Giải đáp Ấn Độ có đường lối ngoại giao như thế nào

Như thế nào
Đánh giá của bạn post

* PV: Đồng chí đánh giá thế nào về những nội dung chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại được nêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, có những điểm mới và quan trọng nào?

Đồng chí Lữ Hoài Trung: Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề cập đến một số vấn đề từ báo cáo chính trị và chiến lược phát triển kinh tế, xã hội. Đánh giá quá trình thực hiện chương trình cùng với các vấn đề xây dựng đảng. Trong báo cáo chính trị và đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, xã hội gần đây và định hướng trong tương lai có nội dung về đối ngoại. Báo cáo chính trị đánh giá chúng ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, nhiều dấu mốc, trong đó có đóng góp cho công tác đối ngoại, trong đó có ngoại giao đảng, ngoại giao nhà nước, chính sách đối ngoại. Chính sách đối ngoại là một vấn đề hết sức quan trọng đối với nước ta, một dân tộc đã trải qua nhiều cuộc đấu tranh để giữ gìn độc lập, giữ vững độc lập tự chủ trong tình hình quốc tế hết sức phức tạp.

Chúng ta đã nâng cao hiệu quả và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác quốc tế, mở rộng quan hệ với nhiều đối tác quốc tế, nâng số đối tác chiến lược và toàn diện lên con số 30, bao gồm tất cả các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và hầu hết các quốc gia thành viên. Thành viên của các tập đoàn kinh tế chính trị lớn trên thế giới, đặc biệt là các nước láng giềng.

Điều rất quan trọng là chúng ta phải duy trì toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của mình, và chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu hữu hình trong việc giải quyết biên giới. Còn đường biên giới trên đất liền (khoảng 5.000 km), chúng ta đã quy hoạch xong với 3 nước có đường biên giới chung là Lào, Campuchia và Trung Quốc. Trước đây, chúng ta đã hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới với Lào và Trung Quốc, mới đây đã hoàn thành 84% công tác phân giới cắm mốc với Campuchia.

Một điểm quan trọng nữa là chúng ta đã tận dụng tốt hội nhập quốc tế để phát triển kinh tế, xã hội, điều này được thể hiện qua đường lối chính trị và hội nhập quốc tế. Chúng ta đã thu hút được những nguồn lực đầu tư to lớn, thúc đẩy thương mại và du lịch, thụ hưởng từ khoa học công nghệ và giáo dục, đồng thời chúng ta vẫn giữ vững độc lập tự chủ kể cả kiềm chế và kinh tế.

Xem thêm  Giải đáp Phản xạ không có điều kiện có ý nghĩa như thế nào trong đời sống con người

Về những nét, nội dung chủ yếu liên quan đến công tác đối ngoại trong giai đoạn tới, trước hết, các dự thảo văn kiện đánh giá tình hình có những thuận lợi về môi trường bên ngoài như: hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển. Quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vẫn tiếp tục. Song bên cạnh đó, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong môi trường quốc tế và khu vực. Đặc biệt là những biến động to lớn về thách thức an ninh phi truyền thống, thường là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong năm qua; Sau đó là an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia và ma túy

Điều này cho thấy, đối với công tác đối ngoại và đánh giá tình hình thế giới và khu vực, bên cạnh những thuận lợi, cần hết sức lưu ý những khó khăn, thách thức, phức tạp, nhất là những diễn biến mới hoặc những vấn đề mới nảy sinh.

Trên cơ sở đó, chúng ta tiếp tục không ngừng thực hiện chính sách đối ngoại đã tạo nên những thành tựu phát triển của đất nước và được sự ủng hộ rộng rãi của khu vực và cộng đồng quốc tế. Đây là đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam là bạn, đối tác có trách nhiệm và tin cậy trong cộng đồng quốc tế; Đa nguyên hoá, đa dạng hoá và bảo đảm lợi ích cao hơn của quốc gia, dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế và bình đẳng giữa các quốc gia. Điểm nhấn mạnh lần này là chúng ta đã xác định cơ quan đại diện ở nước ngoài, đang phát huy vai trò chủ đạo trong việc tạo dựng và duy trì môi trường hòa bình, tranh thủ những điều kiện thuận lợi để phát triển và đổi mới đất nước. Cũng như củng cố vị thế của Việt Nam.

Chúng tôi cũng nêu rõ, chính sách đối ngoại bao gồm ba trụ cột: ngoại giao đảng, ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân. Đây là ba lực lượng đã phát huy vai trò của mình trong cuộc kháng chiến nhằm nâng cao vị thế nhà nước, huy động sự ủng hộ của quốc tế về vật chất và tinh thần cũng như trong công cuộc đổi mới thời kỳ vừa qua. Đây là lần đầu tiên trong một văn kiện của Quốc hội mà ba trụ cột này được nêu rõ. Để làm được điều này, cần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại ngày càng có năng lực, phẩm chất, toàn diện và đặc biệt là xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Xem thêm  Giải đáp Vị trí địa lí có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế nước ta

* Ông đánh giá thế nào về hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè cộng đồng quốc tế trong thời gian qua?

Tôi nghĩ hình ảnh và vị thế của Việt Nam đã được cải thiện trong mắt bạn bè trong những năm gần đây. Việt Nam được nhiều người biết đến và yêu thích bởi đây là một đất nước có nền văn hóa vô cùng độc đáo, nhiều cộng đồng dân tộc và lịch sử lâu đời. Đặc biệt, mọi người biết đến Việt Nam là một đất nước yêu chuộng hòa bình nhưng bất khuất, đã giành được thắng lợi trong việc bảo vệ nền độc lập trong lịch sử lâu đời của mình. Việt Nam cũng nổi tiếng với những thành tựu trong công cuộc đổi mới, trở thành điểm đến của các nhà đầu tư và đối tác kinh doanh trên thế giới. Chính vì vậy, hình ảnh Việt Nam rất được thế giới coi trọng. Ngoài ra, trong 5 năm qua, Việt Nam đã ghi dấu ấn khi đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các vấn đề quốc tế và tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Có thể nhấn mạnh rằng bức tranh Việt Nam hiện nay rất tốt cho cộng đồng quốc tế. Với những lý do đó, tôi cho rằng đó là một thuận lợi lớn cho chúng ta, không chỉ trong quá trình triển khai công tác đối ngoại mà còn trong quá trình đổi mới và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội với những mục tiêu rất lớn.

* Bảo vệ biên giới, chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo là yêu cầu cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta, được nêu trong các nghị quyết. Công việc này sẽ được thực hiện như thế nào trong giai đoạn tới?

Mục tiêu của chính sách đối ngoại của Việt Nam là duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, tận dụng tốt nhất các điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới cũng như quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Đây cũng là mục tiêu củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời, mục tiêu là làm thế nào để đóng góp vào công việc của cộng đồng quốc tế. Một mục tiêu rất quan trọng đã được đặt ra, đó là chúng ta kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Điều này đã được nhấn mạnh là chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của chúng ta trong nhiều hội nghị vừa qua, trong hội nghị này, trong việc hiện thực hóa toàn diện các mục tiêu đó.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.