Dung dịch có ph lớn nhất

Đánh giá của bạn post

Trang chủ

id sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau?

Chứa dung dịch axit ở 25 ° C

Câu nào? sai – sai – sai Khi nói về pH và pH của dung dịch?

Các vật liệu có môi trường trung tính là:

Dung dịch muối nào sau đây có pH> 7?

Ở đất phèn, người ta bón vôi để làm

Chất nào sau đây khi cho vào nước không làm thay đổi pH của dung dịch?

Câu trả lời là

Giả sử các dung dịch có cùng nồng độ mol 1M.

Khi dung dịch có pH cao nhất [OH–] Lớn hơn.

(1) NH3 + H2O NH4 + OH– [OH–] < [NH3] = triệu.

(2) NaOH → Na + + OH– [OH–] = [NaOH] = triệu.

(3) Ba (OH) 2 → Ba2 + + 2OH- [OH–] = 2.[Ba(OH)2] = 2 m.

(4) KNO3 → K + + NO3– Không …

|| Ba (OH) 2 có pH cao nhất

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Cho tam giác ABC vuông tại A AB 12 AC 16 kẻ đường cao AH Tính AH và BH
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>