Để nhận biết dung dịch NaOH, NaCl H2SO4

Đánh giá của bạn post

Có các dung dịch: NaOH, NaCl, H2SO4, Ba (OH) 2. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để xác định tất cả các dung dịch trên:

một.

B.

c.

Tiến sĩ ..

Câu hỏi liên quan

Cho các dung dịch: NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba (OH) 2. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết?

một.Phenolphthalein

B.quỳ tím

c.BaCl2

Tiến sĩ ..AgNO3

1. Chỉ dùng một thuốc thử, hãy nhận biết các dung dịch không đặc hiệu sau:

Natri clorua, Na2SO4, Ba (OH) 2, NaOH, NHCl, H2S

2. Cho các dung dịch sau: Na3PO4, Na2CO3, BaNO3, AgNO3, BaCl2, NaCl

a, Chia các dung dịch trên thành hỗn hợp các dung dịch không thiếu chất nào

b, chọn 3 hỗn hợp dung dịch bằng 1 thuốc thử

3, chỉ dùng giấy quỳ đỏ, chọn các dung dịch sau làm mất nhãn dán

HCl, H2SO4, Ba (OH) 2, NaOH, NaCl, BaCl2

4. Chỉ dùng giấy quỳ tím, hãy nhận biết các dung dịch sau không giải thích được

Natri clorua, HCl, Ba (OH) 2, Na2CO3

5. Chỉ sử dụng trong nước, hãy chú ý đến các vật liệu sau:

BaO, MgCl2, AlCl3, FeCl2, FeCl3, NHCl, (NH4) 2SO4

Về mặt hóa học, hãy xác định hàm lượng của các bình không dán nhãn sau:

a) Kim loại trong các bình mất nhãn sau: Al, Cu, Mg.

b) Có 3 gói đựng 3 chất rắn riêng biệt: Fe, Al, Ag.

c) Các dung dịch: CuSO4, AgNO3, HCl, NaCl, NaOH.

Xem thêm  Chuyển tiền vào thẻ atm vietinbank mất bao lâu

d) Các dung dịch: H2SO4, KCl, Na2SO4, NaOH?

Có các bazơ sau: NaOH, Cu (OH) 2, Ba (OH) 2, Al (OH) 3, Fe (OH) 2.

Để xác định các dung dịch sau: H2SO4, NaOH, HCl, người ta dùng

Trung hòa 300 ml dung dịch H2SO4 1,5M bằng dung dịch NaOH 40%.

Phản ứng hóa học nào sau đây tạo ra oxit bazơ?

Cho các chất dưới đây, dãy chất nào đều được coi là dung dịch kiềm?

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?

Nhiệt phân sắt (III) hiđroxit cho các sản phẩm sau:

Điều gì xảy ra khi nhúng một bông hoa hướng dương màu xanh vào dung dịch natri hiđroxit?

Một cơ sở nhiệt phân là gì?

Có các bazơ: NaOH, Al (OH) 3, Zn (OH) 2, KOH. Bộ cơ bản chuyển sang màu xanh lam nhạt là:

Chọn loại bỏ

Với H2SO4 nhận ra ngay. Hai chất màu xanh lam là NaOH và Ba (OH) 2 dùng axit để phân biệt.

Dùng cả NaCl và Na2SO4 Ba (OH) 2 để phân biệt.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Cho các dung dịch: NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba (OH) 2. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết?

một.

B.

c.

Tiến sĩ ..

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>