Tuesday, August 16, 2022
Giai dap atlat trang 17 cho biet co cau gdp

Giải đáp Atlat trang 17 cho biết cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nước ta thấy dõi như thế nào

Như thế nào
Đánh giá của bạn post

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta theo hướng:

Sau khi gia nhập WTO, khu vực kinh tế nào tăng trưởng nhanh nhất về tỷ lệ phần trăm?

Trong những tuyên bố sau đây? không đúng Phù hợp với thành phần kinh tế của nhà nước?

Từ thời Đổi mới đến nay, nhiều loại hình dịch vụ mới đã ra đời như:

Tăng cường thế mạnh của từng khu vực dẫn đến

Tại sao phải chuyển đổi cơ cấu kinh tế nước ta?

Câu hỏi tương tự

Nhìn vào biểu đồ sau:

Atlat trang 17 cho biết cơ cấu gdp của nước ta theo khu vực kinh tế như thế nào?

Cơ cấu việc làm theo vùng kinh tế ở ĐBSH và MEDKER năm 2012

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về cơ cấu doanh nghiệp theo khu vực kinh tế của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2012?

1) Đồng bằng sông Hồng có tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản lớn nhất, sau đó là công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

2) Đồng bằng sông Hồng có tỷ trọng nông – lâm – ngư nghiệp lớn nhất, sau đó là công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

3) Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm hơn 50%, tiếp đến là dịch vụ.

4) Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ trọng công nghiệp và xây dựng nhỏ.

A 1

b 2

c 3

D 4

(THPT Trọng Giả – Hà Nội 2017 L2 – Quận 051). Đối với bảng tính:

GDP của nước ta theo vùng kinh tế năm 2000 và 2014

(Đơn vị: 1 tỷ đồng)

năm

Tổng số

Nuôi trồng hải sản rừng

ngành công nghiệp xây dựng

Dịch vụ

2000

441646

108356

16220

177070

2014

3542101

696969

1307 935

1537197

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

Dựa trên kết quả xử lý số liệu của bảng trên, trong giai đoạn 2000 – 2014, tỷ trọng GDP của khu vực nông – lâm – thủy sản giảm khoảng:

Xem thêm  Giải đáp Kiểm tra trên Azota như thế nào

A 3,9%.

b 4,9%.

C – 5,9%.

d 2,0%.

Nhìn vào biểu đồ sau:

Atlat trang 17 cho biết cơ cấu gdp của nước ta theo khu vực kinh tế như thế nào?

Cơ cấu doanh nghiệp theo khu vực kinh tế của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2012

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về cơ cấu việc làm theo khu vực kinh tế của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2012? 1) Đồng bằng sông Hồng có tỉ trọng nông, lâm, thủy sản lớn nhất. , tiếp theo là dịch vụ công nghiệp và xây dựng

2) Đồng bằng sông Hồng có tỷ trọng công nghiệp – xây dựng lớn nhất, tiếp đến là dịch vụ, nông – lâm – ngư nghiệp.

3) Đồng bằng sông Cửu Long có nông, lâm nghiệp và thủy sản trên 50%, tiếp đến là dịch vụ.

4) Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ trọng công nghiệp và xây dựng nhỏ.

A 1.

b 2.

C 3.

d 4.

1) Tỷ trọng khu vực công giảm mạnh và tỷ trọng khu vực phi chính phủ tăng.

3) Tăng tỷ trọng khu vực nhà nước, giảm mạnh tỷ trọng khu vực ngoài nhà nước.

4) Tăng tỷ trọng khu vực nhà nước và giảm tỷ trọng đầu tư nước ngoài.

một. Đầu tiên

B. 2

c. 3

Tiến sĩ .. 4

Căn cứ vào tập bản đồ địa lý Việt Nam trang 30, cho biết trong cơ cấu kinh tế theo ngành, các vùng kinh tế chính được sắp xếp theo tỷ lệ khu vực thứ hai (công nghiệp – xây dựng) từ cao nhất đến thấp nhất. Như sau:

một. Miền Trung, Miền Bắc và Miền Nam.

B. Bắc, Nam và Trung tâm.

c. Miền Nam, Miền Trung và Miền Bắc.

Nam, Bắc, Trung.

Căn cứ vào tập bản đồ địa lý Việt Nam trang 30, cho biết trong cơ cấu kinh tế theo ngành, các vùng kinh tế chính được sắp xếp theo tỷ lệ khu vực thứ hai (công nghiệp – xây dựng) từ cao nhất đến thấp nhất. Như sau

Xem thêm  Giải đáp Top 14 Muối bò tẩy tế bào chết sử dụng như thế nào tốt nhất 2022

một. Trung, Bắc và Nam

B. Bắc, Nam và Trung

c. Nam, Trung và Bắc

nam, bắc, trung

Atlat trang 17 cho biết cơ cấu gdp của nước ta theo khu vực kinh tế như thế nào?

1) Đồng bằng sông Hồng có tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản lớn nhất nhưng chưa đến 50%.

3) Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm hơn 50%, tiếp đến là dịch vụ.

Đầu tiên. Xu hướng chung là giảm tỷ trọng của khu vực thứ nhất, tăng nhanh tỷ trọng của khu vực thứ hai trên cơ sở bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ xã hội.

3. Đối với khu vực thứ hai, quá trình chuyển đổi gắn liền với việc hình thành các ngành công nghiệp chính để sử dụng có hiệu quả các lực lượng của thiên nhiên và con người.

4. Đối với vùng thứ nhất, tăng tỷ trọng sản xuất trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi và thủy sản, tăng tỷ trọng cây lương thực, nhà máy, cây lương thực.

một. Đầu tiên

B. 2

c. 3

Tiến sĩ .. 4

Dựa vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam (Vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long) và kiến ​​thức đã học, hãy:

một) So sánh sự khác biệt về cơ cấu GDP của Vùng kinh tế Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

B) Giải thích tại sao khu vực nông – lâm – thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP?

Ngày 21 tháng 12 năm 2020 493

Câu hỏi, câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời đúng: A

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 17, ta thấy cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế (tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản) của Hà Nội cao hơn Thành phố Hồ Chí Minh. Luật Việt Nam trang 17.

Chu Xuân (nhân tạo)

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.