Đề kiểm tra toán cuối kì 2 lớp 4

Đánh giá của bạn post
Xem thêm  Thế nào là đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất

Câu hỏi 1: chọn câu trả lời đúng:

a) Viết số đúng vào ô trống để được

A.2

b 3

c 4

D 5

b) Giá trị của chữ số 6 trong số 3572105 là:

một. 6000

với giá 60.000

C- 600.000

6 000 ngày

c) Diện tích hình bình hành có chiều dài đáy là 5 cm và chiều cao tương ứng là 24 cm là:

120 cm 2

B 60 cm 2

C 30 cm 2

75 cm 2

d) Chu vi hình vuông 36 cm2 là:

A 6 cm

24 cm.

C 12 cm

Đường kính 18 cm

Câu 2: Nếu đúng, viết T, nếu sai, viết S vào khoảng trống

c) 5 phút 15 giây = 315 giây

d) thế kỷ thứ nhất 20 năm

Câu hỏi 3: Đặt dấu (>; <; =) vào dấu chấm:

Câu hỏi 4: Ghép phép tính với kết quả đúng:

De kiem tra toan cuoi ki 2 lop 4

1,2 bài báo

Câu hỏi 1: Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức

Câu 2: Tìm x, biết

Câu hỏi 3: Khối lớp 4 có 155 học sinh được chia thành 5 lớp. hỏi

a) Bốn học sinh lớp 4 chiếm số học sinh cả lớp.

b) Số học sinh khối 4 là bao nhiêu?

Câu hỏi 4: Năm nay em kém anh 32 tuổi và cũng bằng tuổi em. Hỏi năm nay bạn bao nhiêu tuổi.

Câu hỏi thứ năm: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài của nó. Nếu thêm chiều rộng 8 cm và trừ chiều dài 8 cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Phần 2. Giải pháp

2.1 thử nghiệm.

Câu hỏi 1:

Xem thêm  Wax lông nách bao nhiêu tiền

a) Chọn A.

b) Chọn kích thước

c) chọn một

d) Chọn Xóa

Câu 2:

Điều răn

b) ý chí

c) đỏ

d) đỏ

Câu hỏi 3:

một)

b)>

c) =

d)>

Câu hỏi 4: Sự liên quan

De kiem tra toan cuoi ki 2 lop 4

2.2 Bài báo

Câu hỏi 1:

Câu 2: tìm kiếm x

một)

B)

c)

Tiến sĩ)

Câu hỏi 3:

a) 4 học sinh khối 4 đếm số học sinh cả lớp là: 4: 5 =

b) Số học sinh khối 4: 155: 5 x 4 = 124 (học sinh)

Câu trả lời: ; b) 124 học sinh nam và nữ

Câu hỏi 4:

Sơ đồ của chúng tôi:

De kiem tra toan cuoi ki 2 lop 4

Tuổi của cháu: 32: 2 = 16 (tuổi)

Tuổi của Bác: 16 + 32 = 48 (Twar)

Trả lời: Tôi: 16 tuổi; Chú: 48 tuổi.

Câu hỏi thứ năm:

Sơ đồ của chúng tôi:

De kiem tra toan cuoi ki 2 lop 4

Chiều rộng hình chữ nhật: 16: 4 x 3 = 12 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật: 12 + 16 = 28 (cm)

Diện tích hình chữ nhật: 12 x 28 = 226 (cm2)

Đáp số: 226 cm 2

Xem thêm Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 5

Những bài viết liên quan

Bài đăng được xem nhiều nhất

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>