Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 sản phẩm thu được là

Đánh giá của bạn post

hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, gồm cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ chứa nhóm COOH); trong đó có hai loại axit no liên tiếp và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa hai liên kết pi trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 11,76 gam X bằng dung dịch natri hiđroxit, thu được hỗn hợp muối và m1 gam ancol Y. Cho miligam Y vào bình đựng natri dư, sau phản ứng thu được 1792 lít khí có thể tích là khối lượng bình tăng 4,96 gam so với ban đầu. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 11,76 gam X thì thu được khí cacbonic và 7,92 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là? tủ đựng đồ Giá trị nào sau đây?

Trang chủ / Kiểm tra ôn tập /Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch natri hiđroxit, sản phẩm thu được là:

bài viết gần đây

Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch natri hiđroxit, sản phẩm thu được là

một.

B.

c.

Tiến sĩ ..

Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch natri hiđroxit, sản phẩm thu được là:

  • một. CH3COONa và CH3OH
  • B. C2H5COONa và C2H5OH
  • C. CH3COONa và C2H5OH
  • D. C2H5COONa và CH3OH

Trang chủ

id sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

Chọn câu trả lời: Không

Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là CH3COONa và C2H5OH.

Xem thêm  Xổ số vietlott ngày 1 tháng 6 năm 2022

phương trình phản ứng:

CH3COOC2H5 + NaOH → t ° CH3COONa + C2H5OH

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>