Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau chỉnh hợp

Đánh giá của bạn post

Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau được tạo ra từ các số khác nhau trong đó luôn có 2 số chẵn và 2 số lẻ?

A 4! C41C51

b 3!

C 4!

Câu trả lời chính xác

D.3! C42C52

xem giải pháp

Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà tổng các chữ số của số này bằng 7?

Câu 87948 để điều trị

Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà tổng các chữ số của số này bằng 7?

Câu trả lời chính xác: Tiến sĩ

phương pháp giải quyết

Đề cập đến các trường hợp mà tổng của 4 số bằng 7.

+ Trong 4 số a, b, c, d có 3 số bằng 0.

+ Trong 4 số a, b, c, d thì có 2 số là 0.

+ Trong 4 số a, b, c, d, có một số là 0.

+ Trong 4 số a, b, c, d có 0 số nào bằng 0.

– Sử dụng các hoán vị rồi áp dụng quy tắc cộng.

Hoán vị – Hợp nhất – Phép cộng – Bài toán đếm – xem chi tiết

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Máy tính không có đặc tính nào sau đây
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>