Dung dịch caoh2 không phản ứng với

Đánh giá của bạn post

Dung dịch NaOH và dung dịch Ca (OH) 2 không phản ứng được với một cặp chất:

Chất không phản ứng với Ca (OH) 2 là

một.

B.

c.

Tiến sĩ ..

Dung dịch Ca (OH) 2 không phản ứng với:

một.

B.

c.

Tiến sĩ ..

Dung dịch Ca (OH) 2 không phản ứng với …

Một câu hỏi: Dung dịch Ca (OH) 2 không tương tác với chất nào sau đây?

một. Dung dịch Na2CO3.

B. dung dịch MgSO4.

C. Dung dịch CuCl2.

D. KNO3. Giải pháp

Câu trả lời

dễ

Hướng dẫn giải pháp

Dung dịch Ca (OH) 2 không phản ứng với KNO3 vì sau phản ứng không tạo kết tủa.

Câu hỏi trên là câu hỏi trắc nghiệm

Đề thi giữa kì 1 môn Hóa học lớp 9 năm 2020 – THPT Bạch Đằng.

Hóa học lớp 9 lớp 9 – môn hóa học

Ca (OH) 2 có những tính chất như một bazơ: phản ứng với oxit axit, axit, muối (nếu sản phẩm tạo thành có kết tủa, chất khí hoặc chất điện li yếu).

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Ion oh- không tác dụng với ion nào dưới đây
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>