Cơ quan tư pháp theo Hiến pháp 2013

Đánh giá của bạn post

(Pháp lý) – Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới. Một trong những điểm mới là quy định về cách thức tổ chức quyền lực nhà nước. Điều 2 khoản 3: xác định “quyền lực nhà nước là một đơn vị, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”. Đặc biệt, Điều 102 quy định rằng “Tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp.”

Co quan tu phap theo hien phap 2013

Phiên tòa xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ ở Phú Thọ.)

Thực hiện các quyền hợp pháp

Hiến pháp năm 2013 xác định rõ Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập hiến và lập pháp (Điều 69), Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp (Điều 94) và Tòa án nhân dân thực hiện quyền bí mật. Luật (Điều 102) cũng thay đổi các nhiệm vụ của tòa án cho phù hợp.

Điều 102 nói rằng:

“I. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện quyền tư pháp.

2. Tòa án nhân dân bao gồm Tòa án nhân dân tối cao và các tòa án khác mà pháp luật có thể quy định.

3- Toà án nhân dân phải bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, hệ thống xã hội chủ nghĩa, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân ”.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến nước ta phân định rõ cơ quan tài phán và quyền thực hiện quyền tư pháp. Theo đó, có thể hiểu tòa án là cơ quan duy nhất thực hiện quyền tư pháp, là cơ quan xét xử duy nhất của nhà nước, tòa án là cơ quan duy nhất có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của pháp luật. Chế tài nhà nước, giải quyết tranh chấp của cơ quan nhà nước. Vì vậy, nói đến quyền tư pháp là nói đến quyền của tòa án và chỉ có tòa án; Cơ quan xét xử duy nhất là tòa án.

Các quy định của Hiến pháp đã làm thay đổi quan niệm về chức năng, vai trò, nhiệm vụ và tổ chức của hệ thống tòa án, bảo đảm cơ quan này thực sự là cơ quan thực hiện quyền tư pháp. (Theo TS. Đinh Hùng, Th.S Nguyễn Ngọc Mai – tác giả bài viết Quy định việc thực hiện quyền tư pháp theo Hiến pháp năm 2013, Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân, 01/12/2018)

Hiến pháp năm 2013 cũng bổ sung thêm các nhiệm vụ của tòa án với tư cách là cơ quan thực hiện quyền tư pháp. Theo đó, Tòa án thông qua chức năng xét xử, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đặc biệt, sứ mệnh bảo vệ công lý và bảo vệ quyền con người là hai điểm mới trong hiến pháp 2013 liên quan đến tòa án và quyền tư pháp.

Hiến pháp năm 2013 cũng bao gồm một quy định mới về nhiệm vụ của tòa án: Tòa án nhân dân tối cao tổng kết thực tiễn xét xử và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật trong việc tuyên án. Điều khoản này tạo tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp là tòa án nhân dân xây dựng án lệ và tiếp tục nghiên cứu để trao chức năng giải thích pháp luật cho tòa án, bảo đảm tòa án thực sự là “cơ quan xét xử”.

Bên cạnh đó, dựa trên nguyên tắc độc lập tư pháp, Hiến pháp năm 2013 đã được bổ sung theo hướng làm rõ hơn nội dung của nguyên tắc này: “Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập, chỉ tuân theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. bị cấm can thiệp vào việc xét xử của thẩm phán và hội thẩm ”. Theo đó, tính độc lập của cơ quan tư pháp được nhìn nhận trên ba khía cạnh: tính độc lập của cơ quan tư pháp, tính độc lập của các tòa án và tính độc lập của các thẩm phán.

Về cách thức thực hiện quyền tư pháp, hiến pháp năm 2013 bao gồm các quy định mới. Nếu hiến pháp năm 1992 quy định tại Điều 132 rằng “quyền bào chữa của bị can được bảo đảm” thì hiến pháp năm 2013 quy định quyền bào chữa của bị can, thì Điều 7, Điều 103 quy định “quyền bào chữa của bị can”. Quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của các bên liên quan được bảo đảm. ”Ngoài các nguyên tắc tố tụng được quy định trong Hiến pháp năm 1992, như nguyên tắc Tòa án xét xử công khai trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, nguyên tắc xét xử sơ thẩm. liên quan đến sự tham gia của hội thẩm và nguyên tắc thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ chịu sự ràng buộc của pháp luật, nguyên tắc tòa án xét xử hàng loạt và quyết định theo đa số.103) và “hệ thống xét xử phúc thẩm được đảm bảo” ( Khoản 6, Điều 103).

Xem thêm  Hình thang lớp 4

Đăng trong thực tế

Để đảm bảo tính độc lập của tòa án, hiến pháp năm 2013 không quy định Chánh án tòa án cấp huyện có trách nhiệm báo cáo công tác trước Quốc hội như hiến pháp năm 1992 quy định.

Thực hiện chủ trương tổ chức Tòa án theo thẩm quyền xét xử và thể hiện các quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (TAND) năm 2014 đã thành lập Tòa án nhân dân cấp cao (TANDCC). Hệ thống Tòa án có chức năng xét xử phúc thẩm những bản án do Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị, kháng nghị, xét xử sự giám sát. Giám đốc thẩm, tái thẩm bản án có hiệu lực pháp luật của Toà án nhân dân huyện, thành phố trực thuộc trung ương, Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ được viện dẫn theo quy định của Luật tố tụng.

1663902381 312 co quan tu phap theo hien phap 2013

Lực lượng luật sư đông đảo tham gia phiên tòa xét xử vụ án chạy thận ở Hòa Bình).

Do khi thành lập Tòa án nhân dân nên Tòa án nhân dân không còn thẩm quyền xét xử các quyết định của Tòa án nhân dân huyện, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân quận không còn quyền xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm. Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Các quyền hạn nêu trên theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 đã được chuyển giao cho Tòa án nhân dân.

Để tăng cường bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là quyền của phụ nữ và trẻ em, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 đã thành lập các Tòa gia đình và người chưa thành niên thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân và có thể thành lập các Tòa án đó. Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Để tăng cường tính độc lập và ổn định nghề nghiệp của Thẩm phán, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 cũng đã kéo dài thời hạn thẩm phán từ 5 năm lên 10 năm từ 5 năm lên 10 năm nhiệm kỳ thứ hai của Thẩm phán (Điều 74).

Các vấn đề đã đặt ra

Những quy định mới của Hiến pháp năm 2013 về chức năng nhiệm vụ của Tòa án nhân dân là những bước tiến tích cực.

Công lý là thành trì bảo vệ quyền tự do, hay nói cách khác là cơ quan tư pháp – tòa án là thành trì bảo vệ công lý. Con người sống trong một xã hội nên khi nảy sinh mâu thuẫn cần phải có sự phân giải đúng sai, giữ gìn sự bình yên cho xã hội. Quyền của một người nên bị rút lại nếu người đó đang vi phạm quyền của người khác. Đây là công lý, công lý là công lý. Phán quyết vì công lý khác với bị xét xử không phải vì công lý, mà là vì một điều gì đó, chẳng hạn như bảo vệ một vị vua chẳng hạn. Nếu xét xử không phải vì công lý, thì tòa án sẽ trở thành công cụ và thiết chế để bảo vệ lợi ích quen thuộc của vua chúa và các quan chức nhà nước. Thuật ngữ ‘chủ nghĩa tân quyền’ đã được đặt ra để chỉ hành vi của các nhóm lợi ích nói trên.

Một khi quyền con người được công nhận, thì quyền đó phải được bảo vệ. Cơ quan bảo vệ quyền con người là nhà nước, và nó có một cơ quan chuyên môn gọi là tòa án có nhiệm vụ xét xử các vụ án.

Xem thêm  Nổi dung nào không phải là ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 -- 1931 ở Việt Nam

Việc xét xử hòa bình các tranh chấp bởi cơ quan công quyền, ngày nay được gọi là tòa án, là giải pháp thay thế, trong đó các sự kiện được phân tích cẩn thận và tự biện minh, cũng như các lập luận khác có thể được biện minh hoặc giải thích, xem xét và cân nhắc. . Nó là một phương tiện công bằng được thiết lập để giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình. Với nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp này, Tòa án có tác dụng thiết lập một trật tự thường trực cho xã hội.

Thiết chế của toà án là một thiết chế rất đặc biệt trong hệ thống các cơ quan nhà nước. Không chỉ có địa vị phân quyền như lập pháp và hành pháp mà nó phải hoàn toàn độc lập với hai cơ quan này. Mặc dù nhiều nước dân chủ tư sản được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tam quyền phân lập, hành pháp và tư pháp nhưng quyền hành pháp và lập pháp vẫn có sự phối hợp nhất định. Tư pháp – xét theo chức năng tư pháp, nó luôn độc lập. Sức mạnh của nhà nước pháp quyền phụ thuộc phần lớn vào tính độc lập của hệ thống tư pháp.

Ông Dr. Nguyễn Đăng Đông nêu ý kiến: Theo Hiến pháp, Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý nên chúng ta phải thay đổi căn bản. Ví dụ, đã có một cuộc thảo luận về việc ai hoặc cái gì mà tòa án nên quyết định khi tuyên án. Có ý kiến ​​cho rằng tuyên bố hiện tại của tòa án “nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là không hợp lý, nhưng nên tuyên bố “nhân danh công lý”. Theo quan điểm của chúng tôi, tòa án là một trong những thiết chế mà thông qua đó pháp luật được thể hiện và tồn tại ở mức độ tối đa của công lý. Vì các khái niệm ‘luật pháp’ và ‘công lý’, trên thực tế, không nhất thiết phải giống hệt nhau, nên có lý khi nghĩ rằng phán quyết của tòa án là phán quyết nhân danh công lý. Về cơ bản, nền tư pháp này phải lấy pháp luật làm cơ sở cuối cùng cho việc hình thành các phán quyết của mình. (Theo Nguyễn Đăng Dung – tác giả bài “Tòa án thực hiện quyền tư pháp, bảo vệ công lý”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, ngày 19/03/2015).

Nếu để Tòa án quyết định theo công lý thì các nguyên tắc hoạt động và tổ chức của Tòa án phải khác cơ bản với các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của trật tự và của Nhà nước. Trên thực tế, quá khứ và hiện nay, chúng ta đã có nhiều cải cách tư pháp, nhưng nhiều vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Việc một số địa điểm điều tra của cảnh sát tiếp tục lạm dụng quyền lực để bắt và giam giữ những kẻ tình nghi phạm tội, sự phụ thuộc quá mức vào lời thú tội của nghi phạm và những khó khăn mà luật sư gặp phải khi tiếp cận khách hàng của họ đang được điều tra. Việc giam giữ, biệt giam, cùng với những khó khăn mà luật sư gặp phải trong việc tiếp cận hồ sơ truy tố và khó khăn trong việc thu thập chứng cứ để xóa tội … là những ví dụ cho thấy ngành tư pháp vẫn nằm trong chức năng khép kín của mỗi cơ quan nhà nước, kể cả trong phối hợp Cảnh sát điều tra, Kiểm sát viên và Tòa án xét xử các vấn đề.

Mục đích của tòa án để đạt được công lý được quy định rõ ràng trong Hiến pháp. Đây là một trong những thành công lớn của hiến pháp 2013. Nhưng khẳng định này cần được thể hiện trong các chính sách, chỉ thị cụ thể, hiệu quả và cần được thể chế hóa trong các quy định của pháp luật dưới hiến pháp. Trước hết là Luật Tổ chức Tòa án, Luật Tổ chức công tố, Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự “… GS Đ. Đóng Nguyễn Đăng Dung.

phục hồi thông minh

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>