Cho 2 điện trở R1 30 ôm chịu được dòng điện

Đánh giá của bạn post

Chọn câu D. 40V

Điện trở tương đương khi hai điện trở mắc nối tiếp:

Rẻtd = rẻĐầu tiên + rẻ2 = 30 + 10 = 40

Bởi vì khi giải trình tự tôiĐầu tiên = Tôi2 = Tôi, nhưng tôi1 tối đa > Tôi2 tối đa Khuyến nghị để đảm bảo rẻ2 không bị gián đoạn (tức là dòng điện qua R2 không được vượt quá tôi2 tối đa = 1A) thì cường độ dòng điện cực đại qua thiết bị là I = I1 tối đa = 1 a.

Khi đó hiệu điện thế toàn cục hữu hạn có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch là:

yoGiới hạn = IRtd = 1,40 = 40 vôn

… xem thêm

Câu hỏi liên quan

điện rẻĐầu tiên = 30Ω chịu được dòng điện tối đa là 2A và điện trở R2 = 10Ω chịu được dòng điện tối đa là 1A. Có thể mắc nối tiếp hai điện trở này vào hiệu điện thế nào sau đây?

A. 80V, vì điện trở tương đương của đoạn mạch là 40Ω và chịu được cường độ dòng điện tối đa là 2A.

70V, vì điện trởĐầu tiên Chịu được điện áp tối đa 60V, điện trở R2 chịu được 10V.

C. 120V, vì điện trở tương đương của đoạn mạch là 40Ω và chịu được dòng điện có tổng cường độ dòng điện là 3A.

40V, vì điện trở tương đương của mạch là 40Ω và có thể xử lý dòng điện 1A.

Câu 1: Điện trở R1 = 30Ω chịu được cường độ dòng điện tối đa là 2A. Điện trở R2 = 10Ω chịu được dòng điện tối đa là 1A. Một đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc song song có thể chịu được hiệu điện thế cực đại đặt ở hai đầu đoạn mạch này là:

một. U = 10 vôn

B. U = 15 vôn

CU = 40 vôn

D. U = 60V

Câu 2: Giữa hai điểm A và B trong mạch điện có hiệu điện thế luôn không ngược pha và bằng 9V, hai điện trở R1 và R2 mắc song song. dòng điện qua dây dẫn thứ nhất I1 = 0,6A; Qua dây thứ hai I2 = 0,4A. Điện trở tương đương của toàn mạch L

một. Rtđ = 9Ω

B. Rtđ = 15Ω

C.Rtđ = 22,5Ω

Tiến sĩ .. Rtđ = 37,5Ω

Câu 3: Cho điện trở R1 = 10Ω, R2 = 40Ω Mắc song song và mắc vào nguồn điện không đổi U = 24V. Cường độ dòng điện trong mạch chính và qua mỗi điện trở R1, R2 lần lượt là:

a 3 a; 2,4A; 0,6 A

b 1,5 a; 0,9a; 0,6 A

C1, 2a; 0,8 A; 0,4 A

Đ 0,48A; 0,24A; 0; 24 A

Câu 4: Đặt hiệu điện thế U = 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R1 và R2. Ghép nối song song. Cường độ dòng điện trong mạch chính là 1,25A. Điện trở R1 và R2 có thể là bất kỳ cặp nào sau đây, cho trước R1 = R2:

A R1 = 72Ω và R2 = 36Ω

B- R1 = 36Ω và R2 = 18Ω

c. R1 = 18Ω và R2 = 9Ω

D R1 = 9Ω và R2 = 4,5Ω

Câu hỏi liên quan

điện rẻĐầu tiên = 30Ω chịu được dòng điện tối đa là 2A và điện trở R2 = 10Ω chịu được dòng điện tối đa là 1A. Có thể mắc nối tiếp hai điện trở này vào hiệu điện thế nào sau đây?

A. 80V, vì điện trở tương đương của đoạn mạch là 40Ω và chịu được cường độ dòng điện tối đa là 2A.

70V, vì điện trởĐầu tiên Chịu được điện áp tối đa 60V, điện trở R2 chịu được 10V.

C. 120V, vì điện trở tương đương của đoạn mạch là 40Ω và chịu được dòng điện có tổng cường độ dòng điện là 3A.

40V, vì điện trở tương đương của mạch là 40Ω và có thể xử lý dòng điện 1A.

Cho hai điện trở R 1 = 15Ω chống lại dòng điện cực đại 2A và R 2 = 10Ω cản dòng điện cực đại 1A. Hiệu điện thế cực đại có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc song song là:

A 40 vôn

10 vôn

c 30 vôn

25 vôn

Cho hai điện trở, R 1 = 15 chịu được cường độ dòng điện tối đa là 2A và R 2 = 10 chịu được cường độ dòng điện tối đa là 1A. Hiệu điện thế cực đại có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc song song là:

Xem thêm  Tính địa đới của sinh vật trên Trái Đất bị phá vỡ độ

A 40 vôn

10 vôn

c 30 vôn

25 vôn

12/03/2021 297

A. 80V, vì điện trở tương đương của đoạn mạch là 40Ω và chịu được cường độ dòng điện tối đa là 2A.

70V, vì điện trở R1 chịu được hiệu điện thế lớn nhất là 60V nên điện trở R2 chịu được 10V.

C. 120V, vì điện trở tương đương của đoạn mạch là 40Ω và chịu được dòng điện có tổng cường độ dòng điện là 3A.

40V, vì điện trở tương đương của mạch là 40Ω và có thể xử lý dòng điện 1A.

Câu trả lời chính xác

Lời giải Chọn câu hỏi d. 40V Điện trở tương đương khi mắc nối tiếp hai điện trở: Rtđ = R1 + R2 = 30 + 10 = 40 Ω Vì khi mắc nối tiếp I1 = I2 = I nên phải đảm bảo I1 max> I2 max không bị hỏng (ví dụ: nó không được vượt quá Dòng điện qua R2 (I2 max = 1A), dòng điện cực đại qua mạch ngắn là I = I1 max = 1A. Khi đó hiệu điện thế cực đại có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch là: Ulimit = I.Rtđ = 1,40 = 40V

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Một dây dẫn đều, chiều dài l, tiết diện S có điện trở 12Ω được gấp đôi để tạo thành dây dẫn mới có chiều dài l / 2. Điện trở của dây dẫn mới này có giá trị:

Bản tóm tắt:

Cho 1 = cho; S1 = S; R1 = 12Ω; L2 = l / 2; S2 = 2 giây; R2 =?

Xem câu trả lời ” 12/03/2021 601

Khu dân cư sử dụng công suất điện trung bình là 4,95 kW ở điện áp 220 vôn. Tổng trở của đường dây tải điện từ trạm cung cấp đến khu dân cư này là 0,4 ° C.

một. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây ở trạm cung cấp điện.

B. Tính tiền điện mà khu vực này sẽ phải trả trong một tháng (30 ngày), cho rằng thời gian sử dụng điện trung bình trong một ngày là 6 giờ và giá điện là 700 đồng một kilowatt-giờ.

c. Tính năng lượng tiêu thụ trong một tháng của phụ tải điện.

Bản tóm tắt:

P = 4,95 kW = 4950 W; U = 220 vôn; Rload dây = đường phố = 0,4Ω

a) u =?

b) t0 = 6 giờ t = 6,30 = 180 giờ; 700 đồng / 1kW.h; T =? đồng

c) Ahao. lệ phí = tình yêu =?

Xem câu trả lời ” 12/03/2021 374

Hoàn thành những câu dưới đây:

một. Số watt trên mỗi dụng cụ điện cho biết …

B. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng …

Xem câu trả lời ” 12/03/2021 283

Đặt hiệu điện thế U vào hai đầu của các dây dẫn khác nhau và đo cường độ dòng điện chạy qua mỗi dây dẫn đó. Phát biểu nào sau đây là đúng khi tính thương số U / I của mỗi dây dẫn?

Xem câu trả lời ” 12/03/2021 249

Khi hai điện trở R1 mắc nối tiếp và R2 Ở hiệu điện thế 12 V thì dòng điện qua nó có cường độ I = 0,3A. Nếu mắc song song hai điện trở này vào một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện qua mạch chính có cường độ I ‘= 1,6A. Hãy tính R1 và R2

Xem thêm  Sự khác nhau giữa mcb và elcb

Bản tóm tắt:

R1 R2 nối tiếp; Unt = 12 vôn; Int = 0,3A

R1 song song R2; USS = 12 vôn; trường hợp = 1,6A; R1 =? R2 =?

Xem câu trả lời ” 12/03/2021 204

a) Tại sao các bộ phận chính của lò sưởi điện được làm bằng dây dẫn có điện trở cao?

b) Tính điện trở của lò hơi có ghi 220V – 1000W khi lò ở chế độ hoạt động bình thường.

c) Dây điện trở của nồi hơi điện trên dây nichrome có chiều dài 2 m, tiết diện tròn. Tính đường kính tiết diện của dây điện trở.

Xem câu trả lời ” 12/03/2021 193

Một bếp điện 220V – 1000W có hiệu điện thế 220V được dùng để đun sôi 2 lít nước có nhiệt độ ban đầu là 25oC. Hiệu suất của quá trình gia nhiệt là 85%.

một. Tính thời gian sôi của nước đã cho nhiệt dung riêng của nước 4200 J / kg.K.

B. Đun 41 nước mỗi ngày bằng bếp điện trên trong điều kiện quy định thì trong một tháng (30 ngày) phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này? Giả sử giá điện là 700 đồng một kWh.

c. Nếu gấp đôi dây điện trở của bếp này mà vẫn dùng điện 220V thì sau bao lâu để đun sôi được 21 nước ở cùng nhiệt độ ban đầu và hiệu suất như trên?

Bản tóm tắt:

Bếp điện: ừm = 220 vôn, chiều = 1000 watt; U = 220 vôn; V1 = 2 lít m 1 = 2 kg T0 = 25 ° C; h = 85%

a) c = 4200J / kg Kelvin; t =?

b) V2 = 4 lít m 2 = 4 kg 700 đ / 1kW.h; tiền =?

c) Gấp đôi sợi dây. t ‘=?

Xem câu trả lời ” 12/03/2021 193

Phát biểu và viết mối quan hệ luật John Lynes.

Xem câu trả lời ” 12/03/2021 169

Vui lòng giải thích:

a) Điện trở của một dây dẫn thay đổi như thế nào khi chiều dài của nó tăng gấp ba lần?

b) Điện trở của một dây dẫn thay đổi như thế nào khi diện tích tiết diện tăng 4 lần?

c) Vì sao đồng có thể dẫn điện tốt hơn nhôm dựa vào điện trở?

Nêu mối quan hệ thể hiện mối quan hệ giữa điện trở R của một vật dẫn, chiều dài l, tiết diện S và điện trở ρ của vật làm dây dẫn?

Xem câu trả lời ” 12/03/2021 144

Vẽ sơ đồ mạch điện trong đó dùng ampe kế và vôn kế để xác định điện trở của vật dẫn.

Xem câu trả lời ” 12/03/2021 134

Có thể mắc song song hai điện trở nêu ở câu 14 vào hiệu điện thế nào dưới đây?

Bản tóm tắt:

R1 = 30Ω; I1 tối đa = 2a; R2 = 10Ω; I2 tối đa = 1a; R1 song song R2;

Ulimit =?

Xem câu trả lời ” 12/03/2021 127

Nếu đặt hiệu điện thế 3 V vào hai đầu dây dẫn bằng hợp kim thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này là 0,2 A. Nếu tăng thêm 12 vôn thì hiệu điện thế giữa các đầu của dây dẫn này sẽ có giá trị nào sau đây?

Bản tóm tắt:

U1 = 3 vôn. Tôi 1 = 0,2A; U2 = U1 + 12; Tôi là 2 =?

Xem câu trả lời ” 12/03/2021 119

Viết phương trình điện trở tương đương cho:

một. Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp.

B. Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 Chuẩn trực.

Xem câu trả lời ” 12/03/2021 115

Nếu đặt một hiệu điện thế U vào giữa hai đầu một vật dẫn và I là cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn đó thì thương số của U / I là giá trị của đại lượng đặc trưng của vật dẫn đó? Khi thay đổi hiệu điện thế U thì giá trị này có thay đổi không? tại sao?

Xem câu trả lời ” 12/03/2021 110

Hoàn thành những câu dưới đây:

một. Bộ lưu biến là điện trở …… và nó có thể được sử dụng trong ……

B. Điện trở dùng trong kỹ thuật có kích thước … và có giá trị …

Xem câu trả lời ” 12/03/2021 96

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>