Cho hình chóp s abcd a là trung điểm sa

Đánh giá của bạn post

18/06/2021 1.681

Cho hinh chop s abcd a la trung diem sa

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Cho tứ diện SABC có các cạnh SA, SB và SC đôi một vuông góc với nhau. Tìm hiểu về SA = 3a, SB = 4a, SC = 5a. Tính theo thể tích V của khối tứ diện SABC

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.380

Cho lăng trụ tam giác ABCA’B’C ‘. Đặt AA ‘→ = a⇀, AB → = b →, AC → = c →. Hãy lập điểm trong CC ‘sao cho C’I → = 13C’C →, điểm G thỏa mãn GB → + GA’ → + GB ‘→ + GC’ → = 0 →. Biểu diễn vectơ IG → Qua các vectơ a →, b →, c →. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.347

Giả sử S là tập các giá trị dương của tham số m sao cho hàm số y = x3-3mx2 + 27x + 3m-2 có cực đại tại x1, x2 thỏa mãn x1-x2≤5. Biết S = (a; b]Tính ab-a

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.241

Trong mặt phẳng Oxy của tam giác ABC có A (2; 1), B (-1; 2), C (3; 0). Tứ giác ABCE là hình bình hành khi tọa độ E là cặp số nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1,095

Giả sử hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại B. AB = BC = a, AD = 2a. Cho SA vuông góc với mặt đáy (ABCD) và SA = a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và CD. Tính sin của góc giữa đường thẳng MN và mặt phẳng (SAC)

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 914

Giá trị của m để phương trình (m-2) x2-2mx + m + 3 = 0 có hai nghiệm dương phân biệt là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 884

Cho hình chóp S.ABC có SA = 1, SB = 2, SC = 3 và ASB ^ = 60o,BSC ^ = 120 °, CSA ^ = 90 °. Tính thể tích của khối chóp đều S.ABC

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 700

Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình cos2x-tan2x = cos2x-cos3x-1cos2x trong phần 1.70

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 547

Hàm số nào sau đây có cực tiểu tại điểm x = 0.

Xem thêm  Cách truy cập máy cùng mạng lan

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 528

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 469

Trong hệ tọa độ Oxy của tam giác ABC, phương trình của đường thẳng BC là: x + 7y-13 = 0. Chân đường cao kẻ từ B, C là E (2; 5), F (0; 4 ), tương ứng. Tọa độ của đỉnh a được biết là a (a; b). sau đó

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 379

Cho đường thẳng d: 2x-y + 1 = 0. Để phép tịnh tiến theo v → biến đường thẳng d thành chính nó thì v → phải là vectơ nào sau đây:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 308

Tìm tất cả các giá trị thực của hệ số 731 để phương trình 3x-1 + mx + 1 = 2×2-14 có hai nghiệm thực phân biệt

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 283

cho đôi Liên Hiệp Quốc Gong Boy Q và u 1> 0. Các điều kiện q tăng gấp đôi Liên Hiệp Quốc Nó có ba số hạng liên tiếp là độ dài ba cạnh của tam giác

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 232

Tập giá trị của m để hàm số y = 3×4-4×3-12×2 + m-1 có T điểm cực đại là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 215

a) Chứng minh rằng B1, C1 và D1 lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, SC và SD

có:

Cho hinh chop s abcd a la trung diem sa

⇒A1B1 là trung bình của tam giác SAB.

⇒ B1 là trung điểm của SB (đpcm)

* Chứng minh tương tự ta cũng nhận được:

• C1 là trung điểm của SC.

• D1 là trung điểm của SD.

b) chứng minh B1B2 = B2B, C1C2 = C2C, D1D2 = D2D.

Cho hinh chop s abcd a la trung diem sa

⇒A2B2 là đường trung bình của hình thang A1B1BA

⇒ B2 là trung điểm của B1B

⇒ B1B2 = B2B (đpcm)

* Chứng minh tương tự ta cũng nhận được:

• C2 là trung điểm C1C2 C1C2 = C2C

• D2 là trung điểm của D1D2 ⇒ D1D2 = D2D.

c) Hình chóp cụt đều có đáy là tứ giác ABCD là: A1B1C1D1.ABCD và A2B2C2D2.ABCD

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Nhìn vào hình lăng trụ tam giác ABCA’B’C ‘. Giả sử M và M ‘lần lượt là trung điểm giữa các cạnh BC và B’C’.

Xem thêm  5 mét vuông 7 de xi mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông

a) Chứng minh AM song song với A’M.

b) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (A’B’C ‘) với đường thẳng A’M.

c) Tìm giao điểm d giữa các hoành độ (AB’C ‘) và (BA’C’).

d) Tìm giao điểm G của đường thẳng d với mp (AMA ‘). Chứng minh rằng G là trọng tâm của tam giác AB’C ‘.

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 4 năm 2020 8822

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D ‘.

a) Chứng minh rằng hai mặt phẳng (BDA ‘) và (B’D’C) song song.

b) Chứng minh rằng một đường chéo AC đi qua trọng tâm GĐầu tiên và gỗ2 lần lượt từ các tam giác BDA ‘và B’D’C.

c) bằng chứng bằng gỗĐầu tiên và gỗ2 Chia AC thành ba phần bằng nhau.

d) Cho tâm O và tâm I của các hình bình hành ABCD và AA’C’C. Đánh dấu mặt cắt ngang máy bay (A’IO) bằng ô đã đánh dấu.

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 4 năm 2020 7.123

Cho hai mặt phẳng song song α và. Đường thẳng d có vị trí α (h.2.47). Mẫu số chung giữa d và là gì?

Cho hinh chop s abcd a la trung diem sa

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 4 năm 2020 2.520

Cho tứ diện đều SABC. Dựng mặt phẳng (α) qua trung điểm I của đoạn SA và song song với mặt phẳng (ABC).

Cho hinh chop s abcd a la trung diem sa

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 4 năm 2020 2.479

Trong mặt phẳng α của hình bình hành ABCD. Qua a, b, c, d kẻ bốn đường thẳng a, b, c, d lần lượt song song với nhau và không nằm trên (α). Theo a, b, c lần lượt lấy ngẫu nhiên ba điểm A ‘, B’ và C ‘.

a) Xác định giao điểm D ‘của đường thẳng D với mặt phẳng (A’B’C’).

b) Chứng minh A’B’C’D ‘là hình bình hành.

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 4 năm 2020 2300

Phát biểu định lý Taylor trong hình học phẳng.

Xem câu trả lời ” Ngày 7 tháng 4 năm 2020 573

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>