Có 5 tế bào sinh dục chín của một loài 2n=16

Đánh giá của bạn post

01/01/2022 5.368

một. 8 nhiễm sắc thể bắt cặp, 16 crômatit, 8 tâm động

Câu trả lời chính xác

B. 16 nhiễm sắc thể đơn, 0 nhiễm sắc thể, 16 tâm động

C – 8 nhiễm sắc thể lưỡng bội, 8 crômatit, 8 tâm động

16 nhiễm sắc thể cặp, 32 nhiễm sắc thể, 16 tâm động

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Có 5 tế bào sinh dục trưởng thành loại (2 n = 8) phân chia bình thường. Trong ẩn dụ 2, mỗi ô có

Xem câu trả lời ” 01/01/2022 1.786

Kì cuối của kì phân bào thứ nhất, tạo ra 2 tế bào con, ở mỗi tế bào con có mấy tế bào con?

Xem câu trả lời ” 01/01/2022 1.713

Tính chất nào sau đây có ở nguyên phân nhưng không có ở nguyên phân?

Xem câu trả lời ” 01/01/2022 1.427

Trong quá trình giảm phân II, các nhiễm sắc thể ở trạng thái lưỡng bội ở giai đoạn nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 01/01/2022 1,054

Ở cuối kì II của nguyên phân có hai nhiễm sắc thể tương đồng có đặc điểm nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 01/01/2022 1.051

Xem thêm  Tiếng anh lớp 3 trang 55

Phát biểu nào sau đây là đúng về sự phân li của các nhiễm sắc thể trong kì phân bào I?

Xem câu trả lời ” 01/01/2022 1.008

Phát biểu nào sau đây là đúng về bệnh meiosis?

(1) Giai đoạn làm giảm một nửa số lượng nhiễm sắc thể trong các tế bào con là nguyên phân I.

(ii) Trong quá trình meiosis, có hai cặp nhiễm sắc thể ở hai kỳ xen kẽ.

(3) Nguyên phân tạo ra các tế bào con có số lượng nhiễm sắc thể bằng một nửa so với tế bào mẹ

(4) Cả 4 tế bào con đều chứa n nhiễm sắc thể tương đồng về cấu trúc

Các phương án trả lời đúng là

Xem câu trả lời ” 01/01/2022 1.000

Trong quá trình nguyên phân, các nhiễm sắc thể sắp xếp ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào ở?

Xem câu trả lời ” 01/01/2022 978

Nếu tế bào trưởng thành của giới tính cái thì trong quá trình nguyên phân, số loại giao tử tối đa thu được là

Xem câu trả lời ” 01/01/2022 804

Đặc điểm của bệnh meiosis II trong bệnh meiosis là gì?

Xem câu trả lời ” 01/01/2022 765

Hiện tượng trùng roi chỉ xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 01/01/2022 673

Ý nghĩa di truyền của trao đổi chéo nhiễm sắc thể là

Xem câu trả lời ” 01/01/2022 556

Số lượng nhiễm sắc thể riêng lẻ trong môi trường nội bào cần thiết để tế bào hoàn thành quá trình nguyên phân là

Xem thêm  Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Xem câu trả lời ” 01/01/2022 537

Một loại (2n), giảm phân không xảy ra trao đổi chéo, số loại giao tử tối đa?

Xem câu trả lời ” 01/01/2022 477

Có tế bào trưởng thành của giới tính X trải qua quá trình nguyên phân, trong đó số lần nguyên phân được hình thành là?

Xem câu trả lời ” 01/01/2022 432

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Có 2 loại trứng tham gia giảm phân tạo thành

Có 3 quả trứng tham gia vào việc giảm phần cơ thể mục tiêu ẩn:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque tại purus laoreet.

Tạo một tài khoản

Nó có 5 tế bào sinh dục trưởng thành kiểu 2n = 16 lần phân chia bình thường mà môi trường nội bào cung cấp bao nhiêu NST cá thể để các tế bào đó hoàn thành quá trình nguyên phân? Chỉ cần một câu trả lời

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>