Công thức hóa học của một loại sắt oxit có tỉ lệ khối lượng m Fe

Đánh giá của bạn post

Câu trả lời là a.

Gọi công thức hóa học của oxit sắt mà bạn cần tìm là Fe2mộtN

Giả sử có 1 mol sắt2mộtN

=> Khối lượng của sắt trong hợp chất là: 56,2 = 112 gam

Khối lượng O trong hợp chất: 16.n gam.

Chúng tôi có: mSắt : Mmột

= 7: 2 hoặc 112 / 16n = 7/2 => n = 2

=> Công thức không đơn giản là: Fe2một2

=> Công thức oxit cần tìm là FeO.

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 134

Oxit gồm hai nguyên tố là sắt và oxi, trong đó tỉ lệ khối lượng của sắt và oxi là 7/3. Công thức hóa học của oxit sắt là:

một. Sắt O

Loại bỏ. Fe 2 O 3

c. Fe 3 O 4

Tiến sĩ .. Fe O 2

Công thức hóa học của oxit sắt có tỉ lệ khối lượng là mFe: mO = 7: 2. Xác định thành phần hóa học của oxit.

A. Fe O.

B. Fe2O33.

c. FeO $ _ {2} $.

Tiến sĩ .. Fe2O44.

Hướng dẫn

Gọi công thức hóa học của oxit sắt mà bạn cần tìm là Fe2On

=> Khối lượng của sắt trong hợp chất là: 56,2 = 112

Khối lượng O của hợp chất là: 16 .n

Ta có: m Fe: m O = 7: 2 =>

=> Công thức không đơn giản là: Fe2O2 => Công thức oxit cần dùng là FeO

Bạn đang sử dụng một trình duyệt lỗi thời. Trang web này hoặc các trang web khác có thể không hiển thị chính xác.
Bạn nên nâng cấp hoặc sử dụng một trình duyệt thay thế.

  • người khởi xướng lu anh tai
  • Ngày gửi 10/1/22
Xem thêm  Từ 3 chữ số 2, 3, 4 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số, trong đó có đủ cả 3 chữ số trên

Câu trả lời:

Giải thích các bước:

Đặt mFe = 7g

m = 2 gam

-> nFe = 756 = 0,125mol

nO = \ 16 = 0,125mol

Ta có tỷ lệ: nFenO = 0,125 0,125 = 1 1

=> Công thức của oxit sắt là FeO

Hợp chất nào sau đây là oxit?

Fe2O3 có tên gọi là công thức nào?

Tiền tố của số nguyên tử phi kim được gọi là 3.

Axit tương ứng với oxit axit SO2 là

Bazơ ứng với oxit bazơ CuO là

Hợp chất nào sau đây không phải là oxit?

Oxit nào sau đây là oxit axit?

Các oxit phải chứa nguyên tố nào?

Cho biết các oxit bazơ: P2O5, CaO, CuO, BaO, Na2O, P2O3

Đề cập đến các oxit có tính axit: P2O5, CaO, CuO, BaO, SO2, CO2

Tên nào sau đây không đúng?

Một hợp chất oxit có chứa 50% khối lượng là S. Xác định công thức cấu tạo hóa học của oxit đó.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>