông Lich.

Thanh Long Bin.

Đầm phá rác.

“CHỦ CHỦ TUS VUI LÒNG CTRLHN VS CÔ ẤY”

Với lời giải bài tập Câu 1 Trang 28 SGK Lịch Sử 6 được biên soạn với lời giải chi tiết sẽ giúp các em biết cách làm bài tập Lịch Sử 6.

Câu 1 trang 28 Sách bài tập Lịch sử 6: Các triều đại phong kiến ​​phương bắc đã thực hiện đường lối chính trị của người Việt như thế nào?

một. Ông đã đưa người Hán cai trị bằng luật pháp hà khắc của họ.

B. Để người Việt đứng đầu các tỉnh.

C- Xây dựng trường học và đào tạo đội ngũ tín đồ.

D- Đàn áp nhân dân dưới nhiều hình thức.

xem câu trả lời

Câu trả lời:

Giải thích: Sau khi chiếm được Ao Lak, các triều đại phong kiến ​​phương Bắc chia thành các vùng và sáp nhập vào đất Trung Hoa. Các triều đại phong kiến ​​phương Bắc bắt người Hán cai trị người Việt theo những luật lệ hà khắc.

Tốt hơn

Sự cai trị của các triều đại phong kiến ​​phương Bắc đối với nhân dân ta:

    Về tổ chức bộ máy nhà nước: chia nước ta thành các tỉnh, nhập vào Trung Quốc, sai người Hán cai quản cấp tỉnh. Về chính sách đồng hoá: đưa người Hán vào, bắt dân ta học chữ Hán, chữ Hán, tuân theo luật lệ và phong tục của người Hán, mở lớp dạy chữ Hán ở các tỉnh. Về chính sách kinh tế bóc lột: áp dụng chính sách bóc lột bằng tô thuế (nặng nhất là thuế sắt và muối), chính sách cống nạp nặng nề, cướp đoạt ruộng đất, bắt nhân dân ta khai khẩn, lập đồn điền. , sự độc quyền của sắt và muối.

Trả lời câu hỏi trang 68 SGK Lịch sử lớp 6 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống – Bài 15. Các triều đại phong kiến ​​phương Bắc cai trị chính trị và thay đổi xã hội Ao Lak

Một câu hỏi: Chính quyền phong kiến ​​phương Bắc đã thực hiện chính sách cai trị bằng văn hoá như thế nào?

Câu trả lời:

Chính quyền phong kiến ​​phương Bắc thực hiện chính sách cai trị văn hoá:

Về chính sách đồng hoá: đưa người Hán sang ở với người Việt, bắt dân ta học chữ Hán, chữ Hán, mở các lớp dạy chữ Hán ở các tỉnh; Tuân theo luật lệ và phong tục của người Hán, và phấn đấu xóa bỏ các hủ tục của người Việt.

    Thể loại: Sách Lịch sử và Địa lý lớp 6 liên kết kiến ​​thức

Quảng cáo

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.