Fe không tan trong dung dịch nào CuCl2

Đánh giá của bạn post

sắt không đúng Tan trong dung dịch nào sau đây?

một. Fe (NO3) 3.

B. CuCl2.

c. Kẽm (NO3) 2

Tiến sĩ .. Dd AgNO3.

Câu hỏi tương tự

(a) Nhiệt phân AgNO3. (B) FeS2 nung nóng trong không khí

(c) Cho Fe vào dung dịch CuSO4 (dư) (g) Cho kẽm vào dung dịch FeCl3 (dư)

Kinh nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là:

(a) Nhiệt phân AgNO3. (B) FeS2 nung nóng trong không khí

(c) Cho Fe vào dung dịch CuSO4 (dư) (g) Cho kẽm vào dung dịch FeCl3 (dư)

Kinh nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là:

một. 4

B. 3

c. 5

Tiến sĩ .. 2

(Chủ đề # 7 Megabook 2018) Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nhiệt phân AgNO3.

(c) Cho Mg (dư) vào dung dịch Fe2 (SO4) 3.

(e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4 (dư)

(h) Nung Ag2S trong không khí.

Sau thí nghiệm, kim loại thu được sau khi hoàn thành các phản ứng như sau:

một. 4

b 3

C 5

D 2

(1) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4.

(3) Cho kim loại đồng vào dung dịch FeCl3.

(5) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch CuCl2.

Sau khi kết thúc phản ứng, số lần thử tạo ra một nguyên tố là.

A 3

b 6

c 4

D -5

(1) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4.

(3) Cho kim loại đồng vào dung dịch FeCl3.

(5) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch CuCl2.

Sau khi kết thúc phản ứng, số lần thử tạo ra một nguyên tố là.

một. 3

b 6

c 4

D 5

Cho ba kim loại Al, Fe, Cu và các dung dịch muối riêng biệt gồm Ni (NO3) 2, AgNO3, Cu (NO3) 2, Zn (NO3) 2, Fe (NO3) 2, Fe (NO3) 3. Xét các chất phản ứng với nhau theo từng cặp, Số phản ứng xảy ra là:

Xem thêm  Cách tìm nick trên Shopee

A 11

b 12

C 13

D 14

cho ba kim loại Al, Fe, Cu và sáu dung dịch muối riêng biệt gồm Ni (NO3) 2, AgNO3, Cu (NO3) 2, Zn (NO3) 2, Fe (NO3) 2 và Fe (NO3) 3. Xét các các chất phản ứng với nhau thành từng cặp, số phản ứng xảy ra

A 15

b 12

C 13

D 14

Có các dung dịch đồng, Ag, Fe và muối Cu (NO 3) 2, A g NO 3, Fe (NO 3) 3. Kim loại nào phản ứng được với cả ba dung dịch muối?

một. Fe.

đồng, sắt.

C. đồng.

D. Ag.

Cung cấp các tuyên bố sau:

(b) Một hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 với số mol bằng nhau tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư.

(d) Ion Ag + là chất oxi hóa mạnh hơn ion Fe2 +

Số câu đúng là

Câu trả lời là c

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Ion nào sau đây là chất oxi hoá mạnh nhất?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.586

Kim loại nào sau đây theo thứ tự tăng dần tính khử?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 335

Chuỗi kim loại được sắp xếp theo thứ tự giảm khả năng khử là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 282

Trong số các kim loại sau, kim loại nào dễ bị oxi hóa nhất

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 237

Cho dãy kim loại: Ag, Cu, Al, Mg. Kim loại trong dãy có tính khử yếu nhất là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 226

Ion nào sau đây là chất oxi hoá mạnh nhất?

Xem thêm  Câu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố nhôm là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 192

Cho a mol sắt phản ứng với một phân tử khí clo thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào nước thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Y. Giải pháp không đúng Bằng vật liệu nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 187

Dãy kim loại nào sau đây khi cho từng kim loại vào dung dịch FeCl3 dư thì phản ứng xảy ra đúng? không đúng chất rắn thu được?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 177

nước muối không đúng Phản ứng với sắt là gì?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 146

Cho hỗn hợp sắt, magie, kẽm vào cốc đựng dung dịch CuSO4 dư, thứ tự các chất đều phản ứng với muối là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 145

Phản ứng nào sau đây chứng tỏ Fe2 + là chất khử yếu hơn đồng?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 141

Cho hợp kim sắt, đồng phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được dung dịch chứa một kim loại tan và một lượng dư. chất tan này

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 132

Tách Ag ra khỏi hỗn hợp gồm Ag, Cu, Ni, Fe ở dạng bột mà vẫn giữ nguyên khối lượng Ag ban đầu, dung dịch đã dùng là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 131

Cation kim loại nào sau đây? không đúng bị Al hạ xuống kim loại?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 120

Ion nào sau đây là chất oxi hoá mạnh nhất?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 89

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>