Cho 4.8 g một kim loại r hóa trị 2

Đánh giá của bạn post

Cho 4,8 g kim loại R nhóm IIA phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). a) Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra và tính số mol hiđro thu được. b) Xác định tên của khoáng vật R.

c) Tính khối lượng muối khan tạo thành

Câu trả lời là c

Cho kim loại R tiếp xúc.

Cho 48 g mot kim loai r hoa tri 2

= 0,2 (mol)

R + 2HCl → RCl2 + H2

0,2 0,2 (trung tâm mua sắm)

Cho 48 g mot kim loai r hoa tri 2

= 24 (mg)

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Cho 48 g mot kim loai r hoa tri 2

Tính chất vật lý và hóa học của oxy (hóa học – lớp tám)

Cho 48 g mot kim loai r hoa tri 2

một câu trả lời

Viết phương trình hóa học cho phản ứng xảy ra (hóa học – lớp tám)

một câu trả lời

Nội dung nào sau đây được coi là quy tắc? (hóa học – lớp tám)

một câu trả lời

Viết pthh từ dãy phản ứng đã cho (hóa học – lớp tám)

2 câu trả lời

Viết các phản ứng hóa học (hóa học – lớp tám)

một câu trả lời

Tính chất vật lý và hóa học của oxy (hóa học – lớp tám)

một câu trả lời

Viết phương trình hóa học cho phản ứng xảy ra (hóa học – lớp tám)

một câu trả lời

Nội dung nào sau đây được coi là quy tắc? (hóa học – lớp tám)

một câu trả lời

Viết pthh từ dãy phản ứng đã cho (hóa học – lớp tám)

2 câu trả lời

Viết các phản ứng hóa học (hóa học – lớp tám)

một câu trả lời

1. Cho 4,8 gam kim loại hoá trị (II) phản ứng với dung dịch axit clohiđric (dư). Sau pư thu được 19 g muối. xác định kim loại này?

2. Cho 16,8 gam kim loại hóa trị (III) phản ứng với khí clo (dư). Sau PƯ thu được 48,75 g muối. xác định kim loại này?

  • học thuyết
  • Nhiều lựa chọn
  • Câu hỏi và trả lời
  • bài tập sgk

Cho 4,8 g kim loại R nhóm IIA phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được 4,48 lít khí H2.

a) Viết phương trình hóa học cho phản ứng xảy ra

b) Xác định tên của khoáng vật R

c) Tính khối lượng muối khan

Câu hỏi tương tự

Ngày 16 tháng 12 năm 2021 1.861

Đáp án D. nNO = 1,12: 22,4 = 0,05 mol 3R + 8HNO3 → 3R (NO3) 2 + 2NO + 4H2O theo phương trình ta có: nR = 3 / 2nNO = 0,075 mol ⇒ R = 4,8: ​​0,075 = 64 Cu

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Cho 0,04 mol bột sắt vào dung dịch chứa 0,07 mol AgNO.3. Khi phản ứng xong, khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu?

Xem thêm  Bảng giá chuyển phát thường bưu điện

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 12 năm 2021 5836

Đun nóng 16,8 g bột sắt và 6,4 g bột lưu huỳnh (không có không khí) thu được sản phẩm X. Khi cho X phản ứng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra V lit khí (dktc). Phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị V.

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 12 năm 2021 4.638

Đốt cháy 1,08 g một kim loại hoá trị 3 dưới tác dụng của Cl.2 Nó thu được 5,34 g muối clorua của khoáng chất này. Nhận dạng kim loại.

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 12 năm 2021 659

Cho 3,2 g đồng phản ứng với dung dịch HNO.3 Đậm đặc, dư thừa, thể tích NO. Khí2 (dktc) thu được là

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 12 năm 2021 542

Cho các phản ứng sau xảy ra:

(1) AgNO3 + Fe (NO3) → Fe (NO3) 3+ AG

(2) Mn + → MnCl2 + H2

Dãy gồm các ion được sắp xếp ở trạng thái oxi hóa tăng dần là

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 12 năm 2021 436

Cho 1,84 g hỗn hợp sắt-magie vào dung dịch HNO dư.3 Ta thấy có một khí NO thoát ra là 0,04 mol. Xác định số mol sắt và magie trong hỗn hợp

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 12 năm 2021 286

Cho 6,72 lít khí hiđro2 (dktc) đi qua ống đựng 32 g CuO nung nóng thu được chất rắn A. Thể tích dung dịch axit clohiđric 1M đủ để phản ứng hết với A là

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 12 năm 2021 229

Để khử hỗn hợp sắt O và ZnO thành kim loại thì cần 2,24 lít H.2 (dktc). Nếu cho hỗn hợp kim loại thu được phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit clohiđric thì thể tích khí hiđro là2 Nó đã được nhận

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 12 năm 2021 131

Cho 8,85 g hỗn hợp gồm Mg, Cu, Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít H2. (dktc). Chất rắn không phản ứng với axit được rửa sạch và đốt cháy trong oxi thu được 4 gam chất bột màu đen.

Xem thêm  Địa tạng vương bồ tát và mục kiền liên bồ tát

Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 12 năm 2021 95

Chuỗi kim loại làm việc với H.2Oh ở nhiệt độ phòng

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 12 năm 2021 65

Cho 1,12 g bột sắt và 0,24 g bột magie vào cốc đựng 250 mL dung dịch CuSO.4 Khuấy đều cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng, khối lượng kim loại trong bình là 1,88 g. Tính nồng độ mol của CuSO4 trước phản ứng.

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 12 năm 2021 61

Khối lượng của thanh kẽm thay đổi như thế nào sau một thời gian nhúng vào dung dịch:

a) CuCl2

b) Chì (NO3) 2

c) AgNO3

d) NiSO4.

Viết các phương trình hóa học cho các phản ứng xảy ra ở dạng phân tử và dạng ion. Cho rằng tất cả các kim loại được giải phóng đều bám vào một thanh kẽm.

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 12 năm 2021 57

Ngâm một đinh sắt vào 100 ml dung dịch CuCl.2 1M, giả sử toàn bộ đồng bám vào đinh vít bằng sắt. Sau khi phản ứng xong, lấy đinh sắt ra lau khô thì khối lượng đinh sắt tăng lên

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 12 năm 2021 57

Tính thể tích dung dịch HNO.3 Cần ít nhất 1 mol để hấp thụ hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,15 mol sắt và 0,15 mol đồng. Chứng tỏ rằng sản phẩm khử duy nhất là NO.

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 12 năm 2021 52

Ngâm một đinh sắt sạch vào 200 ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ và lau khô thì nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 gam.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng dạng phân tử và phản ứng dạng ion. Nêu vai trò của các chất phản ứng.

b) Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4.

Giả sử rằng đồng được giải phóng được kết nối hoàn toàn với vít sắt.

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 12 năm 2021 47

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>