Có bao nhiêu cách xếp 8 người vào một bàn tròn

Đánh giá của bạn post

Cho 8 học sinh A, B, C, D, E, F, G, H. Có bao nhiêu cách sắp xếp 8 học sinh xung quanh một chiếc bàn tròn có 8 chiếc ghế?

Câu 4754 để điều trị

Đưa $ 8 cho học sinh $ A, B, C, D, E, F, G, H $. Có bao nhiêu cách sắp xếp bạn 8 đô la ngồi quanh một bàn tròn có 8 ghế.

Câu trả lời chính xác: B

phương pháp giải quyết

– Cố định một người bạn và nhường chỗ cho những người bạn \ (7 \) khác.

Sử dụng quy tắc nhân để tính số cách.

Hai quy tắc cơ bản để đếm – xem chi tiết

Có bao nhiêu cách sắp xếp 8 người (kể cả hai vợ chồng) vào một bàn tròn, sao cho vợ chồng ngồi cạnh nhau?

một.5!

Loại bỏ.2.7!

.16,4!

dễ.2.6!

Câu trả lời chính xác

xem giải pháp

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Quấn máy biến áp một pha violet
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>