Đây các chất đều phản ứng với dung dịch HCl

Đánh giá của bạn post

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Trang 2

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Tính chất hóa học của axit clohydric

Dãy gồm các chất đều phản ứng được với dung dịch HCl: được VnDoc biên soạn nhằm hướng dẫn bạn đọc tham khảo và giải đáp những thắc mắc liên quan đến tính chất hóa học của HCl. Ngoài đưa ra nội dung lý thuyết, câu hỏi liên quan đến tính chất hóa học của axit clohiđric. Vui lòng tham khảo câu hỏi bên dưới để biết chi tiết.

Dãy gồm các chất đều phản ứng được với dung dịch axit clohiđric

A. NaOH, Al, CuSO4, CuO

B. Cu (OH) 2, Cu, CuO, FeNaOH, Al, CaCO3, CaO

C. CaO, Al2O3, NaCl, H2SO4

D. NaOH, Al, CaCO3, CaO

Câu trả lời kèm theo hướng dẫn chi tiết

A không đúng vì CuSO4 không phản ứng với HCl

B sai vì Cu không phản ứng với HCl

C sai vì NaCl và H2SO4 không phản ứng với HCl

Đáp án (D) đúng

Natri hiđroxit + HCl → NaCl + H2O

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Tính chất hóa học của HCl

Axit clohiđric: Khí hiđroclorua (HCl) tan nhiều trong nước thu được dung dịch axit clohiđric.

Axit clohydric có tính axit mạnh:

chuyển sang màu tím hướng dương đỏ

hiệu ứng kim loại (Trước H2 trong Chuỗi tương tác):

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2;

Xem thêm  Thue nha nguyen can quan tan binh 3tr

Đồng + axit clohydric → không xảy ra

Phản ứng với bazơ và oxit bazơ:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Fe (OH) 3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Tương tác với muối của axit yếu:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Khử axit clohydric

2KMnO4 + 16HCl → 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Câu hỏi ứng dụng liên quan

Câu hỏi số 1.HCl phản ứng với CuO tạo ra sản phẩm nào sau đây?

một. CuCl2, H2O.

B. CuCl2, H2.

C. Đồng, H2O.

D. Đồng, H2

xem câu trả lời

Câu trả lời là

Câu 2.Phát biểu nào sau đây là đúng về axit clohiđric?

A. Khí axit clohiđric tan kém trong nước.

B. axit clohiđric có tính axit, tính oxi hoá, tính khử.

Axit clohydric khó bay hơi.

D- Khí axit clohiđric có đầy đủ tính chất hóa học của axit.

xem câu trả lời

câu trả lời là không

Loại A không đúng vì axit clohydric hòa tan trong nước

Loại B là đúng

Loại C không chính xác vì axit clohydric dễ bay hơi

Loại D không đúng vì dung dịch axit clohiđric trong nước có tất cả các tính chất hóa học của axit.

Câu 3. Để xác định dung dịch axit clohiđric, người ta thường dùng

A. Dung dịch AgNO3.

Dung dịch KCl.

C. Dung dịch BaCl2.

D. dung dịch CuSO4.

xem câu trả lời

Câu trả lời là

————————————————-

Trên đây VnDoc.com đã cung cấp cho bạn đọc tài liệu: Dãy gồm các chất đều phản ứng được với dung dịch axit clohiđric. Để có kết quả học tập tốt hơn, VnDoc xin gửi tặng các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 và Đề thi học kì 2 lớp 10 do VnDoc biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã tạo nhóm chia sẻ tài liệu THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm. Các môn học lớp mười Để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới.

Xem thêm  Các bộ đề toán lớp 2

Dãy gồm các chất đều phản ứng được với dung dịch axit clohiđric là

CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4

NaOH, Al, CaCO3, Cu (OH) 2, Fe, CaO, Al2O3.

Dãy gồm các chất đều phản ứng được với dung dịch axit clohiđric là:

một.

B.

Cu (OH) 2, Cu, CuO, FeNaOH, Al, CaCO3, CaO

c.

Tiến sĩ ..

Tất cả các giải pháp biến hoa hướng dương thành màu đỏ là

Để an toàn khi pha loãng H2SO4 đặc ta làm như sau:

Dãy gồm các kim loại đều phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là

Để xác định dung dịch H2SO4, người ta thường dùng

dung dịch axit clohydric không đúng Bằng vật liệu nào sau đây?

Trong công nghiệp, axit sunfuric được sản xuất qua nhiều công đoạn

Công thức hóa học của axit sunfuric là:

Độ tan của H2SO4 trong nước là

Chất phản ứng được với dung dịch axit clohiđric là

Nhóm chất vừa phản ứng với nước, vừa tác dụng với dung dịch axit clohiđric là:

Axit clohydric có công thức hóa học:

Để phân biệt ba dung dịch HCl, H2SO4 và HNO3, nên dùng

Oxit nào sau đây phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng?

Có thể dùng chất nào để xác định axit sunfuric và muối sunfat?

Một cặp chất phản ứng với nhau tạo thành sản phẩm ở thể khí:

Cho 0,1 mol kim loại kẽm vào dung dịch axit clohiđric dư. Khối lượng muối thu được là:

loạt vật liệuVângPhản ứng với dung dịch HC.đến được

một. NaOH, Al, CuSmột4CuO

B. u (Ồ) 2, cuuChào Sắt

c. CaO, ađến2một3Na2Smột4H2Smột4

Tiến sĩ .. NaOH, Al, CaCmột3Cu (OH) 2, Fe, CaO, Các2một3

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>