Cho tam giác abc có 0 bac=120 ab cm 5 ac cm 6 độ dài bc là

Đánh giá của bạn post

Bài 3: Tam giác ABC vuông cân tại A và đường phân giác BD. Vẽ AE vuông góc với BD, AE cắt BC tại K.

a) Chứng minh tam giác ABK cân tại B

b) Chứng minh DK vuông góc BC

c) Vẽ AH vuông góc với BC. Chứng minh rằng AK là tia phân giác của góc HAC.

d) Gọi là giao điểm của AH và BD. Chứng minh IK // AC

Bài tập 4: Giả sử ABC là tam giác có góc A = 60 °, AB

a) So sánh góc ABC và góc ACB. Tính góc ABH.

b) Vẽ AD là tia phân giác của góc A (D thuộc BC), vẽ BI vuông góc với AD tại I. Chứng minh tam giác AIB = tam giác BHA

c) Tia BI cắt dòng điện xoay chiều tại điểm E. Chứng minh tam giác ABE đều

Bài 5: Tam giác ABC vuông cân tại A, tia phân giác BD. Vẽ AE vuông góc với BD, AE cắt BC tại K.

a) Tìm ra AC = 8 cm, AB = 6 cm. Tính BC?

b) Tam giác ABK là gì?

c) Chứng minh DK vuông góc BC

d) Vẽ AH vuông góc với BC. Chứng minh rằng Ak là tia phân giác của góc HAC.

Bài tập 6: Giả sử ABC là tam giác có AB = 3 cm, AC = 4 cm, BC = 5 cm

a) Tam giác ABC là dạng gì?

b) Vẽ BD là tia phân giác của góc B. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho AB = AE. Chứng minh AD = DE

c) Chứng minh AE vuông góc với BD

d) Kéo dài của BA cắt ED tại F. Chứng minh AE // FC

Bài tập 7: Cho ABC là tam giác cân tại A. Vẽ AH vuông góc với BC tại H.

a) Chứng minh rằng tam giác ABH = tam giác ACH

b) Vẽ trung tuyến BM. Giả sử G là giao điểm của AH và BM. Chứng minh rằng G là trọng tâm của tam giác ABC

c) Cho AB = 30 cm, BH = 18 cm, tính AH, AG

d) Từ H vẽ HD // với AC (D thuộc AB) Chứng minh ba điểm C, G, D trùng nhau.

Bài tập 8: Giả sử ABC là tam giác vuông cân tại điểm A. Biết AB = 3 cm, AC = 4 cm

a) Tính BC

b) Giả sử M là trung điểm của BC. Kẻ BH vuông góc với AM tại H, CK vuông góc với AM tại K. Chứng minh tam giác BHM = tam giác CKM

c) Vẽ HI vuông góc với BC tại I. So sánh HI và MK

d) So sánh BH + BK với BC

Xem thêm  Giải bài tập Toán Hình 12 Bài 2: mặt cầu

Áp dụng định luật cosin trong tam giác có:

BC2 = AB2 + AC2−2 AB.AC.cosA = 42 + 62−2.4.4.6.cos120 °

= 42 + 62−2.4,6. 12 = 76⇒BC = 76 = 219.

Chọn B.


Trang 2

có: a2 = b2 + c2 – bc nên b2 + c2 – a2 = bc

Áp dụng định lý côsin của tam giác, ta có:

cosA = b2 + c2 – a22.bc = bc2bc = 12⇒A ^ = 60 °

Chọn kích thước

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Giả sử ABC là tam giác trong đó góc B bằng 120 độ BC = 12 cm, AB = 6 cm. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D. Tính độ dài đường phân giác BD

Câu hỏi liên quan

Giả sử ΔABC có AD là tia phân giác của góc BAC ^ (D ∈ BC) sao cho DB = 2 cm, AB = 3 cm, AC = 4 cm. Tính độ dài cạnh DC.

Suy ra tam giác đều ABE ⇒ AB = BE = EA = 6 [cm] [1]

Khi đó: CE = BC + BE = 12 + 6 = 18 [cm]

Tam giác ACE chứa AE // BD nên ta được:

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Tam giác ABC có A = 105 độb = 45 độ, BC = 4 cm. Tính độ dài các cạnh AB và AC.

Xem câu trả lời ” 05/02/2020 10464

Tam giác ABC có A = 20 độ, b = 30 độ, AB = 60 cm. Đường vuông góc kẻ từ C đến AB cắt AB tại P. Tìm: CP

Xem câu trả lời ” 05/02/2020 4.457

Giả sử ABC là tam giác vuông cân tại A, góc C = 30 độBC = 10 cm. Tài khoản AB, AC

Xem câu trả lời ” 05/02/2020 3.982

Giả sử ABC là tam giác vuông cân tại A, AB = 6 cm, AC = 8 cm. Tính BC, góc B, góc C

Xem câu trả lời ” 05/02/2020 3887

Giả sử ABC là tam giác vuông cân tại A, AB = 6 cm, AC = 8 cm. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Tính BD và CD

Xem câu trả lời ” 05/02/2020 2.978

Cho hình vuông ABCD có cạnh 2a. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của BC và CD. Tính cosin[MAN].

Xem câu trả lời ” 05/02/2020 2.470

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque tại purus laoreet.

Tạo một tài khoản


khách thăm quan

Vui lòng nhập câu hỏi của bạn ở đây

Đây là một số câu hỏi có thể liên quan đến câu hỏi bạn đã đăng. Có thể có câu trả lời bạn cần!

Giả sử ABC là tam giác có góc A = 120 độ, AB = 4 cm, A = 6 cm. Tính độ dài đường trung tuyến AM

Xem thêm  Cách hàn jack DC

Giả sử ABC là tam giác trong đó góc B bằng 120 độ BC = 12 cm, AB = 6 cm. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D. Tính độ dài đường phân giác BD

Giả sử ABC là tam giác trong đó góc B bằng 120 độ BC = 12 cm, AB = 6 cm. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D. Giả sử M là trung điểm của BC. Chứng minh AM BD

Bài 1c]Giả sử ABC là tam giác cân tại A, phân giác BD. Tìm góc BAC = 120 độ. Tính các cạnh của tam giác

Bài tập 2: Giả sử ABC là tam giác cân tại A, BC = 8 cm, tia phân giác của góc B cắt đường cao AH tại K, AK / AH = 3/5.

a]Tính độ dài AB [câu này tớ làm đc rồi]

b]Đường vuông góc với BK tại B cắt AH tại E. Tính EH [còn mỗi câu này thôi]

Bài tập 3: Giả sử ABC là tam giác cân, sao cho BA = BC = a, AC = b. Tia phân giác của góc A cắt BC tại M và tia phân giác của góc C cắt với BA tại N

a]cm: MN // AC

b]Tính MN theo a, b

Bài tập 4: Cho ABC thành tam giác cân tại A, phân giác BD, BC = 10 cm, AB = 15 cm

a]Tính AD, DC

b]Tia phân giác của góc ngoài B của tam giác ABC cắt đường thẳng AC tại D ‘. Tính D’C

Bài tập 5: Giả sử ABC là tam giác có AB = 5 cm, AC = 6 cm, BC = 7 cm. Giả sử G là trọng tâm của tam giác ABC, O là giao điểm của các đường phân giác BD, AE

a]Tính độ dài đoạn thẳng AD

b]cm: OG // AC

HD: a]AD = 2,5 cm b]OG // DM => OG // AC

Bài 6: Cho ABC là tam giác. Gọi là trung điểm của cạnh BC. Tia phân giác góc AIB cắt cạnh AB tại M. Tia phân giác góc AIC cắt cạnh AC tại N

a]CMR: MN // BC

b]Gọi giao điểm của DE và AM là O. CM: OM = ON

c]Tam giác ABC phải có điều kiện gì để MN = AI

d]Tam giác ABC phải thoả mãn điều kiện gì để MN vuông góc với AI

Các video liên quan

luôn luôn ghi nhớ để cảm ơnGiọng nói 5 *
Nếu câu trả lời là hữu ích, xin vui lòng!

Dinhdoannam rất mong nhận được phản hồi từ bạn. viết phản hồi

Cho tam giac abc co 0 bac120 ab cm 5 ac cm 6 do dai bc la

Xem lời giải SGK toán 10 – tại đây

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>