Cho hình chóp s abcd đáy là hình thoi cạnh a bad=60

Đánh giá của bạn post

Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi có cạnh bằng 1, \ (BAD = {60 ^ 0}, \) (SCD) và (SAD) vuông góc với (ABCD), SC là hình với một góc (ABCD) 450 Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.

một.

B.

c.

Tiến sĩ ..

04/08/2021 4.935

Cho hinh chop s abcd day la hinh thoi canh a bad60
Cho hinh chop s abcd day la hinh thoi canh a bad60 ahr0chm6ly9oyw1jag9plnzul3n0b3jhz2uvdxbsb2fkcy9pbwfnzxmvni9jyxb0dxjllte2mjgwnjgymjeucg5n

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Giả sử hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = a, BC = a3. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt đáy là trung điểm H của cạnh AC. Biết SB = a2. Tính khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng (SAB)?

Xem câu trả lời ” 04/08/2021 4.030

Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC); Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) là 60 độ. Giả sử M là trung điểm của cạnh AB. Tính khoảng cách d từ B đến mặt phẳng (SMC).

Xem câu trả lời ” 04/08/2021 3.542

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Tam giác SAB đều và nằm vuông góc với mặt đáy. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AD. Tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (SCN) theo a.

Xem câu trả lời ” 04/08/2021 2,824

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 1. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy (ABCD). Tính khoảng cách d từ A đến (SCD).

Xem câu trả lời ” 04/08/2021 2,557

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông có cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy, SB hợp với đáy một góc 60o. Tính khoảng cách d từ điểm D đến mặt phẳng (SBC).

Xem câu trả lời ” 04/08/2021 2.435

Giả sử hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông có tâm O và cạnh a. Cạnh bên SA = a2 vuông góc với mặt đáy (ABCD). Tính khoảng cách d từ điểm B đến SCD.

Xem câu trả lời ” 08/03/2021 2.406

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD có tâm O, cạnh A. Cạnh bên SA = a152 và vuông góc với mặt đáy (ABCD). Tính khoảng cách d từ O đến mặt phẳng (SBC).

Xem câu trả lời ” 04/08/2021 2.298

Giả sử hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B, AD = a, AB = 2a, BC = 3a, SA = 2a, H là trung điểm của cạnh AB, SH là đường cao của hình chóp S.ABCD. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD).

Xem thêm  Trong hiện tượng sóng dừng tại điểm bụng sóng tới và sóng phản xạ

Xem câu trả lời ” 04/08/2021 2.024

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, các cạnh bên bằng nhau và bằng 2a. Tính khoảng cách d từ A đến mặt phẳng (SCD)

Xem câu trả lời ” 04/08/2021 1.988

Giả sử hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB = a, AC = a3. Tam giác SBC đều và nằm trong mặt phẳng bên phải đáy. Tính khoảng cách d từ B đến mặt phẳng (SAC).

Xem câu trả lời ” 04/08/2021 1.761

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh bên bằng a và góc giữa mặt bên và mặt đáy 60 độ. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Tính khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SAB).

Xem câu trả lời ” 04/08/2021 1.493

Nếu hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông thì SB2 = SC3 = a. Cạnh bên SA vuông góc với (ABCD) và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) là:

Xem câu trả lời ” 08/03/2021 833

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Cạnh bên SA = a3 và vuông góc với mặt đáy (ABC). Tính khoảng cách d từ A đến mặt phẳng (SBC).

Xem câu trả lời ” 04/08/2021 181

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D có cạnh A. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (A’BC).

Xem câu trả lời ” 04/08/2021 99

18/06/2021 2.898

Cho hinh chop s abcd day la hinh thoi canh a bad60
Cho hinh chop s abcd day la hinh thoi canh a bad60

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Bảng thông báo có hình bầu dục với bốn đầu A1, A2, B1, B2 như hình bên dưới. Biết rằng chi phí sơn phần bóng mờ là 200.000 đồng / m2 và phần còn lại là 100.000 đồng / m2. Giá trị nào sau đây gần nhất với số tiền phải sơn theo phương pháp trên, cho rằng A1A2 = 8m, B1B2 = 6m, và tứ giác MNPQ là hình chữ nhật có MQ = 3m?

Cho hinh chop s abcd day la hinh thoi canh a bad60

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.988

Với a và b là hai số thực dương tùy ý, logab2 bằng

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.732

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Cho hinh chop s abcd day la hinh thoi canh a bad60

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.521

Hàm f (x) = log2x2-2x có đạo hàm là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.317

Diện tích phần hình phẳng có đường chéo trong hình bên được tính theo công thức nào sau đây?

Xem thêm  Học Trung cấp Dược bạn đêm TPHCM

Cho hinh chop s abcd day la hinh thoi canh a bad60

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.301

Thể tích của khối lập phương cạnh 2a là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 334

Họ các nguyên hàm của hàm f (x) = 4x (1 + lnx) là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 278

Kí hiệu z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2-3z + 5 = 0 giá trị của z1 + z2 bằng

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 249

Coi các số phức z là z + 2iz¯ + 2 là một số thuần ảo. Nếu tập hợp tất cả các điểm được biểu diễn bởi z là một đường tròn thì tọa độ tâm của đường tròn này

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 239

Giả sử ∫01xx + 22dx = a + bln2 + cln3 trong đó a, b, c là các số hữu tỉ. Giá trị của 3 a + b + c là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 230

Anh A vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 1% / tháng. Anh ta muốn trả nợ ngân hàng theo cách sau: đúng một tháng sau ngày cho vay, anh ta bắt đầu trả nợ; Hai lần trả liên tiếp liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền trả nợ trong mỗi tháng là như nhau và ông A trả nợ sau đúng 5 năm kể từ ngày vay. Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Số tiền anh ta cần trả cho ngân hàng gần nhất mỗi tháng là giá trị nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 226

Cho lăng trụ ABCA’B’C ‘có hoành độ bằng 1. Giả sử M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn AA’ và BB ‘. Đường thẳng CM cắt đường thẳng C’A ‘tại P, đường thẳng CN cắt đường thẳng C’B’ tại Q. Độ lớn của khối đa diện lồi A’.MPB’NQ là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 215

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D ‘là góc giữa hai mặt phẳng (A’B’CD) và (ABC’D’)

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 179

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình log37-3x = 2-x là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 174

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + y + z-3 = 0 và đường thẳng d: x1 = y + 12 = z-2-1 Hình chiếu vuông góc của d lên (P) có phương trình là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 170

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>