Giải bài 43 sgk toán 8 tập 1 trang 20

Đánh giá của bạn post

Hướng dẫn giải pháp Bài 43,44,45 trang 20; Bài 46 trang 21 Sách bài tập Toán lớp 8 tập 1. Bài tập về phân tích đa thức bằng hằng đẳng thức chương 1.

Việc thực hiện phương pháp sử dụng bình đẳng cần lưu ý:

– Trước hết xét các hạng tử của đa thức có nhân tử chung không? Nếu vậy, hãy áp dụng phương pháp nhân tử chung.

– Nếu không, hãy xem có thể áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ trong bao thanh toán không?

Lưu ý: đôi khi bạn phải đổi dấu để áp dụng hằng đẳng thức.

Ví dụ:

-4 x 2 – 12 x – 9 = – (4 x 2 + 12 x + 9)

= -[(2x)2 + 2 . 2x . 3 + 32] = – (2x + 3) 2

Hướng dẫn Giải bài 20, 21 SGK Toán 8 Tập 1

Bài 43. Nhân các đa thức sau:

a) x2 + 6x + 9; b) 10x – 25 – x2

c) 8×3 – 1/8; d) 1 / 25×2 – 64y2

câu trả lời: a) x 2 + 6 x + 9 = x 2 + 2.3 x + 32 = (x + 3) 2

b) 10x – 25 – x2 = – (x2 -10x + 25) = – (x2 -2,5x + 52)

= – (x – 5) 2

c) 8×3 – 1/8 = (2x) 3 – (1/2) 3 = (2x – 1/2)[(2x)2 + 2x . 1/2+ (1/2)2]

= (2x – 1/2) (4×2 + x + 1/4)

d) 1 / 25×2 – 64y2 = (1 / 5x) 2– (8y) 2 = (1 / 5x + 8y) (1 / 5x-8y)

Bài 44 tr 20. Nhân các đa thức sau:
a) x3 + 1/27; b) (a + b) 3 – (a – b) 3

c) (a + b) 3 + (a – b) 3; d) 8×3 + 12x2y + 6xy2 + y3

e) – x3 + 9×2 – 27x + 27.

Giai bai 43 sgk toan 8 tap 1 trang 20 ahr0chm6ly9kzxroawtpzw10cmeuy29tl2ltzy9iywlnawfplnbuzw==
Giai bai 43 sgk toan 8 tap 1 trang 20 ahr0chm6ly9kzxroawtpzw10cmeuy29tl3dwlwnvbnrlbnqvdxbsb2fkcy8ymde1lza5l2rhcc1hbi1iywktndqucg5n

b) (a + b) 3 – (a – b) 3

= [(a + b) – (a – b)][(a + b)2 + (a + b)(a – b) + (a – b)2]

= (a + b – a + b) (a 2 + 2 ab + b 2 + a 2 – b 2 + a 2 – 2 ab + b 2)

= 2b (3a 3 + b 2)

c) (a + b) 3 + (a – b) 3 = [(a + b) + (a – b)][(a + b)2 – (a + b)(a – b) + (a – b)2]

Xem thêm  Sinh mổ bao lâu mới được nhuộm tóc

= (a + b + a – b) (a 2 + 2 ab + b 2 – a 2 + b 2 + a 2 – 2 ab + b 2]

= 2a (a2 + 3b2)

d) 8×3 + 12x2y + 6xy2 + y3 = (2x) 3 + 3. (2x) 2y + 3.2xy + y3 = (2x + y) 3

e) – x3 + 9×2 – 27x + 27 = 27-27x + 9×2 – x3 = 33 – 3,32x + 3 .3×2 – x3 = (3 – x) 3

Bài 45 Toán 8. Tìm x, biết:

a) 2-25 x 2 = 0; b) x2 – x + 1/4 = 0

câu trả lời: a) 2-25×2 = 0 => (2) 2 – (5x) 2 = 0

=> (√2 – 5x) (2 + 5x) = 0

hoặc 2-5x = 0 => 5x = 2 => x = 2/5

hoặc 2 + 5x = 0 => 5x = -2 => x = -2 / 5

b) x2 – x + 1/4
= 0 => x2 – 2x.1 / 2 + (1/2) 2 = 0

(x – 1/2) 2 = 0 x – 1/2 = 0 => x = 1/2

Bài 46. Tính toán nhanh:

a) 732 – 272; b) 372-132

c) 2002-22

độ phân giải cao: a) 732-272 = (73 + 27) (73-27) = 100. 46 = 4600

b) 372-132 = (37 + 13) (37-13) = 50. 24 = 100. 12 = 1200

c) 20022-22 = (2002 + 2) (2002-2) = 2004. 2000 = 400800

43. Nhân các đa thức sau:

a) x2 + 6x + 9; b) 10x – 25 – x2

c) 8×3 – \ (\ frac {1} {8} \); d) \ (\ frac {1} {25} \) x2 – 64y2

Giải pháp:

a) x 2 + 6 x + 9 = x 2 + 2. x. 3 + 32 = (x + 3) 2

b) 10x – 25 – x2 = – (- 10x + 25 + x2) = – (25 – 10x + x2)

= – (52 – 2,5 x – x 2) = – (5 – x) 2

c) 8×3 – \ frac {1} {8} = (2x) 3 – (\ frac {1} {2} \)) 3 = (2x – \ frac {1} {2} \))[(2x)2 + 2x . \(\frac{1}{2}\) + (\(\frac{1}{2}\))2]

= (2x – \ (\ frac {1} {2} \)) (4×2 + x + \ (\ frac {1} {4} \))

d) \ (\ frac {1} {25} \) x2 – 64y2 = \ (\ left (\ frac {1} {5} x \ right) ^ {2} \) – (8y) 2 = (\ ( \ frac {1} {5} \) x + 8y) (\ frac {1} {5} \) x – 8y)

Bài 7: Tính đa thức bằng hằng số bằng nhau

Bài 43 (Trang 20 SGK Toán 8 Tập 1)

Xem thêm  Phân biệt sự khác nhau giữa tinh dầu với chất thơm tổng hợp giữa tinh dầu với chất béo

Nhân các đa thức sau:

a) x2 + 6x + 9 b) 10x – 25 – x2

Giai bai 43 sgk toan 8 tap 1 trang 20

câu trả lời:

một)x2 + 6x + 9

= x2 + 2.x.3 + 32

= (x + 3) 2

B)10x – 25 – x2

= – (- 10x + 25 + x2)

= – (25 – 10x + x2)

= – (52–2,5.x + x2)

= – (5 – x) 2

Giai bai 43 sgk toan 8 tap 1 trang 20

hiển thị tất cả Giải toán 8: Bài 7. Tính đa thức bằng hằng số bằng nhau

79 lượt xem

Giải bài 43 Trang 20 SGK Toán 8 Tập 1 một hành động GiaiToan.com Được biên tập và đăng tải với hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập và củng cố kỹ năng giải bài tập. Toán 8. Mời các em cùng xem nội dung chi tiết.

Giải bài 43 Trang 20 SGK Toán 8 – Tập 1

Bài 43 (SGK tr 20): Nhân các đa thức sau:

một.

Giai bai 43 sgk toan 8 tap 1 trang 20 ahr0chm6ly90zxgudmrvyy52bj90zxg9jtdcecu1rtiln0qlmjalmkilmja2ecuymcuyqiuymdk=

B.

Giai bai 43 sgk toan 8 tap 1 trang 20 ahr0chm6ly90zxgudmrvyy52bj90zxg9mtb4jtiwlsuymdi1jtiwlsuymcu3qnglnuuyjtde

c.

Giai bai 43 sgk toan 8 tap 1 trang 20

Tiến sĩ ..

Giai bai 43 sgk toan 8 tap 1 trang 20 ahr0chm6ly90zxgudmrvyy52bj90zxg9jtvdznjhyyu3qjeln0qln0iln0iynsu3rcu3rcu3qnglnuuyjtdejtiwlsuymdy0jtdcesu1rtiln0q=

hướng dẫn giải pháp

– số tiền bình phương:

Giai bai 43 sgk toan 8 tap 1 trang 20 ahr0chm6ly90zxgudmrvyy52bj90zxg9jtdcjtvdbgvmdcglmjaln0jhjtiwjtjcjtiwyiu3rcuymcu1q3jpz2h0ksu1rtiln0qlmjalm0qlmjaln0jhjtvfmiu3rcuymcuyqiuymdjhyiuymcuyqiuymcu3qmilnuuyjtde

Bình phương sự khác biệt:

Giai bai 43 sgk toan 8 tap 1 trang 20 ahr0chm6ly90zxgudmrvyy52bj90zxg9jtdcjtvdbgvmdcglmjaln0jhjtiwlsuymgiln0qlmjalnunyawdodcklnuuyjtdejtiwjtnejtiwjtdcysu1rtiln0qlmjatjtiwmmfijtiwjtjcjtiwjtdcyiu1rtiln0q=

Chênh lệch hai bình phương:

Giai bai 43 sgk toan 8 tap 1 trang 20

– số tiền bình phương:

Giai bai 43 sgk toan 8 tap 1 trang 20 ahr0chm6ly90zxgudmrvyy52bj90zxg9jtdcjtvdbgvmdcglmjaln0jhjtiwjtjcjtiwyiu3rcuymcu1q3jpz2h0ksu1rtmln0qlmjalm0qlmjaln0jhjtvfmyu3rcuymcuyqiuymdmln0jhjtvfmiu3rgilmjalmkilmjazysu3qmilnuuyjtdejtiwjtjcjtiwjtdcyiu1rtmln0q=

Khối lập phương một chiều:

Giai bai 43 sgk toan 8 tap 1 trang 20 ahr0chm6ly90zxgudmrvyy52bj90zxg9jtdcjtvdbgvmdcglmjaln0jhjtiwlsuymgiln0qlmjalnunyawdodcklnuuzjtdejtiwjtnejtiwjtdcysu1rtmln0qlmjatjtiwmyu3qmelnuuyjtdeyiuymcuyqiuymdnhjtdcyiu1rtiln0qlmjatjtiwjtdcyiu1rtmln0q=

Giải thích chi tiết

một.

Giai bai 43 sgk toan 8 tap 1 trang 20 ahr0chm6ly90zxgudmrvyy52bj90zxg9jtdcecu1rtiln0qlmjalmkilmja2ecuymcuyqiuymdklmjalm0qlmjaln0j4jtvfmiu3rcuymcuyqiuymdiuec4zjtiwjtjcjtiwjtdcmyu1rtiln0qlmjalm0qlmjaln0ilnunszwz0kcuymcu3qnglmjalmkilmjazjtdejtiwjtvdcmlnahqpjtvfmiu3ra==

B.

Giai bai 43 sgk toan 8 tap 1 trang 20

c.

Giai bai 43 sgk toan 8 tap 1 trang 20

Tiến sĩ ..

Giai bai 43 sgk toan 8 tap 1 trang 20

—> Bài tiếp theo: Bài 44 Trang 20 SGK Toán 8 Tập 1

————————————————– – ———–

Dưới đây là lời giải chi tiết của bài tập Toán 8 Bài 7: Tính đa thức bằng hằng đẳng thức Để các em tham khảo và nắm được cách giải toán Chương 1: Phép nhân và phép chia trong đa thức. Toán 8 Tập 1. Với hướng dẫn giải chi tiết, các em có thể đối chiếu kết quả của mình từ đó nắm chắc kiến ​​thức môn Toán lớp 8 của mình. Chúc các bạn học tốt và nhớ tương tác thường xuyên với GiaiToan để nhận thêm nhiều tài liệu chất lượng cao miễn phí nhé. làm ơn!

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>