Đề thi an toàn và đạo lý sinh học

Đánh giá của bạn post

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TÂY NGUYÊN

Công nghệ sinh học – Công nghệ thực phẩm Hoa Kỳ

Khoa công nghệ sinh học

Chủ đề phần chi tiết

1. Tên khóa học: An toàn sinh học (An toàn sinh học)

Mã khóa học: BSA321

– Số tín chỉ: 02

– Tính chất của khóa học: bổ sung

– chu kỳ thay thế, phương trình: không

Chuyên ngành (chuyên ngành) đào tạo: Công nghệ sinh học

2. Phân bổ thời gian học:

Số tiết lý thuyết trên lớp: 24 giờ

– Số tiết thực hiện bài tập và thảo luận trên lớp: 6 giờ

Số giờ học thử và thực hành: Không

– Số tiết tự học: 30 giờ

3. Lịch chu kỳ

Điểm chuyên cần: trọng số 0,2

Điểm kiểm tra giữa kỳ: trọng số 0,3

Điểm thi cuối kỳ: 0,5. Trọng số

4. Điều kiện học tập

Khóa học giới thiệu: Sinh học phân tử, Công nghệ tế bào động vật, Công nghệ tế bào thực vật, Kỹ thuật di truyền

Đơn vị song hành: xây dựng thương hiệu thị trường sản phẩm, quản trị doanh nghiệp.

5. Mục tiêu sau khi hoàn thành khóa học:

5.1 Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức về an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm, ứng dụng các phương pháp sinh học phân tử hiện đại (PCR, ELISA, Southern Blot …) để kiểm tra, đánh giá gen của sinh vật biến đổi gen và đánh giá độ an toàn của vi sinh.

5.2 Kỹ năng: Kết thúc học phần, sinh viên công nghệ sinh học sẽ có được các kỹ năng an toàn cần thiết để thực hành các chuyên đề chuyên ngành như kỹ thuật gen, nuôi cấy tế bào thực vật, nuôi cấy mô thực vật cho động vật, tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện khóa luận tốt nghiệp … Các kỹ năng bao gồm xử lý an toàn Người thử nghiệm, môi trường và những người xung quanh môi trường khi làm việc trong phòng thí nghiệm, tiếp xúc với hóa chất, mẫu gây bệnh và sử dụng an toàn thiết bị thí nghiệm. Ngoài ra, sinh viên sẽ được đào tạo kỹ năng đánh giá rủi ro đối với các sản phẩm công nghệ sinh học hiện đại như sản phẩm DNA tái tổ hợp (insulin tái tổ hợp, hormone tăng trưởng tái tổ hợp…) và các sản phẩm làm biến đổi gen.

6. Nội dung kiến ​​thức và phương pháp dạy học

6.1 Lý thuyết giảng dạy

TT

Nội dung kiến ​​thức

số riêng

Phương pháp giảng dạy

Chương 1: Một năm an toàn sinh học

2

1.1

Khái niệm an toàn sinh học

0,5

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

1,2

sự cấp bách về an toàn sinh học

0,5

1,3

Nguyên tắc an toàn sinh học

0,5

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

1,4

Nguyên tắc phân loại tác nhân sinh học theo nhóm nguy cơ và mức độ an toàn sinh học

0,5

Chương hai: Vi sinh và an toàn sinh học

4

2.1

Vi sinh vật và mầm bệnh

1,0

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

2,2

Vi sinh vật gây bệnh

1,0

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

2.3

Phương pháp EHSS để phân loại vi sinh vật theo các nhóm nguy cơ

1,0

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

2,4

Phương pháp đánh giá rủi ro vi sinh

1,0

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

Chương 3: Công nghệ DNA tái tổ hợp và an toàn sinh học

6

3.1

Công nghệ DNA tái tổ hợp và các phương pháp tạo sinh vật biến đổi gen

1,0

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

3.2

Một số thành tựu và xu hướng phát triển của sinh vật biến đổi gen

1,0

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

3,3

GMO và an toàn sinh học

1,0

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

3,4

Phương pháp đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen (GMO)

1,0

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

Chủ đề 1: Lợi ích của GMO đối với Đời sống, Kinh tế và Xã hội

1,0

Thảo luận trong lớp

Chủ đề thứ hai: Những tranh cãi và phản đối liên quan đến sinh vật biến đổi gen

1,0

Thảo luận trong lớp

Chương 4: Các nguyên tắc xây dựng trong công việc đa dạng sinh học

4

4.1

Khái niệm phòng thí nghiệm an toàn sinh học

0,25

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

4.2

Nguyên tắc xây dựng phòng xét nghiệm cấp I và II về an toàn sinh học

0,75

4.3

Nguyên tắc xây dựng Phòng thí nghiệm An toàn sinh học Cấp độ 3.

1,0

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

4.4

Nguyên tắc xây dựng phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 4

1,0

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

4,5

Kiểm tra chất lượng và chứng nhận phòng thí nghiệm an toàn

1,0

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

Chương Năm: Các Kỹ thuật Hành vi để An toàn Hành vi

6

5.1

Xử lý an toàn các mẫu trong phòng thí nghiệm

1,0

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

5.2

Sử dụng pipet và dụng cụ hỗ trợ hút

0,5

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

5.3

Tiêm phòng các chất lây nhiễm

0,5

5,4

Nguyên tắc sử dụng tủ an toàn sinh học

0,5

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

5.5

Nguyên tắc sử dụng máy ly tâm an toàn

0,5

5,6

Nguyên tắc sử dụng tủ đông sâu, tủ lạnh mẫu và tủ lạnh bảo quản hóa chất

0,5

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

5,7

Nguyên tắc mở ống thuốc đông khô dịch dạ dày

0,5

5,8

Giảm tai nạn và nhiễm trùng cho nhân viên phòng thí nghiệm

0,5

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

5.9

Quy trình khẩn cấp trong phòng thí nghiệm vi sinh

0,5

5.10

Liên hệ khẩn cấp

0,5

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

5.11

Vận chuyển vật liệu lây nhiễm hoặc nguy hiểm

0,5

Chương 6: Quản lý an toàn sinh học ở Việt Nam

4

6.1

Quản lý an toàn sinh học ở một số nước trên thế giới

1,0

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

6.2

Cục An toàn sinh học Việt Nam

6.2.1

Thực trạng quản lý an toàn sinh học ở nước ta

1,0

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

6.2.2

Quy định về quản lý an toàn sinh học đối với vi sinh vật và sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen

0,5

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

6.2.3

Giới thiệu về Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học

0,5

Đề tài: Nghiên cứu và quản lý thực phẩm biến đổi gen ở Việt Nam

1,0

Thảo luận trong lớp

Chương Bảy: Quy định và Đào tạo về An toàn sinh học

4

7.1

Cơ cấu tổ chức của Cục An toàn sinh học

0,5

Thuyết trình, phỏng vấn, thảo luận

7.2

Các chương trình đào tạo về an toàn sinh học

0,5

Chuyên đề 1: Sử dụng máy móc trong phòng thí nghiệm sinh học

1,0

Thảo luận trong phòng thí nghiệm

Chủ đề thứ hai: Nguyên tắc an toàn trong chăn nuôi sinh vật

1,0

Thảo luận trong phòng thí nghiệm

Chuyên đề 3: Nguyên tắc bảo đảm an toàn trong sử dụng hóa chất

1,0

Thảo luận trong phòng thí nghiệm

Xem thêm  Ôn tập về hình học và đo lường lớp 2 trang 92

7. Học liệu :

Lê Gia Hỷ (2007), An toàn sinh học, NXB Khoa học và Kỹ thuật

8. Tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Văn Mùi (2008) An toàn sinh học, NXB Giáo dục

2 – Ruth Mackenzie (2003) Hướng dẫn Diễn giải Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học: Báo cáo Chính sách và Luật Môi trường, Trung tâm Luật Môi trường

3. Le Tran Binh, Le Thanh Binh, Phung Van Vui (2009) GMOs and Management Publishing House. Khoa học tự nhiên và công nghệ

4. Phạm Thành Hổ (2006) Nhập môn Công nghệ sinh học, Nhà xuất bản giáo dục

5. Phạm Văn Hậu, Bùi Văn Trường (2004), Sổ tay an toàn sinh học, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

9. Khoa:

ST

Họ và tên của giáo viên

Thuộc đơn vị quản lý

Bằng cấp

Đầu tiên

Dương Mạnh Cường

Cao đẳng Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

Hoàn hảo

2

Cậu bé Đình Lâm

Cao đẳng Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

Hoàn hảo

Tây Nguyên, ngày 10 tháng 3 năm 2017

T / m trưởng khoa

Trưởng Bộ phận

giảng viên

Dr. Nguyễn Xuân Phúc

Của sư phụ. Dương Mạnh Cường

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>