Cho tam giác ABC gọi MN lần lượt la trung điểm của AB và AC Chứng minh MN // BC

Đánh giá của bạn post

Một câu hỏi:

Hãy △ ABC. MN lần lượt là trung điểm của AB và AC. Trên tia đối với tia NM lấy điểm I sao cho NI = NM. (nhớ vẽ hình nữa)

a) CM: △ AIN = △ CNM.

b) CM: MC = AI VÀ MC // AI.

c) CM: MN // BC và MN = 12 “>Đầu tiên2thứ mười haiB.C.E.

d) Tại E ∈ AI, F ∈ MC: AE = CF. CM: thẳng hàng E, N, M.

giúp tôi 🙁

Trong tam giác ABC, giả sử M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC.
Chứng minh MN // BC.
Tứ giác MNCB có phải là hình thang không? tại sao?
C trên tia đối với tia NM xác định điểm E sao cho
NE = NM Chứng minh rằng: AE // MC và AE = MC

3

khách thăm quan

Vui lòng nhập câu hỏi của bạn ở đây

Đây là một số câu hỏi có thể liên quan đến câu hỏi bạn đã đăng. Có thể có câu trả lời bạn cần!

Cho tam giác ABC. Giả sử M, N lần lượt là trung điểm của chân AB và AC. Chứng minh: MN song song BC; MN = BC / 2

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Kinh tế thị trường xuất hiện khi nào
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>