Cho đường tròn (O) có bán kính R 10 cm khoảng cách từ tâm đến dây AB là 8 cm Tính độ dài dây AB

Đánh giá của bạn post

Cho đường tròn ((O; 8, cm)). Các sợi dây song song (AB) và (CD) có độ dài lần lượt là (14 cm) và (10 cm). Tính khoảng cách giữa hai sợi dây.

Câu 62329 để điều trị

Cho một đường tròn \ (\ left ({x; 8 \, cm} \ right). \) Các chuỗi song song \ (AB \) và \ (CD \) có độ dài lần lượt là \ (14 cm \) và \. (10 \, cm \) Tính khoảng cách giữa hai dây.

Câu trả lời chính xác: Tiến sĩ

phương pháp giải quyết

Sử dụng mối quan hệ giữa dây và đường kính: “đường kính vuông góc với dây đi qua trung điểm của nó” để áp dụng Định lý Pitago cho một tam giác vuông.

Đường kính và dây của mạch – xem chi tiết

Cho đường tròn (O) có bán kính R = 5 cm. Khoảng cách từ tâm đến sợi dây AB là 3 cm. Tính độ dài đoạn dây AB.

Câu 8674 Hiểu biết

Cho đường tròn \ (O \) bán kính R = 5 \ cm. Khoảng cách từ tâm đến sợi dây AB là 3 cm. Tính độ dài của chuỗi văn bản $ AB $.

Câu trả lời chính xác: B

phương pháp giải quyết

Sử dụng kiến ​​thức “Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với cạnh huyền đi qua trung điểm của đoạn dây đó”, rồi vận dụng Định lý Pitago để vào tam giác vuông thích hợp.

Đường kính và dây của mạch – xem chi tiết

Kẻ OHAB tại H suy ra H là trung điểm của AB. Bộ tam giác vuông cân OHB tại H với OH = 2,5 cm; OB = 6,5 cm. Theo định lý Pitago ta có: HB = OB2 – OH2 = 6,52−2,52 = 6 và H là trung điểm của AB nên AB = 2HB = 12 cm Vậy AB = 12 cm Đáp án cần chọn là: D

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Anh là badboy trong bộ váy ngắn
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>