Cho a b là các số thực dương và m n là hai số thực tùy ý đẳng thức nào sau đây là sai

Đánh giá của bạn post

Ngày 17 tháng 9 năm 2021 735

B. xm3 = xm3

Câu trả lời chính xác

Chọn B bằng cách áp dụng tính chất của các lực, ta có các đáp án A, C và D. Đúng nên đáp án (B) sai

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và SA = a2. Gọi H, K, L lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB, SC, SD. Xét hình nón (N) có đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác HKL và đỉnh của nó nằm trong mặt phẳng (ABCD). Tính thể tích của khối nón (N).

Xem câu trả lời ” Ngày 17 tháng 9 năm 2021 2.114

Giả sử a, b, c là các số thực dương khác 1 sao cho logab = 6, logcb = 3. Khi đó logac bằng

Xem câu trả lời ” Ngày 17 tháng 9 năm 2021 1.272

Tính limx → x2−2x + 3 – x2x – 1

Xem câu trả lời ” Ngày 17 tháng 9 năm 2021 1.271

Gọi α là góc giữa hai vectơ u → và v → trong không gian. Cụm từ nào đúng?

Xem câu trả lời ” Ngày 17 tháng 9 năm 2021 1.201

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh AB = a và SA = 2a. Tiếp tuyến của góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABCD).

Xem câu trả lời ” Ngày 17 tháng 9 năm 2021 1.185

Cho cấp số cộng có u1 = 3; u5 = 19. Hiệu của cấp số cộng un bằng

Xem câu trả lời ” Ngày 17 tháng 9 năm 2021 1.046

Số nghiệm của phương trình lnx + 1 + lnx + 3 = ln9 – x là

Xem thêm  Tác nhân gây ô nhiễm thực phẩm ở trường mầm non

Xem câu trả lời ” Ngày 17 tháng 9 năm 2021 1,014

Trong lớp có 25 nam và 10 nữ. Số cách chọn 3 học sinh có nhiều nhất một nữ là:

Xem câu trả lời ” Ngày 17 tháng 9 năm 2021 783

Một quả bóng có đường kính 4 cm có diện tích là

Xem câu trả lời ” Ngày 17 tháng 9 năm 2021 690

Giả sử f (x) là hàm bậc hai và có bảng phân biệt như hình sau:

Cho a b la cac so thuc duong va m n la hai so thuc tuy y dang thuc nao sau day la sai ahr0chm6ly9oyw1jag9plnzul3n0b3jhz2uvdxbsb2fkcy9pbwfnzxmvmy9jyxb0dxjllte2mze4nzi5nzkucg5n

Có bao nhiêu tiệm cận đứng trong đồ thị của hàm số gx = x2−2f2x + 3fx – 4?

Xem câu trả lời ” Ngày 17 tháng 9 năm 2021 655

Biết hàm số y = 4sinx – 3cosx + 2 có giá trị lớn nhất là M bằng giá trị nhỏ nhất của m. tổng m + m

Xem câu trả lời ” Ngày 17 tháng 9 năm 2021 531

Đồ thị trong hình sau là đồ thị của hàm số nào?

Cho a b la cac so thuc duong va m n la hai so thuc tuy y dang thuc nao sau day la sai ahr0chm6ly9oyw1jag9plnzul3n0b3jhz2uvdxbsb2fkcy9pbwfnzxmvmy9jyxb0dxjllte2mze4njkzntiucg5n

Xem câu trả lời ” Ngày 17 tháng 9 năm 2021 487

Đạo hàm của hàm số y = 2×2 + 3x là

Xem câu trả lời ” Ngày 17 tháng 9 năm 2021 424

Tập nghiệm của S để bất phương trình log2x – 1 <3 là

Xem câu trả lời ” Ngày 17 tháng 9 năm 2021 381

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABCA’B’C ‘có đáy là 2a và góc giữa hai đường thẳng AB’ và BC ‘là 60o. Tìm tập thứ năm cho bài đăng này

Xem câu trả lời ” Ngày 17 tháng 9 năm 2021 313

Ngày 30 tháng 12 năm 2021 179

B. xm.xn = xym + n

Câu trả lời chính xác

Cho a b la cac so thuc duong va m n la hai so thuc tuy y dang thuc nao sau day la sai

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Đơn giản biểu thức: C = a13 + b132ab3: 2 + ab3 + ba3 ta được:

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 195

Cho> 0, hãy chọn câu đúng:

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 192

Nếu a-2-14≤a-2-13 thì câu lệnh là đúng

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 163

Xem thêm  Lệ quyên nếu em được chọn lựa

Cho> 0 chọn câu lệnh sai:

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 142

Chọn kết luận đúng:

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 141

với Đầu tiên<một<B MĐàn bà*1 và sau đó:

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 115

Chọn câu đúng:

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 107

Tìm dạng lũy ​​thừa của biểu thức a5a43 với a> 0

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 106

Cho một MNĐàn bà*a ≥ 0, m, không * Chọn phương trình đúng:

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 104

Cho một số thực dương. Đơn giản hóa biểu thức P = a-221a-2-12 + 1

Xem câu trả lời ” Ngày 31 tháng 12 năm 2021 97

Cho α>βα> πβ. Các kết luận sau đây là đúng?

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 95

Đơn giản biểu thức P = aa21a43: a724, (a> 0) ta nhận được biểu thức có dạng amn trong đó mn là phân số đơn giản nhất MNĐàn bà*m, n N *. Tính giá trị M2+N2m 2 + n 2.

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 94

Đơn giản hóa biểu thức: A = 73.a113a4.a-57 với A> 0 Chúng tôi nhận được kết quả a = am n ở đó MNĐàn bà*m, n N * MNtriệu Nó là phân số đơn giản nhất. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 92

Cho hai số thực dương một B. Đơn giản hóa biểu thức A = a13b + b13aa6 + b6

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 92

Nếu a12> a16 và b2> b3 thì

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 90

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>