Có bao nhiêu số nhỏ từ 1 đến 10000 không chia hết cho bất cứ số nào trong các số 3,4,7?

Đánh giá của bạn post

Trong các số tự nhiên từ 1 đến 1000, có bao nhiêu số:
a) Có chia hết cho ít nhất một trong các số 2, 3, 5 không?
b) Không chia hết cho mọi số tự nhiên từ 2 đến 5?

Chuyên đề: Toán lớp 6 chuyên đề số học lớp 6 – nhóm, phần tử của nhóm, phép toán, học toán theo nhóm (lớp 6)

 1. Giáo viên
  Tạ Sĩ Chung
  Trả lời 22/08/2014 04:30:50.

  Cảm ơn Nguyễn Văn Hồng, HGC và 10 người khác

  a) Giả sử A, B, C, D, E, G, H là tập hợp các số từ 1 đến 1000 theo thứ tự chia hết cho 2, chia hết cho 3, chia hết cho 5, chia hết cho 2 và 3 lần lượt. , chia hết cho 2 và 5, chia hết cho 3 và 5, chia hết cho cả 3. Số phần tử của các tập hợp này theo thứ tự bằng S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7.

  Ta có: S1 = 1000: 2 = 500;

  S2 = [1000 : 3 ] = 333;

  S3 = 1000: 5 = 200;

  S4 = [1000 : 6] = 166;

  Bạn cần đăng nhập để xem nội dung này!

  Đăng nhập Đăng ký trên trang web

  3 = 33; S = 0 = 4 [1000 :6 16 10 1 =10S6= 0 15=66 ;S7 003=33c số phtì gồS2+ – S S 7 74 )ại 1 -3 66số)a i,B,D, E, G,H tậ h c ố 1đến 00 à t t chia ếtho ,ết ho3, citho ,ci h ch2v ,haht o v, ch hế co 3 và5, cihtco c 3 ốh tửcủ cácthợđó h tứt bằn , 2, ,S7 1 =00: 2 = 00 ;S [10:] 3 3100: 5200; S =]= 6; S5 = 00: 0 0; [100: ] = [10 : 0] mm: S1 + S34 -S5-6 + S = 3 (số B) còn lại cho: 74 000 = 2 (

  • Co bao nhieu so nho tu 1 den 10000 khong chia het cho bat cu so nao trong cac so 347 599add86c2b74ba697b2faa23d3491e7

Bài viết liên quan

 • Có bao nhiêu số tự nhiên từ 10 đến 24 chia hết cho ít nhất một trong 2 và 3?

 • Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số không chia hết cho các số 3 và 5? Hãy tìm tổng.

 • một cuộc gọi :
  A là tập hợp các số tự nhiên khác nhau, nhỏ hơn 30, chia hết cho 3;
  B là tập hợp các số tự nhiên khác nhau nhỏ hơn 30, chia hết cho 9;
  C là tập hợp các số tự nhiên khác nhau nhỏ hơn 30 chia hết cho 5.
  a) Tìm các phần tử của B \ (\ cup \) C, A \ (\ cap \) C, B \ (\ cap \) C.
  b) Chọn nhóm A \ (\ cốc \) b, A \ (nắp \) b.
  c) Nhóm nào trong ba nhóm A, B, C là nhóm con của một trong hai nhóm còn lại?

 • Trong số 100 học sinh, 75 em thích toán, 60 em thích văn.

  a) Nếu có 5 học sinh không thích cả toán và văn thì có bao nhiêu học sinh thích cả văn và toán?

  b) Có bao nhiêu học sinh thích cả văn và toán nhất?

  c) Có ít nhất bao nhiêu học sinh thích cả văn và toán?

 • Viết các kết hợp sau và tìm số mục trong mỗi:

  a) Tập hợp A gồm các số tự nhiên x \ (8: x = 2 \).

  b) Tập hợp B các số tự nhiên x \ (x + 3 <5 \).

  c) Tập hợp C gồm các số tự nhiên x \ (x – 2 = x + 2 \).

  Tiến sĩ)D tập hợp các số tự nhiên x đó\ (x: 2 = x: 4 \).

  e)Tập hợp E của các số tự nhiên x mà\ (x + 0 = x \).

 • Cho tập hợp: a = {a, b, c, d, e}.
  a) Viết các tập con của A có chứa một phần tử.
  b) Viết các nhóm con của A có hai phần tử.
  c) Có bao nhiêu tập con của A có ba phần tử?
  d) Có bao nhiêu tập con của A có bốn phần tử?
  e) Nhóm có bao nhiêu phân nhóm “một”?

 • Tóm tắt cuộc thi “100 điểm 10 cho giáo viên” Lớp 6A có 43 học sinh đạt 1 điểm 10 trở lên, 39 học sinh từ 2 điểm 10 trở lên, 14 học sinh đạt 3 điểm 10 trở lên, 5 học sinh 4 điểm 10 và không có ai trên 4 điểm 10.

  Lớp 6A đạt được bao nhiêu điểm trong cuộc thi đó?

 • Giả sử a và b là các số tự nhiên, A là tập hợp của a và b, và B là tập hợp của 7a + 5b và 4a + 3b. Chứng minh rằng:
  a) a = b;
  b) (a, b) = (7a + 5b, 4a + 3b).

 • cho nhóm:
  a = {1; 2; 3; 4}
  a) Viết các tập con của A trong đó mỗi phần tử là chẵn.
  b) Viết các phân nhóm của A.

{$t. Comment

{$ T.comment.UserFullName}

{htmlDecode ($ T.comment.Content)}

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục Nhà nước hướng đến đảm bảo quyền nào dưới đây của công dân
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>