Cho 2 điểm A(2 4;1), B 22;3 phương trình mặt cầu đường kính AB là

Đánh giá của bạn post
LIVESTREAM 2K4 Kỳ thi trúng tuyển quốc gia năm 2022 مراجعة

Tương tác biểu đồ hàm số – 2k5 – QUANG HUY. Phát trực tiếp Toán học

Toán học

Giá trị cốt lõi và bài tập rõ ràng – Phát trực tiếp 2K5 LÝ THÁI TUYỂN

Vật lý

Học phần 1 – Ôn tập Toàn diện về Thuốc (buổi 2) – 2k5 Live Stream bằng tiếng Anh Cô Quinn Trang

Tiếng anh (mới)

https://www.youtube.com/watch?v=9N3-WMajN88

Phát trực tiếp bài toán trong hàm số cực đại – 2k5 – QUANG HUY Mathematics

Toán học

Học sớm 12 – Đặc điểm – Sản xuất ESTE – 2K5 – Truyền hình trực tiếp Hoa Huyền

hoá học

KIỂM TRA ĐÔNG ĐÔNG – Công ty – Danh pháp ESTE – 2K5 – Livestream Hoa Huyền

hoá học

Xem thêm …

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm a (2; 4; 1), (-2; 2; -3). Phương trình của mặt cầu có đường kính AB là

một. x 2 + (y + 3) 2 + (z – 1) 2 = 9

Loại bỏ. x 2 + (y – 3) 2 + (z + 1) 2 = 36

. x 2 + (y – 3) 2 + (z – 1) 2 = 36

dễ. x 2 + (y – 3) 2 + (z + 1) 2 = 9

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): (x + 1) 2 + (y – 1) 2 + (z + 2) 2 = 3 và hai đường thẳng dx: x – 2 1 = y 2 = z – 1 – 1; : x 1 = y 1 = z – 1 – 1 Phương trình nào sau đây là phương trình của mặt phẳng cắt mặt cầu (S) với giao điểm của đường tròn (C) bán kính 1 và song song với d và.

Cho 2 diem a2 41 b 223 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay95a3rxqlpsbhj4a3mucg5n
Cho 2 diem a2 41 b 223 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9rc3kyb0zuvnlmetqucg5n
Cho 2 diem a2 41 b 223 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9kudzwnlywrzbrwwsucg5n
Cho 2 diem a2 41 b 223 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9nmgpxoudfzdbinuyucg5n

Trong không gian Oxyz, cho điểm E (2; 1; 3), mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A (3 2; 0; 0), B (0; 3 2; 0), C (0; 0) ); – 3), và mặt cầu (S): (x – 3) 2 + (y – 2) 2 + (z – 5) 2 = 36. Gọi ∆ là đường thẳng đi qua điểm E, nằm tại (P ) và cắt (S) tại hai điểm có khoảng cách nhỏ nhất. Phương trình

Xem thêm  Nạm bò luộc trong bao lâu

một. x = 2 + 9 ty = 1 + 9 tz = 3 + 8 t

Loại bỏ. x = 2-5 ty = 1 + 3 tz = 3

. x = 2 + ty = 1 – tz = 3

dễ. x = 2 + 4 ty = 1 + 3 tz = 3 – 3 t

Trong không gian Oxyz, cho ba miền có phương trình là (x + 5) 2 + (y – 1) 2 + z 2 = 5; x 2 + (y + 2) 2 + (z – 3) 2 = 6 và (x + 1) 2 + y 2 + (z – 4) 2 = 9. Giả sử M là điểm di động bên ngoài ba mặt cầu và X, Y, Z là tiếp điểm của các đường tiếp tuyến kẻ từ M đến ba mặt cầu. Giả sử MX = MY = MZ, khi đó tập hợp các điểm M là một vectơ chỉ phương của nó

Cho 2 diem a2 41 b 223 phuong trinh mat cau duong kinh ab la
Cho 2 diem a2 41 b 223 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9frkn2bjnuvtz2em4ucg5n
Cho 2 diem a2 41 b 223 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9tvww4rk41ywnpqnuucg5n
Cho 2 diem a2 41 b 223 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9vvgh1vxa4wvl1mk8ucg5n

Trong không gian với một hệ tọa độ Oxyzcho hai điểm a (2; 4; 1) b (- 2; 2; – 3) . phương trình đường kính bóng AB được

Cho 2 diem a2 41 b 223 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9dyndzy1bkatbwbmsucg5n
Cho 2 diem a2 41 b 223 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9lmzfsvzdjb0dhn2gucg5n
Cho 2 diem a2 41 b 223 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9lqmfur01hedzwofiucg5n
Cho 2 diem a2 41 b 223 phuong trinh mat cau duong kinh ab la ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9nq3c2q2hjyutddvqucg5n

(x – 1) 2 + (y + 2) 2 + (z + 3) 2 = 25

một. I (1; -2; -3); y = 25

c. i (-1; 2; 3); y = 25

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): (x-1) ² + (y-2) ² + (z-3) ² = 9 và đường thẳng: x – 6 – 3 = y – 2 2 = z – 2 2. Phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm M (4; 3; 4) song song với đường thẳng ∆ và tiếp tuyến của mặt cầu (S) là:

một.x-2y + 2z-1 = 0.

b 2 x + 2 y + h 18 = 0.

c.2x-y-2z-10 = 0.

Tiến sĩ .. 2 x + y + 2 g -19 = 0.

Trong Oxyz. không gian Đối với dòng D: x 2 = y 2 = z + 3-1 Và bi (S): (x – 3) 2 + (y – 2) 2 + (z – 5) 2 = 36 . một cuộc gọi là đường thẳng đi qua A (2; 1; 3)vuông góc với đường thẳng d và cắt (S) tại hai điểm có khoảng cách lớn nhất. Sau đó, con đường là thẳng Có vectơ chỉ phương u → = (1; a; b) . Tính toán

Xem thêm  Ý nào sau đây đúng khí nói về đặc điểm của gió Tây ôn đới

một. 4

Loại bỏ. -2

. – thứ mười hai

dễ. 5

một. (q): x + 2y + 3p + 6 = 0.

c. (q): x-2y + z-6 = 0.

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): (x-1) ² + (y-2) ² + (z-3) ² = 25 và hai điểm A (3; -2; 6), B (0; 1; 0)). Mặt phẳng (P): ax + by + cz-2 = 0 chứa đường thẳng AB và cắt (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính nhỏ hơn. Tính giá trị của biểu thức M = 2a + bc.

một. m = 2.

bm = 3.

C m = 1.

dm = 4.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>