Chọn phát biểu sai hệ quy chiếu

Đánh giá của bạn post

Chọn sai cụm từ

A. Hệ quy chiếu dùng để xác định vị trí của vật điểm.

Hệ quy chiếu bao gồm hệ tọa độ gắn với vật làm mốc và đồng hồ thời gian.

C – chuyển động và nghỉ ngơi là tuyệt đối.

d- Gốc thời gian là thời điểm t = 0.

Hướng dẫn

Lựa chọn câu trả lời:

Sự chuyển động và thoải mái là tuyệt đối.

Chon phat bieu sai he quy chieu. Webp

Câu 1: Chọn câu phát biểu không đúng a. Chuyển động là tương đối, nhưng không đổi b. Khung tham chiếu được sử dụng để định vị một đối tượng bitmap c. Đường chuyển động của vật là tương đối.

D- Hệ quy chiếu bao gồm một hệ tọa độ được liên kết với một số liệu và một bộ đếm thời gian

một

1663923248 120 chon phat bieu sai he quy chieu. Webp

Câu 1: Chọn câu phát biểu không đúng a. Chuyển động là tương đối, nhưng không đổi b. Khung tham chiếu được sử dụng để định vị một đối tượng bitmap c. Đường chuyển động của vật là tương đối.

D- Hệ quy chiếu bao gồm một hệ tọa độ được liên kết với một số liệu và một bộ đếm thời gian

dễ

Tương tác:
Fung VI

Chọn sai cụm từ

A. Hệ quy chiếu dùng để xác định vị trí của vật điểm.

Hệ quy chiếu bao gồm hệ tọa độ gắn với vật làm mốc và đồng hồ thời gian.

C – chuyển động và nghỉ ngơi là tuyệt đối.

d- Gốc thời gian là thời điểm t = 0.

4. Chọn câu đúng về sức mạnh.

TL: Một vật chỉ chuyển động thẳng đều khi không có lực nào tác dụng lên nó. b- Cơ thể bị cô lập không bị làm sao phải ở trạng thái nghỉ ngơi. Một cơ thể hoạt động trên một hệ thống cân bằng của các lực sẽ duy trì tốc độ của nó. Dừng tác dụng lực lên một vật, vật đó sẽ chuyển động chậm dần rồi dừng lại.5 Chọn phát biểu đúng về lực. một. Lực quyết định sự duy trì chuyển động. Nếu lực dừng lại, cơ thể sẽ ngừng chuyển động ngay lập tức. c- Lực là nguyên nhân làm thay đổi trạng thái chuyển động của vật. Một vật chỉ chuyển động thẳng đều khi mọi lực tác dụng lên vật đó dừng lại. 7. Chọn phát biểu không đúng về thành phần và phân tích các lực. Hợp lực thay thế đồng thời nhiều lực tác dụng lên một vật và cho cùng một tác dụng. B. Tổng hợp một hệ thống các lực tác dụng đồng thời lên một vật cho ta một lực thuần duy nhất cho dù chúng ta sử dụng quy tắc đa giác lực hay sử dụng chuỗi hình bình hành trong dãy. Tổng hợp lực ngược lại với phân tích lực. Lực tác dụng chỉ có thể bị phân hủy thành một cặp lực thành phần vuông góc với nhau. Hệ lực cân bằng tác dụng lên vật có cùng vận tốc. b- Một vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng biến đổi đều nếu nó được tác dụng bởi một hệ cân bằng của các lực. Hai lực vuông góc với nhau luôn gây ra cho hai vật tác dụng, luôn duy trì trạng thái chuyển động. d- Khi cơ thể không phải làm việc khác, cơ thể phải được nghỉ ngơi. Khi một vật chuyển động với gia tốc thì hệ thống lực tác dụng lên nó không cân bằng. b- Hệ hợp lực cân bằng tác dụng lên vật chuyển động với vectơ vận tốc không đổi. Một đối tượng mà không có đối tượng nào khác đang tác động sẽ ở trạng thái nghỉ. Một vật có thể chuyển động thẳng đều khi chịu tác dụng của một hệ lực không cân bằng. Chọn câu sai về quán tính. A. Quán tính là một tính chất của tất cả các vật có xu hướng chống lại sự thay đổi của vận tốc. Nếu không có lực tác dụng, cơ thể ở trạng thái nghỉ sẽ vẫn ở trạng thái nghỉ. c- Nếu chịu tác dụng của hệ lực không cân bằng thì gia tốc của vật không thay đổi. Nếu vật được tác dụng bởi một hệ lực cân bằng thì vận tốc của vật không thay đổi. Hệ quy chiếu nối với mặt đất luôn là hệ quy chiếu quán tính. B. Hệ quy chiếu có gốc liên kết với Mặt trời, và các trục đối với Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương là hệ quy chiếu quán tính. c- Khi cho Trái đất tự quay trên trục của nó thì hệ quy chiếu gắn với Trái đất không bị quán tính. D. Tại mọi điểm trên bề mặt Trái Đất, phương của đường siêu thăng luôn đi qua tâm Trái Đất. Trong ô tô đang di chuyển, mọi người đều bò và đẩy về phía trước theo hướng của ô tô. Kiểm tra tốc độ và khả năng tăng tốc của xe tại thời điểm đó. Diễn giải quán tính 13. Trong ô tô đang chuyển động, mọi người đều bò và lao về phía bên trái. Kiểm tra chuyển động, tốc độ và gia tốc của xe. Giải thích quán tính. 14. Tìm tích của hai lực căn bậc hai đồng thời là 5N và 53N. Vẽ một tam giác lực và các góc của nó. 15. Xác định các lực mà trọng lượng P tác dụng lên các cầu thang AB và AC làm giá đỡ. Có thể thay băng dính nào bằng xích căng?

Xem thêm  Có nên vứt quần áo cũ xuống sống

Câu trả lời là

A – Sai vì: một cơ thể có thể ở trạng thái nghỉ đối với cơ thể này, nhưng ở trạng thái chuyển động đối với cơ thể khác, hay nói cách khác, chuyển động và nghỉ ngơi là tương đối.

b, c, d – đúng

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

một.

Hệ quy chiếu được sử dụng để xác định vị trí của điểm.

B.

Hệ quy chiếu bao gồm các trục tọa độ gắn với quy chiếu và đồng hồ thời gian.

c.

Sự chuyển động và thoải mái là tuyệt đối.

Tiến sĩ ..

Gốc thời gian là thời điểm t = 0.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>