Cho hình tam giác abc trên bc lấy điểm d sao cho bd = 1/3

Đánh giá của bạn post

Nối K với C.

Vì BD = 1 / 3BC và BD + DC = BC nên DC = 2 x BD.

AK = 1 / 3AD và AK + KD = AD nên KD = 2 x AK.

S (KDC) = 2 x S (BKD) vì có đáy DC = 2 x BD và cùng đường cao kẻ thấp từ K.

Diện tích hình tam giác CKD là: 12,3 x 2 = 24,6 cm2 ()

S (ĐKC) = 2 XS (AKC) vì hạ thấp KD = 2 x AK và cùng độ cao hạ xuống từ C.

Diện tích tam giác AKC: 24,6: 2 = 12,3 (cm2)

S (BDK) = 2 x S (BAK) vì có đáy DK = 2 x AK và cùng chiều cao kẻ từ B.

Diện tích tam giác BAK là: 12,3: 2 = 6,15 ($ 2 cm)

Diện tích tam giác ABC: 12,3 + 24,6 + 12,3 + 6,15 = 55.35 ($ cm ^ {2} $)

Đáp số: 55,35 $ cm ^ {2} $

làm ơn trả lời tốt nhất

Cho hinh tam giac abc tren bc lay diem d. Webp
Cho hinh tam giac abc tren bc lay diem d sao cho bd 13 ahr0chm6ly9ob2lkyxayndcuy29tl3n0yxrpyy9pbwcvawnvbi1yb3rhdguucg5n

Cho ABC là một tam giác. Trên BC lấy điểm D sao cho BD = 1/3 BC. Nối A với D. Trên AD lấy điểm K sao cho AK = 1/3 AD. Tính diện tích tam giác ABC cho biết diện tích tam giác BDK = 12,3 cm vuông

Mình đang cần gấp, có gì nhanh sẽ chọn lọc và vẽ thêm

Cho ABC là một tam giác. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = 1/3 BC. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE = 3/4 AC. Nối D với E. Trên cạnh DE lấy điểm G sao cho G là trung điểm của DE. Giả sử diện tích tam giác AGE là 12 cm2 Tính diện tích tam giác ABC

Cho ABC là một tam giác. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD → = 13BC →. Ta có vectơ AD → bằng:

một.

23AB → + 13AC →

B.

13AB → + 23AC →

c.

AB → + 23AC →

Tiến sĩ ..

53AB → -13AC →

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời:một

câu trả lời:

có:
AD → = AB → + BD → = AB → + 13BC → = AB → + 13AC → -AB → = 23AB → + 13AC →

bạn có muốn?

Xem thêm các bài kiểm tra

xem thêm

Có liên quan

Một số câu hỏi khác mà bạn có thể quan tâm.

  • Ngoài việc cung cấp nguồn gỗ quý, rừng còn không ảnh hưởng đến môi trường sống của con người.

  • Đối với chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt, Luật Bảo vệ môi trường quy định:

  • Bảo vệ động vật hoang dã cần ngăn chặn bất kỳ điều nào sau đây.

  • Bảo tồn động vật hoang dã là:

  • Tài nguyên nào sau đây là tài nguyên tái tạo?

  • Để đạt được sự hợp tác giữa các quốc gia trong các lĩnh vực sau đây, cần phải:

  • Bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về:

  • Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả đối với việc làm nào sau đây?

  • Việc phòng, chống tệ nạn xã hội được quy định tại một trong các điều luật sau đây:

  • ở đâu không Nội dung quy định của pháp luật về phát triển bền vững xã hội?

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Nhà thuốc y học cổ truyền Thanh Xuân
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>