Giải bài toán lớp 5 trang 24 25

Đánh giá của bạn post

Câu trả lời:

Nếu bài viết sai. Nhấn vào đây để xem bài báo gốc.

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 5: bài tập trang 24, 25

Bài 1. (trang 24 VBT Toán 5)

Điền vào điểm thích hợp:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 mm, chiều rộng 1,5 m và chiều cao 12 mm.

a) Chu vi hình hộp chữ nhật là: …………………………………………………………………………………

b) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

dung dịch

Giai bai toan lop 5 trang 24 25

đổi 20dm = 2m

12dm = 1,2 m

Chu vi của đáy hộp:

(2 + 1,5) x 2 = 7 (m)

Diện tích xung quanh hộp là:

7 x 1,2 = 8,4 ()

Diện tích của đáy hình hộp là:

2 x 1,5 = 3 ()

Diện tích toàn phần của hình hộp là:

8,4 + 2 x 3 = 14,4 ()

a) Chu vi hình hộp chữ nhật: 8,4

b) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là 14,4

Bài 2. (trang 25 VBT Toán 5)

Tính chu vi và diện tích hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao

dung dịch

Giai bai toan lop 5 trang 24 25

Chu vi của đáy hộp:

Diện tích xung quanh hộp là:

Diện tích của đáy hình hộp là:

Diện tích toàn phần của hình hộp là:

Câu trả lời:

Bài 3. (Trang 25 VBT Toán 5)

Chọn một chữ cái có câu trả lời đúng:

Chu vi hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,1 m, chiều rộng 0,5 m, chiều cao 1 m là:

A 1,6

b 3.2

C 4,3

D 3,75

dung dịch

Giai bai toan lop 5 trang 24 25

Chu vi của đáy hộp:

(1,1 + 0,5) x 2 = 3,2 (m)

Diện tích xung quanh hộp là:

3,2 x 1 = 3,2 ()

Lựa chọn câu trả lời Loại bỏ

Bài học thứ 4. (trang 25 VBT Toán 5)

Người ta sơn cái hộp tôn bên ngoài có nắp là hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm, chiều rộng 5dm và chiều cao 4dm. Diện tích được sơn là bao nhiêu cm vuông?

dung dịch

Diện tích toàn phần mặt ngoài của hình hộp tôn là diện tích 6 mặt bên của hình hộp chữ nhật và cũng là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Giai bai toan lop 5 trang 24 25

Chu vi của đáy hộp:

(8 + 5) x 2 = 26 (dm)

Diện tích xung quanh hộp là:

26 x 4 = 104 ()

Diện tích của đáy hình hộp là:

8 x 5 = 40 ()

Khu vực phủ là:

104 + 2 x 40 = 184 ()

Trả lời: 184

Bài học thứ năm. (trang 26 VBT Toán 5)

Chọn một chữ cái có câu trả lời đúng:

Bốn hình lập phương nhỏ có cạnh dài 1 cm được xếp thành hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách sắp xếp khác nhau?

Xem thêm  Câu lệnh khai báo sau có báo nhiều biến Var a, B Integer

một chiều

2 cách

3 cách

4 cách

dung dịch

Có hai cách để xếp 4 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành hình hộp chữ nhật.

Khoanh tròn đáp án Loại bỏ

Xem thêm: Giải bài tập toán lớp 5: chu vi và diện tích toàn phần của hình lập phương

Những bài viết liên quan

Bài đăng được xem nhiều nhất

Giải toán 5 bài: khái niệm phần số

Giải 5 bài toán: Tính chất cơ bản của phân số

Giải 5 bài toán: So sánh hai phân số

Giải 5 bài toán: So sánh hai phân số (Tiếp theo)

Giải quyết 5 vấn đề: Số thập phân

Giải bài 5: Bài tập Trang 9

Giải 5 bài toán: xem phép cộng và phép trừ hai phân số

Giải 5 bài toán: Xem phép nhân và phép chia hai phân số

Giải 5 bài toán: Hỗn số Trang 12

Giải 5 bài toán: Hỗn số (Tiếp theo) Trang 13

Giải vở bài tập Toán 5: Trang 14

Giải vở bài tập Toán 5: Luyện tập chung Trang 15

Giải bài 5: Luyện tập chung (tiếp theo) trang 15, 16

Giải bài 5: Luyện tập chung (tiếp theo) trang 16, 17

Giải Vở bài tập Toán 5: Vở bài tập Toán trang 17, 18

Giải vở bài tập Toán 5 trang: Xem và giải vở bài tập trang 18, trang 19

Giải 5 bài tập: Luyện tập Trang 19, 20

Giải bài 5: Ôn tập và hoàn thiện vở bài tập Toán (Tiếp theo) Trang 20, 21

Giải bài 5: Bài tập Trang 21

Giải 5 bài: Xem lại bảng đơn vị độ dài trang 22, 23

Giải quyết 5 vấn đề: Tham khảo Bảng đơn vị đo khối lượng ở trang 23, 24

Giải bài 5: Luyện tập Trang 24, 25

Giải 5 bài: Đề-xi-mét vuông số thập phân, đề-xi-mét vuông trang 25

Giải bài 5 Toán: Bảng đơn vị Milimét vuông cho Diện tích 27

Giải bài 5 Vở bài tập Trang 28

Giải 5 bài toán: ha Trang 29

Giải bài 5: Bài tập Trang 30

Giải vở bài tập Toán 5: Luyện tập Chung sức Trang 31

Giải Toán Có 5 Bài Toán: Luyện Tập Tổ Hợp Trang 31, 32

Giải bài 5: Luyện tập chung (tiếp theo) tr32

Giải bài tập Toán 5 Bài: Khái niệm về số thập phân Trang 33

Giải bài 5: Khái niệm số thập phân (tiếp theo) trang 36

Giải 5 bài tập: Hàng thập phân, Đọc và Viết số thập phân Trang 37

Giải bài 5 Vở bài tập Trang 38

Giải 5 bài toán: Số thập phân tương đương Trang 40

Giải bài 5: So sánh hai chữ số thập phân trang 41

Giải bài 5 Vở bài tập Trang 43

Giải Toán 5 Vở bài tập: Luyện tập Tổ hợp tr43

Giải bài 5: Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân Trang 44

Giải bài 5: Vở bài tập Trang 45

Giải bài 5: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân ở trang 45

Xem thêm  Nếu góc tới bằng 60 độ thì góc phản xạ bằng bao nhiêu

Giải bài 5: Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân trang 46

Giải bài 5: Luyện tập kết hợp tr47

Giải bài 5: Luyện tập chung Trang 48

Giải bài 5: Luyện tập chung (tiếp theo) Trang 48, 49

Giải 5 bài: Cộng hai chữ số thập phân trang 49

Giải vở bài tập Toán 5 Trang 50

Giải 5 bài toán: Tổng của nhiều số thập phân Trang 50

Giải bài 5: Trừ hai chữ số thập phân trang 53

Giải bài 5 Vở bài tập Trang 54

Giải bài 5: Luyện tập kết hợp tr55

Giải bài 5: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Trang 55

Giải 5 bài toán: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, … Trang 57

Giải bài 5 Vở bài tập Trang 58

Giải 5 bài toán: Nhân một số thập phân với một số thập phân Trang 58

Giải bài 5: Bài tập Trang 60

Giải bài 5: Vở bài tập Trang 61

Giải bài 5: Luyện tập chung Trang 61

Giải bài 5: Luyện tập chung (tiếp theo) trang 62

Giải bài 5: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên Trang 63

Giải bài 5: Bài tập Trang 64

Giải 5 bài toán: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, … Trang 65

Giải bài 5: Vở bài tập Trang 68

Giải 5 bài toán: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Giải bài 5: Vở bài tập Trang 70

Giải 5 bài toán: Chia một số thập phân cho một số thập phân

Giải bài 5 Vở bài tập Trang 72

Giải bài 5: Một bài thực hành chung Trang 72

Giải Vở bài tập Toán 5: Vở bài tập Tổ hợp Trang 73

Giải quyết 5 vấn đề: Tỷ lệ phần trăm

Giải quyết 5 vấn đề: Giải quyết các vấn đề liên quan đến tỷ lệ phần trăm

Giải bài 5: Vở bài tập Trang 76

Giải quyết 5 vấn đề: Giải quyết vấn đề về tỷ lệ phần trăm (tiếp theo)

Giải bài 5 Vở bài tập Trang 77

Giải 5 bài toán: Toán về tỉ số (tiếp theo 2)

Giải bài 5 Vở bài tập Trang 79

Giải 5 bài toán: Luyện tập chung Trang 79, 80

Giải bài 5: Luyện tập chung Trang 80

5 Giải quyết vấn đề: Giới thiệu về Máy tính bỏ túi

Giải quyết 5 vấn đề: Sử dụng máy tính để giải các bài toán về tỷ lệ phần trăm

Giải quyết 5 vấn đề: Hình tam giác

Giải 5 bài toán: Diện tích tam giác

Giải 5 bài tập: Luyện tập Trang 88 – 89

Giải Toán Có 5 Bài Toán: Luyện Tập Tổ Hợp Trang 89 – 90

Giải quyết 5 vấn đề: Hình thang

Giải 5 bài toán: Diện tích hình thang trên Trang 93

Giải bài 5 Vở bài tập Trang 94

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>